A-kassan

Medlem i A-kassan?

Kyrkans Akademikerförbund rekommenderar alla medlemmar att vara anslutna till a-kassan. Vi samarbetar med Akademikernas a-kassa, AEA – som är Sveriges största arbetslöshetskassa. Det är den a-kassa till vilken samtliga Saco-förbund rekommenderar sina medlemmar att ansluta sig.

Avgiften  till AEA är 140 kronor per månad.

Har du frågor som rör a-kassan och ersättningar vid arbetslöshet så vänd dig direkt till Akademikernas a-kassa.

 

Ansök till A-kassan

Akademikernas A-kassa (AEA)

Ansök om medlemskap i AEA