A-kassa

Medlem i A-kassa?

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 110 kronor per månad. Denna kommer från och med november månad att inte längre administreras av KyrkA då AEA själv vill göra detta. Om du är med i AEA så kommer ditt medlemskap att automatiskt fortsätta där. Du behöver inte själv göra något.

Kyrkans Akademikerförbund rekommenderar alla medlemmar att vara anslutna till a-kassan. Vi samarbetar med Akademikernas a-kassa, AEA – som är Sveriges största arbetslöshetskassa. Det är den a-kassa till vilken samtliga Saco-förbund rekommenderar sina medlemmar att ansluta sig.

Har du frågor som rör a-kassan och ersättningar vid arbetslöshet så vänd dig direkt till Akademikernas a-kassa.

 

Ansök till A-kassa

Akademikernas A-kassa

Ansök till A-kassan

A-kassa

2019-06-07 08:14:47