Några medlemsröster

 

KyrkA Tina Pederson pedagog medlem medlemsröst

“KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen.” Tina Pederson, pedagog.

Tina Pederson, pedagog i Uppsala domkyrkoförsamling

─ Mitt tidigare fack prioriterade inte utbildning. KyrkA lägger vikt vid kompetens och betonar akademisk utbildning på ett helt annat sätt. Jag vill ha en stabil facklig organisation som bevakar mina intressen och är min röst. KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen. Men också att pedagogens roller, uppgifter kan se väldigt olika ut och måste få avspegla sig i lönen.

KyrkA är en organisation som kan kyrkan. De har varit väldigt tillgängliga och visat en vilja att stötta, både i kretsen och på förbundskansliet, säger Tina Pederson, som trivs väldigt bra i domkyrkoförsamlingen.

─ För mig är en bra arbetsmiljö en plats där jag har inflytande, blir utmanad och tas till vara på. Ett bra kollegium är jätteviktigt – och en församling som har tydliga mål och vet vart vi ska.

 

KyrkA diakon Stephan Gullberg Oscars församling medlem medlemsröst

“Kollektivavtalen behövs för att skapa fasta ramar för arbetstid, löner och pensioner.” Stephan Gullberg, diakon.

För diakonen Stephan Gullberg i Oscars församling blev valet att gå med i KyrkA naturligt.

─ KyrkA samlar ju de breda grupperna inom Svenska kyrkan. Jag fick en tidig kontakt med facket i och med att de besökte oss under diakonutbildningen. Jag har hela mitt yrkesliv varit med i facket. Först Metall, sedan Journalistförbundet, och nu sen jag började i kyrkan, KyrkA.

Kollektivavtalen behövs för att skapa fasta ramar för arbetstid, löner och pensioner, säger Stephan Gullberg.

─ Jag tror att det är lättare för arbetsgivaren att spela ut oss mot varandra om vi inte är organiserade. Jag tror inte att varje individ ska förhandla. Det gynnar bara de som är starka och har bra munläder.

Stephan Gullberg sätter några ord på förutsättningarna för en bra arbetsmiljö.

─ Att ha rätt lokaler, utrustning, öppenhet mot arbetsgivaren när det finns problem, men också stöd från arbetsgivaren när det går galet. Det är också viktigt att vi som jobbar är lojala med arbetsgivaren, och inte i onödan går ut och kritiserar offentligt, utan i första hand samtalar och försöker lösa problemen internt.

 

KyrkA Kristin Windolf pedagog medlem medlemsröst

“Jag är nog med i KyrkA i första hand av solidariska skäl”. Kristin Windolf, präst.

─ Jag är nog med i KyrkA i första hand av solidariska skäl. Det är viktigt att jobba tillsammans för en bra arbetsmiljö och för att förebygga utmattning. För egen del har mina fackliga företrädare gett nya perspektiv när det gällt min tjänst och vad jag ska tänka på när jag har bytt jobb. Facket har varit stöd och hjälp i förhandlingar.

Kristin Windolf betonar medarbetarskap, öppenhet och transparens som grund för en bra arbetsmiljö.

─ Jag tycker det är viktigt att känna till mer än det som bara gäller mig, utan också vad som rör min rumsgranne.