Chefs- & Fackliga utbildningar

 

OBLIGATORISK UTBILDNING FÖR DIG SOM ÄR RSO, 21 OKTOBER
Den som är RSO måste delta i denna utbildning. Förbundet betalar resan.
Anmälan senast fredag 4 oktober 2019 till Förbundskansliet: Ingrid Birgersson


REPETITION I CENTRALA AM-FRÅGOR ELLER INTRODUKTION FÖR DIG SOM ÄR NY
, 22 OKTOBER
Denna ges den 22 OKTOBER, dagen efter den obligatoriska RSO-utbildningen. Vi gör en genomgång av de mest centrala delarna av arbetsmiljölagstiftningen.  Förbundet betalar resan och övernattningen.
Anmälan senast fredag 4 oktober 2019 till Förbundskansliet:Ingrid Birgersson  


GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD, 18-19 NOVEMBER
Om du har ett nytt RSO i din krets kan du med fördel skicka henne eller honom på denna för att de ska komma igång i sitt nya uppdrag.
Vi tar även emot SO från andra förbund. Kostnaden kommer att ligga mellan 2000 kr – 3000 kr för externa deltagare och ska i så fall betalas av deras arbetsgivare. För KyrkAs skyddsombud är utbildningen gratis, men arbetsgivaren får bekosta resa och hotell. Detta mot bakgrund av att parterna enligt lag har ett gemensamt ansvar att utbilda skyddsombud.
Anmälan senast fredag 1 november 2019 till Förbundskansliet: Ingrid Birgersson,
ingrid.birgersson@kyrka.se


GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR MBL-OMBUD ELLER FACKLIGA FÖRETRÄDARE, 20 -21 jan 2020
Detta är grundutbildningen för nya fackliga förtroendevalda. Program kommer senare. Förbundet står för samtliga kostnader.

Fördjupningskurs för chefer i arbetsrätt – LAS

8-9 oktober och 4-5 november  FULLTECKNAD!

Arbetsrätten är en central del av en chefs arbete. Vi erbjuder dig att gå en fördjupningsutbildning i de viktigaste delarna av anställningsskyddslagen. Vi kommer att fokusera på det du behöver kunna om du är chef inom Svenska kyrkan. Kursen är meriterande i egen tjänst och på ditt CV.

Denna kurs omfattar sammanlagt fyra heldagar fördelat på två kurstillfällen. Kursen är avgiftsfri för KyrkAs medlemmar.

Kursledare: Astrid Graf, senior juridisk rådgivare vid KyrkA och Ylva Wåhlin, chefsjurist, KyrkA.

Fördjupningskurs för kyrkoherdar i arbetsrätt – LAS

16-17 maj och 3-4 oktober  FULLTECKNAD!

Arbetsrätten är en central del av en kyrkoherdes arbete. Vi erbjuder dig att gå en fördjupningsutbildning om de viktigaste delarna av anställningsskyddslagen. Vi kommer att fokusera på det du som kyrkoherde behöver kunna. Kursen är meriterande i egen tjänst och på ditt CV.

Kursledare: Astrid Graf, senior juridisk rådgivare vid KyrkA och Ylva Wåhlin, chefsjurist, KyrkA.

 

 

 

 

Program & Anmälan till för fackliga utbildningar

OBLIGATORISK UTBILDNING RSO - 21 OKTOBER 2019

2019-08-25 10:08:27, pdf 241 KB