Diakon

En diakon arbetar i en församling, på en kyrklig institution eller internationellt. Diakonen möter, stödjer och stärker människor i utsatta livssituationer. Arbetet kan innebära hembesök hos äldre och sjuka, verksamhet bland barn och ungdomar tex nattvandringar på stan.

Oavsett vilka arbetsuppgifterna är finns alltid perspektivet – att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv.

Det finns flera typer av anställningar, som exempelvis församlingsdiakon, sjukhusdiakon eller stiftsdiakon.

Kyrkans Akademikerförbund driver frågor som rör diakonernas arbetsmiljö och rätten till en bra lön. Inom Svenska kyrkan finns ungefär 1 100 anställda diakoner.

Anställda i sjukhuskyrkan
Det finns en förening för sjukhusdiakoner och sjukhuspräster, Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, SKAIS.

Föreningens ordförande är sjukhusdiakon Johan Möller.
Sjukhuskyrkan har egen hemsida www.sjukhuskyrkan.se

Länkar | Diakon

Arbeta som diakon

Extern länk

Sjukhuskyrkan

Extern länk

Diakonibloggen

Extern länk