Dokument

Här finner du blanketter för anmälan och av-anmälan/förändring av förtroendevald, skyddsombud och regionalt skyddsombud.

ANMÄLAN-FÖRÄNDRING facklig förtroendeman

2019-10-14 09:06:13, pdf 161 KB

ANMÄLAN lokalt skyddsombud

2019-10-14 09:03:57, pdf 137 KB

ANMÄLAN-FÖRÄNDRING regionalt skyddsombud

2019-10-14 09:05:36, pdf 163 KB

AV-ANMÄLAN facklig förtroendeman

2019-10-14 09:07:01, pdf 135 KB

AV-ANMALAN lokalt skyddsombud

2019-10-14 09:07:42, pdf 115 KB

AV-ANMÄLAN regionalt skyddsombud

2019-10-14 09:09:31, pdf 159 KB