Kyrkomusiker

I Svenska kyrkan finns det i huvudsak två typer av musikertjänster, kantor och organist. Den som innehar sådan tjänst ska vara behörig, dvs. kantorer ska ha kantorsexamen och organister ha organistexamen.

I en del församlingar i Svenska kyrkan förekommer dock även andra typer av anställda musiker med tjänstebeteckningar som församlingsmusiker eller musikpedagog.

Yrkesorganisationer

Intresseorganisation för kyrkomusikerna är Kyrkomusikernas Riksförbund, KMR. Förbundet är i första hand ett yrkesförbund. Fackligt organiseras majoriteten av yrkesarbetande kyrkomusiker i Sverige av Lärarförbundet och KMR.

Kyrkans Akademikerförbund är öppet för de kyrkomusiker som önskar vara organiserade hos oss.