Nytryck av ”Vara skyddsombud”

Det har varit stor efterfrågan på Sacos lilla häfte ”Vara skyddsombud”. Nu finns ett nytryck tillgängligt för den som vill beställa.

Skriften ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen och går igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter. Häftet är bra att använda i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Skriften är framtagen av Saco i samarbete med arbetsmiljöansvariga på Sacos 22 förbund.

Länk | Nytryck av "Vara skyddsombud"