Fackliga kurser och utbildningar

Här har vi samlat kurser och utbildningar för dig är skyddsombud eller fackligt förtroendevald. Vi använder Teams eller Zoom. Hör gärna av dig till oss på kansli@kyrka.se om du har några önskemål om kurser. Vi arbetar löpande med att utöka utbudet.

Grundutbildning i arbetsmiljö

Detta är en nödvändig utbildning för dig som är skyddsombud. Här får du kunskaper om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna. Du får också veta mer vad som ingår i din roll och vilka dina rättigheter är. Allt för att kunna stötta i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Den 29 november kl 10-16.
Läs mer och anmäl dig här

Kritikrätt, yttrandefrihet och anställningsskydd

Ständigt aktuella frågor är : Var går egentligen ramarna för hur en anställd kan agera när man tycker att något är fel hos sin arbetsgivare? Vilket rättsligt stöd och inom vilka rättsliga ramar är det lämpligt att föra sig? Föreläser gör Jakob Lindholm, en av KyrkAs arbetsrättsjurister. Den 11 januari kl 13-13.45.
Läs mer och anmäl dig här