Göteborg 2

KYRKA goes MAGIC

  • Nästan hälften av jobben på den svenska arbetsmarknaden kan idag beskrivas som låg- eller oreglerade. Anställningsformerna luckras upp. Digitaliseringen gör att arbetet tar sig in i våra mest privata rum och skrymslen. Alla tider på dygnet, alla veckans dagar är vi nåbara genom smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Men hur mycket uppkoppling tål vi? Det nya arbetslivet öppnar möjligheter för många, medan det för andra är svårt att hantera. Chefen behöver bygga en sund kultur med tydliga gränsdragningar mellan arbete och fritid och förväntningar på utfört arbete. De flesta arbetsplatser saknar idag regler, exempelvis när man ska svara på mejl och förväntas vara nåbar.

Arbetstagaren behöver själv finna en bra balans mellan arbete och fritid, våga säga nej för att inte riskera stress och ohälsa. Samtidigt ser vi en tendens att arbetstagaren kommersialiseras och blir ett levande varumärke med stort ansvar att marknadsföra och gör sig själv anställningsbar.

Läs mer

 

 

 

 

 

prälle

efkwae-jel
test

nissa

kcefejpsf
Vårhimmel