Göteborg

Välkommen till Göteborgs krets! Vi hjälper Dig med frågor om avtal, löne- och anställningsvillkor och arbetsmiljö. Vid lönefrågor kontakta Ib Pihlblad eller Annika Svensson. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsens ordförande Ib Pihlblad. Tfn 070-306 66 44, ib.pihlblad@kyrka.se
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Årsmöte

Arbetstid på läger

Arbetstid på läger

MBL-mottagare och lokala förhandlare

Kontakta oss

Ordförande


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

Fackliga förtroendemän (FFM)


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 0738-520 374

KyrkA Malin Stomenius Annika Svensson gbg förtroendevald
Malin Stoménius
malin.stomenius@kyrka.se
Tfn: 070-780 99 00

Gunnar Engstrand
gunnar.engstrand@hotmail.se
Tfn: 0733-541825

Kyrkoherdekontakt


Yngwe Svensson
Kyrkoherde i Herrestad
Skicka e-post
Tfn: 0702-02 09 12


Andrea Schleeh
Kyrkoherde i Backa pastorat
Skicka e-post
Tfn: 0705-31 70 72

Regionala skyddsombud


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 0738-520 374

Styrelsen

Ordförande


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

1:e vice ordförande


Anna-Lisa Saar
anna-lisa.saar@kyrka.se
Tfn: 070-515 00 22

2:a vice ordförande

KyrkA Malin Stomenius gbg förtroendevald
Malin Stoménius
malin.stomenius@kyrka.se
Tfn: 070-780 99 00

Sekreterare

KyrkA Annika Svensson gbg sekreterare förtroendevald
Annika Svensson
annika.svensson@kyrka.se
Tfn: 070-646 22 93

Kassör


Krister I:son Lundin
krister.i.lundin@hotmail.com
Tfn: 070-648 17 11

Ledamöter


Yngwe Svensson
yngwe.svensson@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-202 09 12


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 0738-520 374

Ersättare


Andrea Schleeh
andera.schleeh@svenskakyrkan.se
Tfn: 0705-31 70 72


Joakim Johansson
joakim@evangeliskabrodraforsamlingen.se
Tfn: 076-865 96 86


Helena Fingarsén Nohle
helena.nohle@svenskakyrkan.se
Tfn: 073-773 89 96


Gunilla Bergdoff
bergdoff@hotmail.com
Tfn: 073-422 67 26


Lena Andersson
lena.b.andersson@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-945 97 2


Hans Almer
hans.almer@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-618 16 26


Emma Jacobsson
emma.jacobsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 073-773 88 54