Härnösand

Välkommen till Härnösand! Har du funderingar om dina anställningsvillkor så kontakta oss i KyrkA's Härnösandskrets. Vi besvarar dina frågor om lön, gällande avtal och arbetsmiljön. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Håkan Stiberg
070-2247843
hakan.stiberg@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Håkan Stiberg och Rolf Nordström är uttagna på tid för fackligt arbete inom Härnösands stift. Det är främst till dem du skall vända dig i dina fackliga frågor samt frågor rörande din lön.

I samband med byte av tjänst är det mycket viktigt att du hör av dig så att KyrkA kan biträda dig i löneförhandlingen.

Håkan Stiberg ansvarar främst för lönefrågor för prästerna och Rolf Nordström främst rörande assistenter, pedagoger, diakoner, kamrerer, m.fl.

Håkan Stiberg
070-2247843
hakan.stiberg@svenskakyrkan.se

Nordström Rolf
0660-26 64 10
rolf.nordstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdekontakt

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Håkan Stiberg och Susanne Öhlén är regionala skyddsombud (RSO) med ansvar för inland och kust. Rolf Nordström är också RSO.

Håkan Stiberg (Ansvarig inlandet)
070-2247843
hakan.stiberg@svenskakyrkan.se

Susanne Öhlén (Ansvarig kust)
070-653 41 20
susanne.ohlen@svenskakyrkan.se 

Nordström Rolf
0660-26 64 10
rolf.nordstrom@svenskakyrkan.se

Styrelsen

Styrelsen i Härnösands stiftkrets

2018-2019

ORDINARIE LEDAMÖTER

Håkan Stiberg (Ordförande)

Rolf Nordströn (Vice ordförande)

Lena-Maria Oikarinen (Kassör)

Pether Bertilsson

Cecilia Nilsson

Helene Westerlind

Lindha Grimell

Jonas Deckmar

Elin Lockneus

ERSÄTTARE

Irene Andersson

Irja Åberg

Esa Snaula

Mats Axelsson

Jenz Grensjö

Erika Helenius

Daniel Gilberg

Informationsmottagare för KyrkA i Härnösands stift

Nedanstående personer är lokala MBL-mottagare i frågor till vilka ni
skall sända MBL-information samt göra förhandlingsframställan.

Norra Jämtlands kontrakt

Pether Bertilsson
Box 222, 851 04 Sundsvall
073-271 01 41
E-post: pether.bertilsson@svenskakyrkan.se

Södra Jämtlands kontrakt

Håkan Stiberg
Landgången 18, 831 61 Östersund
070-224 78 43
E-post: hakan.stiberg@svenskakyrkan.se

Medelpads kontrakt

Elin Lockneus
Björkvägen 18, 864 32 Matfors
070-310 48 46
E-post: elin.lockneus@ths.se

Ådalens kontrakt

Jonas Deckmar
Fränstavägen 299, 840 12 Fränsta
070-399 80 79, 0691-368 00
E-post: jonas.deckmar@svenskakyrkan.se

Örnsköldsvik kontrakt

Pether Bertilsson
Box 222, 851 04 Sundsvall
073-271 01 41
E-post: pether.bertilsson@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Håkan Stiberg
Landgången 18, 831 61 Östersund
070-224 78 43
E-post: hakan.stiberg@svenskakyrkan.se