Karlstad

Välkommen till Karlstads krets! Välkommen att kontakta oss. Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Din fackliga företrädare är Per-Eric Nyman, telefonnummer 070-6633698 e-post per-eric.nyman@svenskakyrkan.se
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.

Per-Eric Nyman
070-6633698
per-eric.nyman@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Dalberg Alf
0570-728294
alf.dalberg@svenskakyrkan.se

Ekelund Carlsson Anders
0590-18757
anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se

Nyman Per-Eric
0533-691332
per-eric.nyman@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdekontakt

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Kontakta oss gärna.

Ekelund Carlsson Anders
0590-18757
anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se

Nyman Per-Eric
0533-69 14 70
per-eric.nyman@svenskakyrkan.se