Krets 14

Välkommen till Krets 14 kretssida! Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Krets 14 är en särskild krets för anställda vid Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och Svenska kyrkan på nationell nivå med anställning inom Sverige. Det fackliga arbetet utgår från det som sker i vardagen på vår arbetsplats. Tillsammans behöver vi se och beskriva vad som är på gång, både ur ett medarbetar och chefsperspektiv, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att skapa en arbetsplats med en god arbetsmiljö. Kontakta gärna ordförande Kajsa Cedervall Westerman 018-169636, kajsa.cedervallwesterman@svenskakyrkan.se
Aktuellt i kretsen

Information om krets 14

Här hittar du vår fickfolder med kortinformation om krets 14 och protokoll!
Information och dokument

På gång i krets 14

Här hittar du information om vad som händer i kretsen
På gång i krets 14

Reflektioner

Vi anordnar ibland medlemsmöten med föreläsare. Här hittar du referat från tidigare tillfällen.
Reflektioner

Kontakta oss

Söker du kontakt med facket så mejla eller ring gärna gärna någon i styrelsen. Vi är alla tillgängliga för samtal om fackliga frågor.

Kajsa Cedervall Westerman är ordförande och arbetar på Kyrkokansliet, liksom Fredrik Lidé som är vice ordförande, Maria Hammarström är sekreterare samt representerar kretsen på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Övriga ledamöter i styrelsen är  Johannes Mokgethi Heath, Andreas Sandberg samt Elna Wahlgren Lundqvist som finns på Kyrkokansliet.
Du hittar alla våra adressuppgifter via Kyrknätets adresslista i Outlook.

.

Ordförande

Kajsa Cedervall Westerman

018-169636
kajsa.cedervallwesterman@svenskakyrkan.se

Vice ordförande

Fredrik Lidé 018-169423

fredrik.lide@svenskakyrkan.se

Sekreterare

Maria Hammarström

018-640 645

maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se

 

Kassör

Andreas Sandberg

018-169602

andreas.sandberg@svenskakyrkan.se

 

Ledamöter och ersättare

Elna Wahlgren Lundqvist

018-169639

elna.wahlgren.lundqvist@svenskakyrkan.se

 

Johannes Mokgethi-Heath

JP.Mokgethi-Heath@svenskakyrkan.se