Krets 14

Välkommen till Krets 14s krets! Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Krets 14 är en särskild krets för anställda vid Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och Svenska kyrkan på nationell nivå med anställning inom Sverige. Det fackliga arbetet utgår från det som sker i vardagen på vår arbetsplats. Tillsammans behöver vi se och beskriva vad som är på gång, både ur ett medarbetar och chefsperspektiv, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att skapa en arbetsplats med en god arbetsmiljö. Kontakta gärna ordförande Karin Stillström 018-169548 karin.stillstrom@svenskakyrkan.se

Kontakta oss

Söker du kontakt med facket så mejla eller ring gärna gärna någon i styrelsen. Vi är alla tillgängliga för samtal om fackliga frågor.

Karin Stillström är ordförande och arbetar på Kyrkokansliet, Anders Göranzon är vice ordförande, Maria Hammarström är sekreterare samt representerar kretsen på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Övriga ledamöter i styrelsen är Joel Ingmarsson och Johannes Mokgheti Heath som finns på Kyrkokansliet och Magnus Holst som arbetar på Utbildningsinstitutet i Lund. Du hittar våra adressuppgifter via Kyrknätets adresslista i Outlook.

Lokalt skyddsombud för KyrkA är Helena Alm Norberg.

Ordförande

Karin Stillström 018-169548
karin.stillstrom@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän

Karin Stillström 018-169548
karin.stillstrom@svenskakyrkan.se

Skyddsombud

Karin Stillström 018-169548
karin.stillstrom@svenskakyrkan.se