Krets 14

Välkommen till Krets 14s krets! Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Krets 14 är en särskild krets för anställda vid Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och Svenska kyrkan på nationell nivå med anställning inom Sverige. Det fackliga arbetet utgår från det som sker i vardagen på vår arbetsplats. Tillsammans behöver vi se och beskriva vad som är på gång, både ur ett medarbetar och chefsperspektiv, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att skapa en arbetsplats med en god arbetsmiljö. Kontakta gärna ordförande Kajsa Cedervall Westerman 018-169636, kajsa.cedervallwesterman@svenskakyrkan.se

Kontakta oss

Söker du kontakt med facket så mejla eller ring gärna gärna någon i styrelsen. Vi är alla tillgängliga för samtal om fackliga frågor.

Kajsa Cedervall Westerman är ordförande och arbetar på Kyrkokansliet, Fredrik Lidé är vice ordförande, Maria Hammarström är sekreterare samt representerar kretsen på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Övriga ledamöter i styrelsen är  Johannes Mokgheti Heath, Andreas Sandberg samt Elna Wahlgren Lundqvist som finns på Kyrkokansliet.
Du hittar våra adressuppgifter via Kyrknätets adresslista i Outlook.

.

Ordförande

Kajsa Cedervall Westerman 018-169636
kajsa.cedervallwesterman@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän

samtliga ledamöter i styrelsen, se ovan.