Linköping

Välkommen till Linköpings krets! Vi har olika uppdrag i kretsen. Kontakta gärna vår kretsordförande Anna-Carin Gabelic om medlemsfrågor, rehabiliteringsfrågor, anställningsfrågor, inför lönesamtal och andra viktiga fackliga frågor.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Anna-Carin Gabelic
013- 30 35 95  eller 0730-75 49 54
anna-carin.gabelic@kyrka.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Anna-Carin Gabelic
013-30 35 95 eller 0730-75 49 54
anna-carin.gabelic@kyrka.se

Ingrid Arnow Utterberg, diakon i Ödeshög församling i Folkungabygdens pastorat
ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se 
arb 0144-156 34, hem 0144-230 86 samt mobil: 072-218 60 35

Kyrkoherdekontakt

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar.

Pontus Mårtensson, kyrkoherde i Östra Ryd församling,
pontus.martensson@svenskakyrkan.se

Direkt 011-70238  Mobil 070-6313502

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Kontakta oss gärna.

Ingrid Arnow Utterberg
ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se
0144-156 34, sms 072-218 60 35

Gabelic Anna-Carin
anna-carin.gabelic@kyrka.se
013-30 35 95 eller 0730-75 49 54

Styrelsen

Ordförande

Anna-Carin Gabelic, Präst Linköpings domkyrkopastorat 2018-2022
anna-carin.gabelic@kyrka.se
tel 013-30 35 95, sms 0730-754 954
Regionalt skyddsombud/RSO för hela stiftet. Arbetar ca 60% fackligt/FFM.

Vice ordförande

Pontus Mårtensson, Studentpräst Campus Norrköping, 2019-2023
Präst i S:t Olofs församling
pontus.martensson@svenskakyrkan.se

tel 011-24 14 20, sms 0767-62 71 56

Kassör

Per-Inge Planefors, vik km Berga förs, Linköpings domkyrkopastorat, 2019-2023
per-inge.planefors@svenskakyrkan.se
tel 013- 013-303904, 0730-88 54 00

Ledamöter

Ingrid Arnow Utterberg, diakon Ödeshög förs i Folkungabygdens past, 2016-2020
ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se
tel 0144-156 34  sms 072-218 60 35
Regionalt skyddsombud/RSO för hela stiftet.

Annika Appel, församlingspedagog domkyrkoförsamlingen, 2019-2023
annika.appel@svenskakyrkan.se
tel 013-30 37 28, sms 0702 37 48 77

Eva-Maria Heedman, sjukhuspräst Södra Tjust pastorat, 2016-2020
eva-maria.heedman@svenskakyrkan.se
tel 0490-84225

Sara Olofsson, församlingsherde Vifolka församlingar, Folkungabygdens pastorat 2018-2022
sara.olofsson@svenskakyrkan.se
tel 0142-554 31

Örjan Wenehult, församlingsherde Johannelunds församling, Linköpings domkyrkopastorat 2018-2022
orjan.wenenhult@svenskakyrkan.se
tel 013-30 39 51, sms 072 468 0954

Annelie Kaljonare, församlingspedagog i Tranås 2019-2023
annelie.kaljonare@svenskakyrkan.se
tel 0140-674 10

Suppleanter

Johan Lamberth, präst, Landeryds församling, domkyrkopastoratet 2016-2020
johan.lamberth@svenskakyrkan.se
tel 013-30 38 03, sms 076-762 71 27

Peter Eriksson, församlingspedagog, stiftskansliet, 2019-2023
peter.eriksson@svenskakyrkan.se
tel 013-24 26 55, sms 0730 -22 26 55
Studeranderepresentant i styrelsen

Revisorer

Sara Nobrant, församlingspedagog i Motala församling
Karin Nyström, rektor Vadstena folkhögskola

Valberedning

Sammankallande: Per Edström församlingspedagog i Ödeshög förs, Folkungabygdens pastorat
Pernilla Jansson, diakon Skäggetorp församling, Linköpings domkyrkopastorat
Jonas Agestam, präst Norrköpings pastorat

Fotnot: Vald period, vilka årtal och fyraårig mandatperiod står vid resp. namn.