Linköping

Välkommen till Linköpings krets! Vi har olika uppdrag i kretsen. Kontakta gärna vår kretsordförande Anna-Carin Gabelic om medlemsfrågor, rehabiliteringsfrågor, anställningsfrågor, inför lönesamtal och andra viktiga fackliga frågor.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Anna-Carin Gabelic
013- 30 35 95  eller 0730-75 49 54
anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Anna-Carin Gabelic
013-30 35 95 eller 0730-75 49 54
anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se

Ingrid Arnow Utterberg, diakon i Ödeshög församling i Folkungabygdens pastorat
ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se 
arb 0144-156 34, hem 0144-230 86 samt mobil: 072-218 60 35

Kyrkoherdekontakt

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar.

Pontus Mårtensson, kyrkoherde i Östra Ryd församling,
pontus.martensson@svenskakyrkan.se

Direkt 011-70238  Mobil 070-6313502

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Kontakta oss gärna.

Ingrid Arnow Utterberg
ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se
0142-82705

Gabelic Anna-Carin
anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
013-30 35 95 eller 0730-75 49 54

Styrelsen

Ordförande

Anna-Carin Gabelic, Präst Linköpings domkyrkopastorat 2014-2018

anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
tel 013-30 35 95, sms 0730-754 954
Regionalt skyddsombud/RSO för hela stiftet. Arbetar ca 70% fackligt/FFM.

Vice ordförande

Pontus Mårtensson, Studentpräst Campus Norrköping, 2015-2019
Präst i S:t Olofs församling

pontus.martensson@svenskakyrkan.se

tel 011-24 14 20, sms 0767-62 71 56

Kassör

Mikael Leckström, präst Väderstad, Folkungabygdens pastorat, 2016-2020

mikael.leckstrom@svenskakyrkan.se 

tel 070-508 49 10

Sekreterare och kontaktperson för kyrkoherdar

Marita Rosen, kyrkoherde Aspelands pastorat, 2015-2019

marita.rosen@svenskakyrkan.se
tel 0495-200 69, sms 076-101 25 22

Ledamöter

Elisabeth Johansson, diakon Ydre pastorat, 2015-2019

elisabeth.m.johansson@svenskakyrkan.se

0705-88 12 09
FFM/Fackliga förtroendeman på 9 %  RSO för hela stiftet

Ingrid Arnow Utterberg, diakon Ödeshög förs i Folkungabygdens past, 2016-2020

ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se
tel 0144-156 34  sms 072-218 60 35
Regionalt skyddsombud/RSO för hela stiftet.

Annika Appel, församlingspedagog domkyrkoförsamlingen, 2015-2019
annika.appel@svenskakyrkan.se
tel 013-20 51 40, sms 0702 37 48 77

Eva-Maria Heedman, sjukhuspräst Södra Tjust pastorat, 2016-2020

eva-maria.heedman@svenskakyrkan.se
tel 0490-84225,  sms 072-7374290

Mikael Eriksson, arbl km, Södra Tjust pastorat, 2016-2020
mikael.eriksson@svenskakyrkan.se

tel 0490-842 75, sms 0709-54 84 45

Suppleanter

Per-Inge Planefors, vik km Berga förs, Linköpings domkyrkopastorat, 2015-2019
per-inge.planefors@svenskakyrkan.se
tel 013- 20 5103, 0730-88 54 00

Johan Lamberth, präst, Norrköpings Borg församling, 2016-2020
johan.lamberth@svenskakyrkan.se
tel 011-24 11 48, sms 076-762 71 27

Peter Eriksson, församlingspedagog, stiftskansliet, 2015-2019
peter.eriksson@svenskakyrkan.se
tel 013-24 26 55, sms 0730 -22 26 55

Erik Gruvebäck, komminister i Valdemarsvik-Ringarum pastorat, 2016-2020
erik.gruveback@svenskakyrkan.se
tel 0121-307 71, sms: 076-812 33 32

Revisorer

Inga-lill Varverud  diakon i Vreta Klosters församling och 
Sara Nobrant, församlingspedagog i Motala församling

Valberedning

Sammankallande: Karin Björk, kyrkoherde i Södra Tjust pastorat
Per Edström församlingspedagog i Ödeshög förs, Folkungabygdens pastorat
Ewa Wenehult diakon vid Linköpings diakonicentrum, Link domkyrkopastorat