Luleå

Välkommen till Luleås krets! Stiftskretsen för Luleå Stift har en styrelse, dit ni medlemmar kan vända er med frågor och få stöd. Vi är förtroendevalda och arbetar alla inom Svenska kyrkan. Vi representerar en jämn åldersfördelning, alla kyrkans profiler och stora delar av stiftets geografiska område. Vi utbildar oss kontinuerligt i fackliga frågor som bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Peter Werner
0911-27 41 15
peter.werner@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Fackliga förtroendemän för de olika kontrakten:

Peter Werner
0911-27 41 15
peter.werner@svenskakyrkan.se
Kontrakt: Kalix-Torneå, Luleå, Norra Lappland, Piteå, Umeå pastorat, Skellefteå pastorat, Bureå pastorat

Robert Koss
0910-70 80 63
robert.koss@svenskakyrkan.se
Kontrakt: Skellefteå kontrakt utan Skellefteå pastorat, Södra Lappland, Södra Västerbotten

Kyrkoherdekontakt

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

Marita Rosén
0495-20069
marita.rosen@svenskakyrkan.se

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

I Luleåkretsen har vi tre skyddsombud:

Peter Werner
0911-27 41 15
peter.werner@svenskakyrkan.se

Martin Steinwall
0910-78 78 43
martin.steinwall@svenskakyrkan.se