KyrkA kors kontakt kontaka oss

Lund

Välkommen till Lundakretsen! Vi finns för dig och besvarar dina frågor om löne- och ­ anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. De fackliga förtroendemännen är ofta ute på förhandlingar. Detta innebär att vi inte alltid kan svara i telefonen, men tala in ett meddela på telefonsvararen så ringer någon av oss upp så snart vi kan.
Aktuellt i kretsen
Medlemsmöte för diakoner onsdagen den 22 april i Hässleholms församlingshem. Hur främjas församlingen av att ha diakonen som ledare? Frågor och anmälan till Fredric Liljeberg, 070-349 26 84

Årsmöte 2020

Nytt datum för Lundakretsens årsmöte är onsdagen den 22 april 10.00. Plats: Hässleholms församlingshem, stora salen. Salen är stor och vi kommer att sitta glest. Men för att detta skall fungera måste anmälan ske. Anmälan skickas till eva-karin.lindgren@svenskakyrkan.se och ska vara inne senast 14/4. Vi kommer att bjuda på en portionsförpackad sallad. Ange allergier eller om du inte vill ha lunch.

Kontakta oss

Ordförande

 

Vice Ordförande

Vice ordförande Eva-Karin Lindgren
eva-karin.lindgren@svenskakyrkan.se
073-2636478

Fackliga förtroendemän (FFM)

 

Fredric Liljeberg
070-349 26 84
fredric.liljeberg@svenskakyrkan.se

Bodil Wiktorsson Bengtsson
0431-43 75 62
bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se

Charlotta Rosman Nissen
0417-14228 och 0727-214228
charlotta.nissen@svenskakyrkan.se

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Kontakta oss gärna.

Charlotta Rosman Nissen
0417-14228 och 0727-214228
charlotta.nissen@svenskakyrkan.se

Fredric Liljeberg
070-349 26 84
fredric.liljeberg@svenskakyrkan.se

Bodil Wiktorsson Bengtsson
0431-43 75 62
bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se

Styrelsen

Ordförande

 

Vice ordförande

Vice ordförande Eva-Karin Lindgren
eva-karin.lindgren@svenskakyrkan.se
073-2636478

Kassör

Kassör Bodil Wiktorsson Bengtsson 2020
Ängelholms församling
Box 1079, 262 21 Ängelholm
bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se
Mobil 0733-658162
Arb. 0431-43 75 62

Sekreterare och kontaktperson för kyrkoherdar

Sekreterare Bengt Alvland 2022
Kristianstads pastorat
Box 153, 291 22 Kristianstad
bengt.alvland@svenskakyrkan.se
Mobil 0766-365404
Arb. 044-780 64 04

Ledamöter

Cecilia Karlén 2022
Helsingborgs pastorat/Raus församling
Kielergatan 25, 252 70 Råå
cecilia.karlen@svenskakyrkan.se
Mobil 0703-726091
Arb. 042-18 90 35

Lis Carlander 2020
Skarpskyttevägen 26 B, 226 42 Lund
lis.carlander@svenskakyrkan.se
Mobil 0709-283408
Arb. 046-71 87 81

Jonas Fykman 2022
Oppmanna – Vånga församling
Oppmanna kyrkväg 3, 290 37 Arkelstorp
Jonas.fykman@svenskakyrkan.se
Mobil 0720-802171

Ersättare

Kristina Tyrberg 2020
Malmö Pastorat
Box 346, 201 23 Malmö
kristina.tyrberg@svenskakyrkan.se
Mobil 0706-857007
Arb. 040-27 92 61

Kerstin Lindfors    2020
Stora Köpinge församling
Stora Köpinge Byväg 72, 271 73 Köpingebro
kerstin.lindfors@svenskakyrkan.se
Mobil 0725-459092
Arb. 0411-558512

Charlotta Rosman Nissen 2022
Tomelillabygdens församling
Byavägen 2
273 31 Tomelilla
charlotta.nissen@svenskakyrkan.se
Mobil 0727-214228
Arb. 0417-14228

Mikael Ynghed 2020
Malmö pastorat
Box 346, 201 23 Malmö
mikael.ynghed@svenskakyrkan.se
Arb. 040-27 92 88

Valberedning

Marie-Louise Norozi
Malmö pastorat
Klågerupsvägen 254, 212 32 Malmö
marie-louise.norozi@svenskakyrkan.se
Arb. 040-279365

Revisorer

Mia Möller
Simrishamns pastorat
Box 12, 272 21 Simrishamn
Fosie Kyrkoväg 54 A, 213 74 Malmö
mia.moller@svenskakyrkan.se
Arb. 0414-41 24 90

Anna Eklund
Helsingborgs pastorat
Box 14, 257 21 Rydebäck
anna.eklund@svenskakyrkan.se
Tfn 042 18 90 37
Mobil 070 372 60 85

Ersättare

Anders Nihlgård
Korsåkersvägen 19, 226 50 Lund
anders.nihlgard@gmail.com
Tele 046-143458