Skara

Har du funderingar om dina anställningsvillkor så kontakta oss i KyrkA's Skarakrets. Vi besvarar dina frågor om lön, gällande avtal och arbetsmiljön. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden Lena Ehrngren.
Aktuellt i kretsen

Extra årsmöte i Borås

Vi håller ett extra årsmöte i Borås, 8/11 kl.13-16. Det blir val av ledamöter till förbundsfullmäktige samt val av ledamot i valberedningen samt ersättare i valberedningen. Kretsen bjuder på lunch kl.12.00 för dem som anmäler sig till detta. Särskild kallelse skickas ut.

Kontakta oss

Ordförande

Ehrngren Lena
0500-47 65 62
lena.ehrngren@kyrka.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Ehrngren Lena
0500-47 65 62
lena.ehrngren@kyrka.se

Sofia Angel
0500-476509
sofia.angel@kyrka.se

Ronny Nygren
0503-32387
ronny.nygren@svenskakyrkan.se

Jan-Åke Carlsson
033-232577
jan-ake.carlsson@svenskakyrkan.se

 

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Kontakta oss gärna.

Ehrngren Lena
0500-47 65 62
lena.ehrngren@kyrka.se

Styrelsen

 

KyrkA Växjö stiftskrets delar av styrelsen

Delar av styrelsen vid möte i Broddetorp 3/9 2019. Från vänster
Gunlög Fåglefelt, Ulla Johansson, Richard Mellgren, Sofia Angel, Margareta Jerrestrand, Jan-Åke Carlsson, Lena Ehrngren och Erica Hellkvist.
Hellkvist.

Ordinarie

Lena Ehrngren,
komminister/enhetschef, Skövde. Ordförande

Sofia Angel,
komminister, Skövde. vice Ordf.

Erica Hellkvist,
ekonomihandläggare,Falköping. Kassör

Jan-Åke Carlsson,
komminister, Borås. Sekreterare

Gunlög Fåglefelt,
diakon, Norra Billing.

Elisabeth Tengler,
arbetsledande komminister, V. Tunhem.

Ronny Nygren,
komminister, Hjo.

Ersättare

Richard Mellgren,
kyrkoherde, Värsås.

Annette Börjesson,
komminister, Trollhättan

Tove af Geijerstam,
studerande

Amanda Stenermark,
kommnister, Vårgårda

Ulla Johansson,
kommnister, Borås.

Ansvarsområden för fackliga förtroendemän och RSO:are