Stockholm

Välkommen till Stockholms krets! Ordförande i Stockholms stiftskrets är Rebecca Söderblom 08-442 51 73 rebecca.soderblom@kyrka.se
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Välkommen till årsmöte 2 april 2019 kl. 16.00-17.00

OBSERVERA att vi har bytt lokal till Gustaf Vasa församling, församlingssalen på Västmannagatan 63.
Välkommen till årsmöte i Stockholms stiftskrets

Kontakta oss

Ordförande i Stockholms stiftskrets


Rebecca Söderblom
08-442 51 73
rebecca.soderblom@kyrka.se

Fackliga förtroendemän

Rebecca och Katarina är fackliga förtroendemän (FFM) med tidsuttag för uppdrag i hela Stockholms stift.
För rutin-MBL och löneförhandlingar har stiftets församlingar delats upp mellan dem enligt nedan.

Rebecca Söderblom, komminister i Oscars församling
tfn: 08-442 51 73, rebecca.soderblom@kyrka.se

Församlingarna norr om Stockholms innerstad, S:t Johannes församling, Gustaf Vasa församling, Finska församlingen, Stockholms stiftskansli samt Sveriges Kristna Råd.

Facklig tid huvudsakligen på onsdagseftermiddagar och torsdagar.

Katarina Therus, komminister i Västermalms församling
tfn: 08-545 708 71, katarina.therus@svenskakyrkan.se

Innerstadsförsamlingarna utom Västermalm, S:t Johannes, Gustaf Vasa och Finska församlingen, församlingarna söder om Södermalm samt Sollentuna församling.

 

Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud gör skyddsronder och handlägger frågor
som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Rebecca och Katarina är båda regionala skyddsombud (RSO) för
hela Stockholms stift.

För de flesta RSO-uppdragen har stiftets församlingar delats upp mellan dem enligt nedan.

Rebecca Söderblom, komminister, Oscars församling
tfn: 08-442 51 73, rebecca.soderblom@kyrka.se

Församlingarna norr om Stockholms innerstad, S:t Johannes församling, Gustaf Vasa församling, Finska församlingen, Stockholms stiftskansli samt Sveriges Kristna Råd.
Facklig tid huvudsakligen på onsdagseftermiddagar och torsdagar

Katarina Therus, komminister, Västermalms församling
tfn: 08-545 708 71 katarina.therus@svenskakyrkan.se

Innerstadsförsamlingarna utom Västermalm, S:t Johannes, Gustaf Vasa och Finska församlingen, församlingarna söder om Södermalm samt Sollentuna församling.

Kontaktpersoner för kyrkoherdar


Åke Nordström
Kyrkoherde i Gustav Vasa församling
ake.nordstrom@svenskakyrkan.se tfn: 08-508 886 01


Carina Nilsson
komminister i Saltsjöbadens församling
(tidigare kyrkoherde i Lidingö församling)
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se tfn: 08-748 19 12

Löneförhandlare

Rebecca Söderblom, komminister i Oscars församling
tfn: 08-442 51 73, rebecca.soderblom@kyrka.se

Församlingarna norr om Stockholms innerstad, S:t Johannes församling, Gustaf Vasa församling, Finska församlingen, Stockholms stiftskansli samt Sveriges Kristna Råd.

Facklig tid huvudsakligen på onsdagseftermiddagar och torsdagar.

Katarina Therus, komminister i Västermalms församling
tfn: 08-545 708 71, katarina.therus@svenskakyrkan.se

Innerstadsförsamlingarna utom Västermalm, S:t Johannes, Gustaf Vasa och Finska församlingen, församlingarna söder om Södermalm samt Sollentuna församling.

För kyrkoherdarna förhandlar

Åke Nordström
Kyrkoherde i Gustav Vasa församling
ake.nordstrom@svenskakyrkan.se tfn: 08-508 886 01

 

FFM = facklig förtroendeman, handhar avtalsrelaterade ärenden samt medlemsrådgivning i avtals- och lönefrågor

RSO = regionalt skyddsombud, skyddsombud för hela stiftet/kretsen, handhar arbetsmiljöärenden samt medlemsrådgivning i arbetsmiljöfrågor

LSO = lokalt skyddsombud, handhar arbetsmiljöärenden på sin arbetsplats samt medlemsrådgivning i arbetsmiljöfrågor

Styrelsen

Du som är medlem är välkommen att kontakta oss i styrelsen om du behöver information och hjälp i fackliga frågor.

I första hand ska du vända dig till Rebecca Söderblom eller Katarina Therus som arbetar fackligt på tid, men även övriga i styrelsen kan hjälpa dig med information och stöd i vissa frågor och i mån av tid.

Ordinarie Ledamöter


Rebecca Söderblom, kretsordförande
Komminister, Oscars församling
rebecca.soderstrom@kyrka.se tfn: 08-442 51 73


Lena Walderfelt, sekreterare
Komminister, Österåkers pastorat
lena.walderfelt@svenskakyrkan.se tfn: 08-540 845 13


Henrik Brifors, kassör
Församlingspedagog, Enskede Årsta församling
henrik.brifors@matteus.org


Katarina Therus, ledamot
Komminister, Västermalms församling
katarina.therus@svenskakyrkan.se tfn: 08-545 708 71


Carina Nilsson, ledamot
komminister i Saltsjöbadens församling
(tidigare kyrkoherde i Lidingö församling)
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se tfn: 08-748 19 12

Ersättare

Helene Liljegren, ersättare
Diakon, Solna församling, Lokalt skyddsombud
helene.liljegren@svenskakyrkan.se tfn: 08-546 646 68

Åke Nordström, ersättare
Kyrkoherde, Gustav Vasa församling
ake.nordstrom@svenskakyrkan.se tfn: 08-508 886 01

Carl-Henric Svanell, ersättare
Komminister/Sjukhuspräst, Danderyds församling
carlhenric.svanell@svenskakyrkan.se tfn: 08-568 957 18

Kristina Eriksson, ersättare
pedagog, Gustavsberg-Ingarö församling
kristina.a.eriksson@svenskakyrkan.se tfn 08 – 570 380 82