Strängnäs

Välkommen till Strängnäs krets! Hit är du välkommen med dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Bo Rydén
08-550 913 93
bo.ryden@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Kontakta gärna din fackliga förtroendeman vid frågor

Kyrkoherdekontakt

Simon Johansson
Krets.led ordinarie Kyrkoherde
072-7169022
simon.johansson@svenskakyrkan.se
Kontaktperson för kyrkoherdefrågor
RSO för Strängnäs-kretsen

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

 

Styrelsen

Ordförande

Bo Rydén
08-550 913 93
bo.ryden@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Simon Johansson, Vice kretsordförande
072-7169022
simon.johansson@svenskakyrkan.se

Andreas Axinge
019-15 47 60
andreas.axinge@svenskakyrkan.se

Karola Lindqvist Wahlbeck
070-6744646
karola.lindqvist.wahlbeck@svenskakyrkan.se

Désiree Grönvall-Esplund, kretssekreterare
desiree.gronvall-esplund@svenskakyrkan.se

Ingrid Glan
070-6774614
ingrid.glan@svenskakyrkan.se

Roger Glan
016-35 85 12
roger.glan@svenskakyrkan.se

 

Kontaktperson för kyrkoherdefrågor

Simon Johansson
Krets.led ordinarie Kyrkoherde
072-7169022
simon.johansson@svenskakyrkan.se
Kontaktperson för kyrkoherdefrågor (fr o m 1 maj)
RSO för Strängnäs-kretsen