Strängnäs

Välkommen till Strängnäs krets! Hit är du välkommen med dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Andreas Axinge
019-154760
andreas.axinge@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Kontakta gärna din fackliga förtroendeman vid frågor
Johan Sobelius
019-15 46 18
johan.sobelius@svenskakyrkan.se
Ansvarig för: Södra Närke-, Oppunda-Villåttinge-, Nyköping- och Södertäljekontrakt, Norra Närke-, Rekarne-, Domprosteriets-, Nynäskontrakt samt stiftsorganisationen.

Kyrkoherdekontakt

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar.
Sandra Kinley
Krets.led ordinarie Kyrkoherde
016-22214, 070-9172508
sandra.kiney@svenskakyrkan.se
Kontaktperson för kyrkoherdefrågor (fr o m 1 maj)

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Johan Sobelius
019-15 46 18
johan.sobelius@svenskakyrkan.se

Styrelsen

Ordförande

Johan Sobelius
019-154618
johan.sobelius@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Andreas Axinge
Krets.led ordinarie
019-154760
andreas.axinge@svenskakyrkan.se

Ersättare

Roger Glan
Krets.led ersättare
016-35 85 12
roger.glan@svenskakyrkan.se

Marianne Olofsson
Krets.led ersättare
016-403 36 33
marianne.olofsson@svenskakyrkan.se

Kontaktperson för kyrkoherdefrågor

Sandra Kinley
Krets.led ordinarie Kyrkoherde
016-22214, 070-9172508
sandra.kiney@svenskakyrkan.se
Kontaktperson för kyrkoherdefrågor (fr o m 1 maj)

Simon Johansson
Krets.led ordinarie Kyrkoherde
072-7169022
simon.johansson@svenskakyrkan.se
Kontaktperson för kyrkoherdefrågor (fr o m 1 maj)
RSO för Strängnäs-kretsen