Uppsala

Välkommen till Uppsalas krets! Hos oss kan du se hur vi bedriver det fackliga arbetet inom vårt stift. När du har frågor om löne-, anställningsvillkor- och arbetsmiljö. Om du blir sjuk eller hamnar i konflikt på arbetsplatsen.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden Kajsa Berg.

Ordförande

Berg Kajsa
073-9305926
kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Hälsinglands Norra kontrakt
Kajsa Berg
kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Hälsinglands Södra kontrakt
Liisa Pirirnen Johansson
liisa.pirinen.johansson@svenskakyrkan.se

Gästriklands kontrakt
Liisa Pirirnen Johansson
liisa.pirinen.johansson@svenskakyrkan.se

Upplands Norra kontrakt
Martina Larsson
martina.larsson@svenskakyrkan.se

Upplands Västra kontrakt
Martina Larsson
martina.larsson@svenskakyrkan.se

Upplands Södra kontrakt*)
Kajsa Berg
kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Uppsala *)
Kajsa Berg
kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdar

johan.lautmann@svenskakyrkan.se och lotta.wellsten@svenskakyrkan.se

Emeriti
Martti Halming martti.halming@gmail.com

*) Kajsa Berg är kontaktperson. Förhandlingar sköts av någon förtroendeman som har möjlighet.