Utlands­­kretsen

Välkommen till Utlandskretsen! Utlandskretsen är en särskild krets för i utlandet yrkesverksamma medlemmar med svensk anställning. Vi har ett särskilt kollektivavtal och annorlunda villkor än de som är verksamma i Sverige, och därför kan det vara besvärligt att veta vad som gäller. Kontakta gärna oss i Utlandskretsen! Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö, eller vet var du ska vända dig. I styrelsen sitter representanter från såväl Svenska kyrkans internationella arbete, som Svenska kyrkan i utlandet. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordförande Johan Engvall johan.engvall@svenskakyrkan.se
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Johan Engvall
Telefon +972535251588
johan.engvall@svenskakyrkan.se

Vice ordförande

Joachim Franzen (Komminister i Svenska kyrkan New York)
Telefon +1 917 582 5387
Joachim.franzen@svenskakyrkan.se

Fackliga förtroendemän

Johan Engvall
Telefon +972535251588
johan.engvall@svenskakyrkan.se

Joachim Franzen (Komminister i Svenska kyrkan New York)
Telefon +1 917 582 5387
Joachim.franzen@svenskakyrkan.se