Västerås

Välkommen till Västerås krets! Lena Andersson Englund besvarar frågor om löne- och anställningsvillkor samt avtal och frågor om arbetsmiljö. Lena finns på telefon 070-69 24 800.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Lena Andersson Englund
lena.andersson-englund@svenskakyrkan.se
070-692 48 00

Fackliga förtroendemän (FFM)

Lena Andersson Englund
lena.andersson-englund@svenskakyrkan.se
070-692 48 00

Kyrkoherdekontakt

Monica Jones
monica.jones@svenskakyrkan.se

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Lena Andersson Englund
lena.andersson-englund@svenskakyrkan.se
070-692 48 00

Styrelsen

Ordförande

Lena Andersson Englund
lena.andersson-englund@svenskakyrkan.se
070-692 48 00

Kassör

Li Lundberg, Präst
li.lundberg@svenskakyrkan.se

Sekreterare och kontaktperson för kyrkoherdar

Monica Jones, Kyrkoherde
monica.jones@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Eva Winlöv, Präst
eva.winlov@svenskakyrkan.se

Anna Björk, Präst
annafia@me.com

Christina Dahlström, HR-specialist
christina.dahlstrom@svenskakyrkan.se

 

Ersättare

Strina Pejmo Lundin, Präst
stina.pejmo-lundin@svenskakyrkan.se