Växjö

Välkommen till Växjö krets! Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden Fredrik Hollertz på fredrik.hollertz@svenskakyrkanjonkoping.se
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Fredrik Hollertz
036313601
fredrik.hollertz@svenskakyrkanjonkoping.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Fredrik Hollertz
036-313601
fredrik.hollertz@svenskakyrkanjonkoping.se

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Kontakta oss gärna.

 

Styrelsen

Ordförande

Fredrik Hollertz
036-313601
fredrik.hollertz@svenskakyrkanjonkoping.se

Vice ordförande

Emmerly Hidling
0486-452 18
emmerly.hidling@svenskakyrkan.se

Kassör

Vakant

Sekreterare

Erik Keijser
0470-77 38 34

Ledamöter

Martin Ahlqvist
036-30 35 91
martin.ahlqvist@svenskakyrkanjonkoping.se

Johanna Broselid
0480-42 14 51
johanna.broselid@svenskakyrkan.se

Jonas Johansson
0727444209
jonas.johansson.osk@folkbildning.net

Stefan Sundelin
0470-70 48 60
stefan.sundelin@svenskakyrkan.se

Ersättare

Jonas Hagård
070-747 06 56
jonas.hagard@svenskakyrkan.se

Göte Johansson
036-30 35 42
gote.johansson@svenskakyrkanjonkoping.se

Erik Keijser
0470704928
erik.keijser@svenskakyrkan.se

Marcus Lejon
0476-561 83, 0722-255 970
marcus.lejon@svenskakyrkan.se

Linda Wennerholm
036 -30 35 43
linda.wennerholm@svenskakyrkanjonkoping.se