Visby

Välkommen till Visbys krets! Kontakta oss i Visbykretsen. Du är välkommen med dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal, och arbetsmiljö. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.
Aktuellt i kretsen

FAQ Kyrkans avtal

FAQ Kyrkans Avtal

Kontakta oss

Ordförande

Kyrka Kent Österdahl kyrkoherde

Kent Österdahl
kent.osterdahl@kyrka.se

Facklig förtroendeman (FFM)

Kent Österdahl
kent.osterdahl@kyrka.se

Regionalt skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Kent Österdahl
kent.osterdahl@kyrka.se