KyrkA manipulerades, men går stärkta ur krisen

Uppgifter i media om hur medlemspengar använts har skapat oro och oreda i Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA). När dess förbundsstyrelse samlades under tisdagen kunde flera av dessa påståenden avfärdas och istället diskuterades orsaken till spridningen av uppgifterna, att det har handlat om manipulation och desinformation. 

Kyrkans Akademikerförbundets styrelse samlades åter under tisdagen och hade även kallat in kretsordföranden för att diskutera de uppgifter som har förekommit i media en tid.

Bakgrunden är en skrivelse som har nått vissa medier anonymt. Skrivelsen innehåller uppgifter, som har tagits ur sitt sammanhang med syfte att skapa kaos och misstroende. Skrivelsen är gjord av en före detta medarbetare.

– De felaktiga uppgifter som planterades hos några förtroendevalda och även hos mig gjorde att jag under några veckor tvivlade på vår förbundsordförande och vår förbundsdirektör, berättar Håkan Stiberg, sjukhuspräst, ordförande för Härnösandskretsen av KyrkA, tillika ledamot i förbundsstyrelsen.

Jag matades med uppgifter som inte stämde och det skapade under en kort tid frågor hos mig gentemot ledningen, fortsätter Håkan. När vi nu har rett ut detta och ser vad vi egentligen har varit utsatta för, kan vi istället jobba med de viktiga sakfrågorna.

– Några av oss ledamöter i förbundsstyrelsen upplever att vi har blivit manipulerade av en före detta medarbetare och känner oss utsatta och skadade av detta, berättar Anna-Carin Gabelic, präst, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Linköpingskretsen. Vi konstaterar att det inte finns några oegentligheter utan vi förleddes att tro att det fanns det. Jag har fullt förtroende för förbundsledningen. Nu kraftsamlar vi gemensamt och går vidare.

Har ni fått ett förnyat förtroende för förbundsledningen?

– Information och då information som är verifierad och korrekt är viktigt i den här typen av situationer. Uppgifter har spritts för att skapa kaos och misstroende. Ett exempel på desinformation är att det skulle ha inhandlats en massa sprit och dyra viner. Ett annat rykte som spritts är att det inte skulle förekomma en ordentlig revision, berättar Håkan Stiberg.

– Inget av detta är sant har det visat sig. Men det skapade väldigt dålig stämning och det blev en grogrund för misstro mellan människor. Vi har nu haft goda och uppriktiga samtal. Och vi som matades med felaktiga uppgifter och agerade på det har bett Bror Holm och Vibeke Hammarström om ursäkt, fortsätter Håkan Stiberg.

– Nu har vi rett ut missförstånden och vi går tillsammans stärkta ut ur krisen, säger förbundsordförande Bror Holm.
– Kretsarna ute ilandet vill ha mer kontakt med och mer dialog med förbundsstyrelsen. Vi vill ta tillvara det intresset. Vi ser också att vi behöver skapa fler fora där vi får diskutera frågor förutsättningslöst, fortsätter Bror Holm. Alla som jobbar för förbundet drivs egentligen av en sak: att arbeta för och värna medlemmarna. De brinner för medlemmarna. Nu går vi vidare och fokuserar på det.