KyrkA budskap slogans

Nominera till Förbundsstyrelsen

Som medlem har du möjlighet att föreslå ledamöter och ersättare till vår förbundsstyrelse, ett uppdrag på fyra år. Valberedningen arbetar nu med förslag till förbundsfullmäktige som äger rum 1-2 juni.

Vi arbetar efter representativ fördelning med hänsyn till yrke, ålder, kön och geografi. Utifrån de förslag vi hittills fått in ser vi att diakoner är underrepresenterade.

Tänk gärna efter om du känner kompetenta personer oavsett kretstillhörighet.

Vi vill ha nomineringarna senast 3 april.

Det är viktigt att de nominerade är tillfrågade och villiga att stå till förfogande samt att det finns motivering för den nominerade.

 

Som ledamot i förbundsstyrelsen ser vi att denne har

 • aktuell erfarenhet av fackligt arbete och förhandlingserfarenhet
 • förankring i fackligt arbete och i det egna yrket i kyrkan
 • möjlighet att prioritera uppdraget och att kunna avsätta tid för det
 • om möjligt sitta i kretsstyrelse
 • strategiskt tänkande och intresse för omvärldsfrågor
 • integritet och god samarbetsförmåga
 • kunskap om och intresse för arbetsmiljöfrågor – RSO
 • förtrogenhet med Svenska Kyrkans organisation på olika nivåer
 • aktivt intresse för frågor kring medlemsrekrytering
 • aktivt intresse för intern och extern kommunikation
 • aktivt intresse för arbete med budget och ekonomiska frågor

 

För att föreslås till förbundsordförande ser vi att denne

 • har ett långsiktigt engagemang för KyrkA
 • tar ansvar för förbundets styrning
 • tar ansvar förbundets ekonomiförvaltning
 • tar arbetsgivaransvar för kansliets anställda
 • kan arbetsrätt och de avtal som gäller på Svenska kyrkans område
 • har god analytisk förmåga

 

Maila till pernilla.rosin@svenskakyrkan.se