KyrkAs Privatjuridik - juristhjälp i privatlivet

Vi vet vikten av att känna sig trygg både i arbetslivet och privat. Därför kan du och din närmaste familj nu få privatjuridisk hjälp i både stort och smått.

För 35 kronor i månaden får du tillgång till en egen jurist som hjälper dig med din privatjuridik i obegränsat antal timmar kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning. Dessutom ingår ett rättsskydd på upp till 2 miljoner kronor om en tvist hamnar i domstol.

Detta ingår i tjänsten:
• Hjälp att upprätta juridiska handlingar som till exempel äktenskapsförord, testamente, hantverkaravtal och framtidsfullmakter.
• Råd och stöd av en jurist i obegränsat antal timmar per år.
• Juridiskt biträde om du hamnar i domstol.
• Ersättning för dina egna och eventuellt tilldömda rättegångskostnader upp till 2 miljoner kronor.
• Försäkringen omfattar även din make/maka, sambo, registrerade partner och hemmavarande barn yngre än 20 år.
• Tillgång till juridiskt säkrade digitala avtal.
• BankID-skyddad portal där du kan följa ärenden och hålla kontakt med din jurist.

HELP Försäkring

KyrkAs Privatjuridik är en medlemsförmån i form av en försäkring som vi har tagit fram i samarbete med HELP Försäkring. Det är deras jurister som hjälper dig med dina ärenden.

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Alla medlemmar får automatiskt och utan ytterligare kostnad eller förbindelse prova på KyrkAs Privatjuridik i tre månader.  Efter provperioden kostar förmånen 35 kronor i månaden.

För att tacka nej till förmånen skickar du tillbaka reservationsblanketten. Det går bra att vika ihop och posta den eller mejla den till oss på medlemsservice@kyrka.se. Om du har tackat nej kan du dessvärre inte ansluta dig på nytt.

Vill du få juridisk hjälp?

Kontakta gärna HELP på 0771-985 200 eller mejla till info@helpforsakring.se så får du kontakt med din jurist senast vardagen därpå. HELP har öppet måndag till torsdag mellan klockan 9 och 17 och fredag mellan klockan 9 och 16.

På kundportalen helpforsakring.se/min-sida kan du följa dina ärenden, skriva egna digitala avtal och hålla kontakt med din jurist. Logga in med mobilt BankId.
Läs gärna mer på HELP:s hemsida.

Kontakta gärna oss

Om du har några frågor om ditt medlemskap är du som vanligt välkommen att höra av dig till oss på 08-441 85 70 vardagar mellan klockan 9 och 12. Du kan också mejla till oss på medlemsservice@kyrka.se.

Några medlemsröster om tjänsten

”Jättefint och professionellt bemötande!”

”Det var väldigt snabb handläggning och fint bemötande.”

”Fick hjälp av juristen både muntligen och skriftligen i mitt ärende. Fin service!”

”Hjälpen var personlig och adekvat”

”De jurister jag kom i kontakt med var mycket trevliga och professionella, det var väldigt värdefullt!”

Frågor och svar om KyrkAs Privatjuridik

Vad är KyrkAs Privatjuridik?

Det är en medlemsförmån i försäkringsform som ger dig tillgång till juridisk rådgivning i privatlivet. Du får rådgivning och hjälp med juridiska avtal. Juristen kan också företräda dig vid domstolstvister och förhandla åt dig med motparter och oseriösa näringsidkare.

Vilka är det som ger den juridiska hjälpen?

Det är juristerna på HELP Försäkring. De är anställda av HELP och har spetskompetens inom privaträttens olika rättsområden.

HELP är KyrkAs samarbetspartner för KyrkAs Privatjuridik. HELP är till formen ett försäkringsbolag och till funktionen en juristbyrå, med egna jurister som är specialiserade på privaträtt. HELP är verksamma i Sverige sedan 2012 och har även verksamhet i Norge, Danmark och Finland. Det nordiska företaget ägs av den internationella försäkringskoncernen ARAG Group, en av världens största aktörer inom juridiska försäkringar sedan över 80 år.

Vilka värderingar har HELP?

Det är viktigt för KyrkA att våra samarbetspartners har en hög etisk profil. HELPs grundvärden är empati, struktur och handlingskraft och alla medarbetare är rekryterade med tanke på dessa värden. Med empati kan man möta kunder med respekt och medkänsla, struktur är en av juridikens hörnpelare och med handlingskraft driver man kundernas ärenden framåt. HELP lägger också vikt vid att skilja sin arbetsmiljö från en juristbransch som i övrigt är känd för att sätta hård press på anställda. Den som arbetar på HELP ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Att det fungerar och uppskattas bevisas av att HELP 2019 tilldelades en topp 20-placering av GPTW, Great Place to Work. HELP har kollektivavtal för alla anställda.

Varför har KyrkA tecknat avtal om juridisk hjälp i privatlivet?

Vi vill underlätta i privatlivet för dig som medlem. Genom att hjälpa dig att hantera eventuella bekymmer i ditt privatliv har du mer energi att ägna dig åt det som får dig att må bra. Det är viktigt att få känna sig trygg både i arbetslivet och på fritiden.

Tecknar jag försäkringsavtal med KyrkA eller HELP?

Du tecknar avtalet med HELP Försäkring Filial. Kyrkans Akademikerförbund är företrädare för gruppförsäkringsavtalet.

Hur betalar jag försäkringen?

Premien på 35 kronor i månaden kommer att synas på samma faktura som din medlemsavgift i KyrkA. Du betalar alltså båda samtidigt.

Hur länge får jag tillgång till KyrkAs Privatjuridik?

Du behåller förmånen så länge som du är medlem i KyrkA och betalar månadspremien på 35 kr (vilket görs i samband med att du betalar din fackliga medlemsavgift). Därför är det extra viktigt att ha koll på att avgiften betalas. Om du inte betalar in premien kommer försäkringen att upphöra efter två obetalda fakturor. Därefter finns det inte möjlighet att ansluta sig på nytt. Du kan självklart säga upp försäkringen när du vill genom att mejla medlemsservice@kyrka.se

Innebär detta att mina personuppgifter lämnas ut till tredje part?

KyrkA följer lagen i enlighet med GDPR och lämnar inte ut medlemmars person- eller kontaktuppgifter till tredje part om det inte avtalats mellan oss och medlemmen. Alla utskick, reservationer och uppsägningar av KyrkAs Privatjuridik hanteras av oss på KyrkA.

Vad får KyrkA för ersättning för avtalet med HELP?

Förbundet får ingen ersättning, varken av HELP eller av någon annan. Avtalets syfte är att erbjuda en förmån som bidrar till en enklare vardag för dig som medlem. För att underlätta betalar du försäkringspremien tillsammans med medlemsavgiften, men premiens 35 kr betalas därefter oavkortat till HELP.

Vi är två i hushållet som är medlemmar i KyrkA. Behöver båda försäkringen?

Försäkringen omfattar hela hushållet; den försäkrade, make/maka, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn yngre än 20 år, så i den bästa av världar behöver ni bara en försäkring. Om ni däremot separerar eller har en tvist mot varandra täcker försäkringen juridisk rådgivning endast för den som är försäkrad hos HELP. Om båda är försäkrade får båda juridisk hjälp, den ena parten av HELPs jurister och den andra av en extern jurist. Försäkringen täcker då även kostnaden för den externa juristen. Tänk alltså på att om du tackar nej till försäkringen förlorar du skyddet om ni får en tvist mot varandra eller separerar.

Varför måste jag tacka nej om jag inte vill ha försäkringen?

Efter förhandlingar med HELP Försäkring kan förbundet erbjuda alla medlemmar en omfattande juridisk försäkring. KyrkAs Privatjuridik har en mycket låg premie och du slipper individuell riskbedömning och karenstid. Det gör att alla medlemmar får samma möjlighet oavsett vilka behov man har. Utan denna kollektiva anslutningsmodell hade HELP inte kunnat erbjuda så förmånliga villkor för våra medlemmar.

Jag har försäkringen men vill säga upp den. Hur gör jag?

Mejla till medlemsservice@kyrka.se

Om du vill säga upp försäkringen börjar det gälla från kommande månadsskifte.  Tänk på att du inte kan teckna KyrkAs Privatjuridik via KyrkA igen, om du säger upp den.

Varför kan jag inte ångra mig om jag tackar nej eller säger upp försäkringen?

Anledningen till att det inte är möjligt att teckna KyrkAs Privatjuridik vid ett senare tillfälle är att det då skulle vara möjligt att ansluta sig tillfälligt när du behöver den, till exempel om du ska ansöka om skilsmässa, och sedan avsluta den när ärendet är utfört.

Det skulle fördyra försäkringen väsentligt för alla försäkringstagare. I andra försäkringar är det karenstider och individuella riskbedömningar som reglerar detta. I KyrkAs Privatjuridik slipper du som medlem både karenstid och riskbedömning, istället delar alla medlemmar på risken för att en del av dem råkar ut för en skada. Det är det som gör att premien kan hållas så låg.

Vad händer om jag har påbörjat ett ärende men vill byta fackförbund mitt i ärendet?

Om du avslutar ditt medlemskap hos KyrkA avslutas även din försäkring och du kan inte längre anmäla nya skador. I HELPs uppdrag ligger dock att alltid avsluta ärenden som har påbörjats under försäkringsperioden.

Vilka omfattas av försäkringen?

Den gäller för dig, din make/maka, sambo, registrerade partner och hemmavarande barn som är yngre än 20 år. Om du och din partner separerar, eller om ni har en tvist mot varandra, täcker försäkringen juridisk rådgivning för den som är försäkrad. Om ni båda är försäkrade får ni båda juridisk hjälp; den ena av HELP och den andra av en extern jurist. Försäkringen täcker då även kostnaden för den externa juristen.

Hur stor är självrisken när jag använder försäkringen?

Du betalar ingenting för att använda din jurist för rådgivning och för att upprätta avtal. Vid domstolstvister utgår det en engångskostnad på 3000 kr för hela processen, oavsett om du vinner eller förlorar tvisten.

Har försäkringen någon karenstid?

Nej. Så länge ditt ärende har uppstått under den tid du har haft KyrkAs Privatjuridik får du hjälp och rådgivning direkt, utan karenstid

Jag behöver hjälp för mitt företag, täcks det?

Nej. Försäkringen gäller bara privatjuridiska tvister och rådgivning. Frågor som rör näringsverksamhet eller affärsjuridik omfattas inte av försäkringen.

Jag har ett ärende i Norge/Danmark, täcks det?

Ja. Försäkringen täcker även norska och danska tvister så om du har ärenden i Norge eller Danmark får du hjälp av HELPs jurister i Oslo eller Köpenhamn.

Kan jag få juristhjälp i en tvist som är påbörjad innan jag tecknar försäkringen?

KyrkAs avtal med HELP gäller från den 1 februari 2021. Om du har ärenden eller tvister som uppstod tidigare än så kan du inte använda försäkringen till dem. Samma sak gäller om du senare blir medlem i KyrkA – du kan bara använda försäkringen för ärenden eller tvister som uppstår efter det att du tecknade den.

Hur lång tid tar det att få hjälp?

Du får hjälp senast följande arbetsdag. Ring på 0771-985 200 eller mejla till info@helpforsakring.se.

Varför har KyrkA reservationsanslutning för försäkringen?

Vi på KyrkA har förhandlat fram ett mycket fördelaktigt avtal om KyrkAs Privatjuridik för våra medlemmar. Det betyder att du och alla andra medlemmar samtidigt och på lika villkor kan träda in i försäkring, till en låg premiekostnad och utan individuell riskbedömning. Dessutom har vi förhandlat bort karenstiden så att försäkringen börjar gälla direkt. Detta har vi kunnat göra genom att införa försäkringen med så kallad reservationsrätt. Det innebär att du (med stöd av Försäkringsavtalslagen 17 kap. som reglerar gruppförsäkring) automatiskt ansluts till försäkringen om du inte tackar nej.