Försäkringskassans nya ersättningar

 

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper

Från och med 1 juli 2020 och till och med 30 september kan du om du tillhör en riskgrupp ansöka om förebyggande sjukpenning för att undvika att insjukna i covid-19.

Förutsättningar för att få den förebyggande sjukpenningen är att du tillhör en riskgrupp som omfattas och att du kan styrka det med ett läkarintyg.

Du ska inte ha möjlighet att arbeta hemifrån eller få andra arbetsuppgifter och det ska inte gå att anpassa arbetssituationen för att undvika smitta.

Rätten till förebyggande sjukpenning gäller i högst 90 dagar och upphör om Folkhälsomyndigheten sänker risknivån för spridning i samhället.

 

Förebyggande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till ett barn som varit allvarligt sjuk

Gäller om du har ett barn som kan ha ökad risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därför behöver vara i hemmamiljö med dig som vårdnadshavare.

Förutsättningen för att tillfällig föräldrapenning ska utgå är, att barnet nyligen varit allvarligt sjuk och på grund av sjukdomen eller behandlingen som barnet genomgår, behöver skyddas för att undvika smitta från covid-19. Ersättningen utgår utifrån den sjukpenningsgrundande inkomsten. Förmånen kan betalas ut under högst 90 dagar.

 

Smittbärarpenning för att undvika att smitta närstående med covid-19

Är du en anhörig som delvis arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp som har assistansersättning och förvärvsarbetar du samtidigt har du rätt att söka smittbärarpenning för att kunna avstå från förvärvsarbete.

Samma rätt finns om du uppbär närståendepenning till viss del, för vård av anhörig i en riskgrupp, och i övrigt förvärvsarbetar. Smittbärarpenning kan utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån i förhållande till ett heltidsarbete.

 

Mer information och finns på Försäkringskassans webbplats.