Uppsala
Välkommen till Uppsalas krets! Hos oss kan du se hur vi bedriver det fackliga arbetet inom vårt stift. När du har frågor om löne-, anställningsvillkor- och arbetsmiljö. Om du blir sjuk eller hamnar i konflikt på arbetsplatsen.

Kontakta oss

Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden Liisa Pirinen Johansson.

Ordförande och facklig förtroendeman (FFM)

Liisa Pirinen Johansson
liisa.pirinenjohansson@kyrka.se
Mobil: 070-416 70 51

Emeriti kontakt


Martti Halming
martti.halming@gmail.com

Kretsstyrelse

Ordförande

Liisa Pirinen Johansson
liisa.pirinenjohansson@kyrka.se
Mobil: 070-416 70 51

Kassör


Martti Halming, ledamot
martti.halming@gmail.com

Sekreterare

Peter Hallgren Stjerndorff, suppleant
peter.stjerndorff@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Evelyn Billborn
evelyn.billborn@svenskakyrkan.se

Magnus Natander
magnus.natander@svenskakyrkan.se

Suppleant

Cina Kedvall
cina.kedvall@svenskakyrkan.se