Göteborg

Välkommen till Göteborgs krets! Vi hjälper Dig med frågor om avtal, löne- och anställningsvillkor och arbetsmiljö. Vid lönefrågor kontakta Ib Pihlblad eller Ammi Jonsson. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsens ordförande Ib Pihlblad. Tfn 070-306 66 44, ib.pihlblad@kyrka.se

Kontakta oss

Ordförande, Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@kyrka.se
Tfn: 0738-520 374

 

Kyrkoherdekontakt


Andrea Schleeh
Kyrkoherde i Backa pastorat
andrea.schleeh@kyrka.se
Tfn: 0705-31 70 72

Styrelsen

Ordförande


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

1:e vice ordförande


Anna-Lisa Saar
anna-lisa.saar@kyrka.se
Tfn: 070-515 00 22

2:a vice ordförande

KyrkA Malin Stomenius gbg förtroendevald
Malin Stoménius
malin.stomenius@kyrka.se
Tfn: 070-780 99 00

Sekreterare


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@kyrka.se
Tfn: 0738-520 374

Kassör


Hans Almer
hans.almer@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-618 16 26

Ledamöter


Annika Svensson
annika.svensson@kyrka.se
Tfn: 070-646 22 93


Krister I:son Lundin
krister.i.lundin@hotmail.com
Tfn: 070-648 17 11


Helena Fingarsén Nohle
helena.nohle@svenskakyrkan.se
Tfn: 073-773 89 96


Yngwe Svensson

Ersättare


Andrea Schleeh
andera.schleeh@svenskakyrkan.se
Tfn: 0705-31 70 72


Jenny Rogestedt
jenny.rogestedt@svenskakyrkan.se


Gunilla Bergdoff
bergdoff@hotmail.com
Tfn: 073-422 67 26


Lena Andersson
lena.b.andersson@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-945 97 2


Hans Almer
hans.almer@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-618 16 26


Emma Jacobsson
emma.jacobsson@svenskakyrkan.se
Tfn: 073-773 88 54