Göteborg
Välkommen till Göteborgs krets! Vi hjälper Dig med frågor om avtal, löne- och anställningsvillkor och arbetsmiljö. Vid lönefrågor kontakta Ib Pihlblad eller Ammi Jonsson. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsens ordförande Ib Pihlblad. Tfn 070-306 66 44, ib.pihlblad@kyrka.se

Kretsårsmöte 28/4 kl 16

Härmed kallas medlemmar av Göteborgs stiftskrets av Kyrkans Akademikerförbund till årsmöte torsdagen 28 april 2022 kl. 16 Plats: Stiftskansliet/ Västgötasalen Lilla Bommen 1, Göteborg (Läppstiftet) vån 2
Kallelse till årsmöte

Kontakta oss

Ordförande, Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@kyrka.se
Tfn: 031-761 9374 eller 0738-520 374
Facklig tid
Måndagar och torsdagar klockan 8 till 17.
Tisdagar klockan 13 till 17.

Kyrkoherdekontakt


Andrea Schleeh
Kyrkoherde i Backa pastorat
andrea.schleeh@kyrka.se
Tfn: 0705-31 70 72

Kretsstyrelse

Ordförande


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

Sekreterare


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@kyrka.se
Tfn: 0738-520 374

 

Ledamöter


Annika Svensson
annika.svensson@kyrka.se
Tfn: 070-646 22 93


Hans Almer
hans.almer@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-618 16 26


Helena Fingarsén Nohle
helena.nohle@svenskakyrkan.se
Tfn: 073-773 89 96


Yngwe Svensson

Ersättare


Andrea Schleeh
andera.schleeh@svenskakyrkan.se
Tfn: 0705-31 70 72


Jenny Rogestedt
jenny.rogestedt@svenskakyrkan.se


Gunilla Bergdoff
bergdoff@hotmail.com
Tfn: 073-422 67 26


Lena Andersson
lena.b.andersson@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-945 97 2


Krister I:son Lundin
krister.i.lundin@hotmail.com
Tfn: 070-648 17 11


Jenny Magnusson
jenny.magnusson2@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-3718727