Göteborg
Välkommen till Göteborgs krets! Vi hjälper Dig med frågor om avtal, löne- och anställningsvillkor och arbetsmiljö. Vid lönefrågor kontakta Ib Pihlblad eller Ammi Jonsson. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsens ordförande Ib Pihlblad. Tfn 070-306 66 44, ib.pihlblad@kyrka.se

Kretsårsmöte tisdag 25/4 2023 kl 16

Härmed kallas medlemmar av Göteborgs stiftskrets av Kyrkans Akademikerförbund till årsmöte tisdagen 25 april 2023 kl. 16.Plats: K2R, Evangeliska Brödraförsamlingen, Kungsgatan 45. Göteborg
Kallelse till årsmöte

Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2022

Protokoll från årsmötet 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Kontakta oss

Ordförande, Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@kyrka.se
Tfn: 031-761 9374 eller 0738-520 374
Facklig tid
Måndagar och torsdagar klockan 8 till 17.
Tisdagar klockan 13 till 17.

Kyrkoherdekontakt


Andrea Schleeh
Kyrkoherde i Backa pastorat
andrea.schleeh@kyrka.se
Tfn: 0705-31 70 72

Kretsstyrelse

Ordförande


Ib Pihlblad
ib.pihlblad@kyrka.se
Tfn: 070-306 66 44

Sekreterare


Ammi Jonsson
ammi.jonsson@kyrka.se
Tfn: 0738-520 374

 

Ledamöter


Annika Svensson
annika.svensson@kyrka.se
Tfn: 070-646 22 93


Hans Almer
hans.almer@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-618 16 26


Helena Fingarsén Nohle
helena.nohle@svenskakyrkan.se
Tfn: 073-773 89 96


Yngwe Svensson

Ersättare


Andrea Schleeh
andera.schleeh@svenskakyrkan.se
Tfn: 0705-31 70 72


Jenny Rogestedt
jenny.rogestedt@svenskakyrkan.se


Gunilla Bergdoff
bergdoff@hotmail.com
Tfn: 073-422 67 26


Lena Andersson
lena.b.andersson@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-945 97 2


Krister I:son Lundin
krister.i.lundin@hotmail.com
Tfn: 070-648 17 11


Jenny Magnusson
jenny.magnusson2@svenskakyrkan.se
Tfn: 070-3718727