Medlems­avgift

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Det är rättvist och solidariskt. Ju lägre lön, desto lägre avgift.

Ju lägre lön desto lägre avgift

Har du exempelvis en månadslön på 18 000 – 20 999 kr betalar du 256 kr i medlemsavgift. En som tjänar 36 000 – 39 999 kr i månaden betalar 344 kr i medlemsavgift.
Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Vid hel föräldraledighet mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden. Vid föräldraledighet deltid debiteras medlemsavgift efter vad du har i inkomst.

Är du heltidssjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden. Vid föräldraledighet deltid debiteras avgift efter inkomst.

Vid arbetslöshet debiteras du 100 kronor per månad.

När du betalar den reducerade avgiften som student har du inte rätt till juridiskt biträde eller förhandlingsstöd vid tvister. Dock hjälper vi dig gärna med rådgivning och inplaceringsförhandlingar.

Du behöver själv meddela oss förändringar av medlemskategori och lön.

Att tänka på inför deklarationen 2020

Från och med den 1 juli 2018 blev det 25 procent billigare att vara medlem i KyrkA eftersom skattereduktionen på fackavgiften återinfördes. Det blev därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen.

Skattereduktionen togs bort igen från 2019-04-01.

I deklarationen som lämnas 2020 får du som medlem i KyrkA betala mindre i skatt tack vare den skattereducerade fackavgiften fram till april 2019.

Meddela oss om din lön ändras

Du behöver själv meddela oss då din lön ändras.

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 110 kronor per månad.

Har du frågor om din medlemsavgift? Skicka din fråga till: medlemsservice@kyrka.se

 

Medlemsavgifter

Lön per månad 

Månadsavgift
KyrkA

 

Månadsavgift
till a-kassan

0 – 5 999100 kr110 kr
6 000 – 11 999162 kr110 kr
12 000 – 17 999214 kr110 kr
18 000 – 20 999256 kr110 kr
21 000 – 23 999288 kr110 kr
24 000 – 26 999298 kr110 kr
27 000 – 29 999306 kr110 kr
30 000 – 32 999318 kr110 kr
33 000 – 35 999328 kr110 kr
36 000 – 39 999344 kr110 kr
40 000 –358 kr110 kr
Aktiv med reducerad avgift (första året efter avslutade studier).100 kr110 kr
Vilande medlemskap75 kr110 kr
Studerande10 kr110 kr
Senioravgift: kan väljas av medlem som fyllt 67 år och förvärvsarbetar eller av medlem som fyllt 65 år, gått i pension och förvärvsarbetar 

125 kr

 

Pensionär75 kr
Sjukskriven100 kr110 kr
Arbetslös100 kr110 kr

 

Medlem i A-kassa?

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 110 kronor per månad. Denna kommer från och med november månad att inte längre administreras av KyrkA då AEA själv vill göra detta. Om du är med i AEA så kommer ditt medlemskap att automatiskt fortsätta där. Du behöver inte själv göra något.