Medlemsavgift

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som har en högre inkomst också betalar mer i avgift. Ju lägre inkomst desto lägre avgift. Vi tycker det är det mest rättvisa systemet för medlemsavgifter och det mest solidariska. Och det är det facklig verksamhet handlar om. Vi ställer upp för dig när du behöver oss.

Tänk på att du alltid själv ska meddela oss förändringar i anställning och inkomst!

Nedan kan du se hur stor medlemsavgiften är och när du bör anmäla in ändringar till oss.

Ju lägre inkomst desto lägre avgift

Har du exempelvis en månadsinkomst på 18 000 – 20 999 kr betalar du 290 kr i medlemsavgift. Den som tjänar 36 000 – 39 999 kr i månaden betalar 381 kr i medlemsavgift.

Deltidsarbetande

Du betalar bara medlemsavgift baserad på din faktiska inkomst.
Exempel: Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Studerande

Vi erbjuder gratis studerandemedlemskap under hela studietiden för dig som på heltid studerar på högskola eller universitet för att söka tjänst inom Svenska kyrkan. Studerandemedlem kan du bara vara en gång.
Studerandemedlem har inte rätt till juridiskt biträde eller förhandlingsstöd vid tvister.
Vi hjälper vi dig gärna med rådgivning och förhandlingar när du skall tillträda en tjänst.

Sjukskriven, föräldraledig eller arbetssökande

Du betalar bara medlemsavgift baserad på din faktiska inkomst. Se längre ner på denna sida.
Vid sjukskrivning/föräldraledighet/arbetslöshet deltid debiteras medlemsavgift efter vad du har i inkomst (lön och ersättning från Försäkringskassan/din A-kassa).

Senior eller pensionär

Seniormedlemskap är valet för dig som gått i ålderspension och arbetar eller avser att arbeta i kyrkan i någon omfattning, längre eller kortare tid.
Du erlägger en senioravgift om 125 kr i månaden och behåller status som ordinarie medlem
– och du kan förvänta dig hjälp om du får bekymmer med en arbetsgivare.

Likaså kan du som fyllt 67 år välja att övergå till seniormedlemskap oavsett om du gått i ålderspension eller inte.

Pensionärsmedlemskap är valet för dig som gått i ålderspension och inte förvärvsarbetar.
Du betalar 75 kr i månaden och får status som pensionärsmedlem.

Du som inte fyllt 67 år och har kvar din anställning erlägger ordinarie medlemsavgift.

Så betalar du medlemsavgiften

Enklast betalar du din medlemsavgift via internetbanken där du kan ansluta e-faktura eller autogiro och slipper då att få pappersfakturor hemskickade. Du hittar oss genom att söka på ”Kyrkans Akademikerförbund”.

Om du vill betala via autogiro men inte har internetbanken kan du istället fylla i, skanna och skicka denna autogiroanmälan till oss på medlemsservice@kyrka.se eller skicka den till oss på posten. Adressen finns förtryckt på blanketten.

Meddela oss om din inkomst ändras

Du behöver själv meddela oss då din inkomst ändras.
Har du frågor om din medlemsavgift? Skicka din fråga till: medlemsservice@kyrka.se

Premien för KyrkAs Privatjuridik

Som helt ny medlem får du prova på denna förmån i tre månader utan kostnad. Efter den kostnadsfria provperioden betalar du 49 kronor i månaden. Kostnaden adderas till din vanliga medlemsavgift, som du betalar precis på samma sätt som tidigare. Du ser beloppet på din faktura.

 

Medlemsavgifter

Månadslön/bruttoinkomstMånadsavgift
1 – 5 999134 kr
6 000 – 11 999196 kr
12 000 – 17 999248 kr
18 000 – 20 999290 kr
21 000 – 23 999322 kr
24 000 – 26 999332 kr
27 000 – 29 999340 kr
30 000 – 32 999352 kr
33 000 – 35 999362 kr
36 000 – 39 999381 kr
40 000 –395 kr

Särskilda avgifter

Studerande (på heltid)0 kr
Första året efter vigning/avslutade studier100 kr
Föräldraledig heltid – avgift grundad på föräldrapenning
Sjukskriven heltid – avgift grundad på sjukpenning
Arbetssökande heltid – avgift grundad på inkomst från a-kassa
Senior
Pensionär
125 kr
75 kr
Vilande (ej tjänst i Svenska kyrkan)
Utlandsanställd (lokalt)
75 kr
75 kr

 

Meddela oss förändringar så att du får rätt avgift

Meddela alltid Medlemsregistret om förändringar i anställning och inkomst.
Tänk på att det alltid är du själv som meddelar oss förändringar av medlemskategori och inkomst.

* Vi debiterar reducerad avgift under en begränsad tid. Du måste själv meddela oss om du fortfarande är berättigad till reducerad avgift efter slutdatumet. Inga avgifter betalas tillbaka retroaktivt.