Medlems­avgift

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Ju lägre lön desto lägre avgift. Vi tycker det är det mest rättvisa systemet för medlemsavgifter och det mest solidariska. Och det är det facklig verksamhet handlar om. Vi ställer upp för dig när du behöver oss mest oavsett vad du just då betalar i medlemsavgift!

Tänk på att du alltid själv ska meddela oss förändringarna i ditt liv! Välkommen!
Nedan kan du se hur stor medlemsavgiften är och när du bör anmäla in ändringar till oss.

Ju lägre lön desto lägre avgift

Har du exempelvis en månadslön på 18 000 – 20 999 kr betalar du 266 kr i medlemsavgift. En som tjänar 36 000 – 39 999 kr i månaden betalar 354 kr i medlemsavgift.
Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Deltidsarbete

Du betalar bara avgift på den lön du faktiskt tjänar in, dvs. på din faktiska inkomst.
Exempel: Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Föräldraledig

Vid hel föräldraledighet mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden. Vid föräldraledighet deltid debiteras medlemsavgift efter vad du har i inkomst (lön och föräldrapenning).

Sjukskriven

Ibland blir vi sjuka. Är du heltidssjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden. Vid deltidssjukskrivning debiteras avgift baserad på din faktiska inkomst (lön och sjukpenning).

Arbetslös

Vid arbetslöshet är medlemsavgiften 100 kronor per månad. Du får ändå fullt stöd av oss.

Studerande

Som student får du gratis medlemskap under hela studietiden. Vi hjälper vi dig gärna med rådgivning och förhandlingar när du tillträder en tjänst. Studerande har dock inte rätt till juridiskt biträde eller förhandlingsstöd vid tvister.

Meddela oss om din lön ändras

Du behöver själv meddela oss då din lön ändras.
Har du frågor om din medlemsavgift? Skicka din fråga till: medlemsservice@kyrka.se

Att tänka på inför deklarationen 2020

Från och med den 1 juli 2018 blev det 25 procent billigare att vara medlem i KyrkA eftersom skattereduktionen på fackavgiften återinfördes. Det blev därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen.

Skattereduktionen togs bort igen från 2019-04-01.

I deklarationen som lämnas 2020 får du som medlem i KyrkA betala mindre i skatt tack vare den skattereducerade fackavgiften fram till april 2019.

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa – AEA

Avgiften till AEA  administreras inte längre av KyrkA.
Från och med november månad 2019 har AEA genomfört en effektivisering så att man nu själva sköter detta.

Om du är med i AEA så kommer ditt medlemskap att automatiskt fortsätta där. Du behöver inte själv göra något.

 

Medlemsavgifter

Lön per månad 

Månadsavgift

 

 

0 – 5 999110 kr
6 000 – 11 999172 kr
12 000 – 17 999224 kr
18 000 – 20 999266 kr
21 000 – 23 999298 kr
24 000 – 26 999308 kr
27 000 – 29 999316 kr
30 000 – 32 999328 kr
33 000 – 35 999338 kr
36 000 – 39 999354 kr
40 000 –368 kr

 

Särskilda avgifter

Aktiv med reducerad avgift (första året efter avslutade studier).

 

 

 

100 kr

 

 

 

Vilande medlemskap75 kr
Studerande (på heltid)0 kr
Senioravgift: kan väljas av medlem som fyllt 67 år och förvärvsarbetar
eller av medlem som fyllt 65 år, gått i pension och förvärvsarbetar
 

125 kr

 

 

Pensionär75 kr
Sjukskriven på heltid (från fjärde månaden)100 kr
Föräldraledig på heltid (från fjärde månaden)
Arbetslös
100 kr
100 kr

 

Meddela oss förändringar

Tänk på att du alltid själv ska meddela oss förändringarna i ditt liv!
Tänk på att det är du som själv meddelar oss förändringar av medlemskategori och lön