Medlems­avgift
Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Ju lägre lön desto lägre avgift. Vi tycker det är det mest rättvisa systemet för medlemsavgifter och det mest solidariska. Och det är det facklig verksamhet handlar om. Vi ställer upp för dig när du behöver oss mest oavsett vad du just då betalar i medlemsavgift!

Tänk på att du alltid själv ska meddela oss förändringarna i ditt liv! Välkommen!
Nedan kan du se hur stor medlemsavgiften är och när du bör anmäla in ändringar till oss.

Ju lägre lön desto lägre avgift

Har du exempelvis en månadslön på 18 000 – 20 999 kr betalar du 290 kr i medlemsavgift. En som tjänar 36 000 – 39 999 kr i månaden betalar 381 kr i medlemsavgift.
Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Deltidsarbete

Du betalar bara avgift på den lön du faktiskt tjänar in, dvs. på din faktiska inkomst.
Exempel: Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Studerande

Vi erbjuder gratis studerandemedlemskap under hela studietiden för dig som på heltid studerar på högskola eller universitet för att söka tjänst inom Svenska kyrkan.
Studerandemedlem  har inte rätt till juridiskt biträde eller förhandlingsstöd vid tvister.
Vi hjälper vi dig gärna med rådgivning och förhandlingar när du skall tillträda en tjänst.

Föräldraledig

Vid hel föräldraledighet mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden. Vid föräldraledighet deltid debiteras medlemsavgift efter vad du har i inkomst (lön och föräldrapenning).

Sjukskriven

Ibland blir vi sjuka. Är du heltidssjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden. Vid deltidssjukskrivning debiteras avgift baserad på din faktiska inkomst (lön och sjukpenning).

Senior eller pensionär

Seniormedlemskap är valet för dig som gått i ålderspension och arbetar eller avser att arbeta i kyrkan i någon omfattning, längre eller kortare tid.
Du erlägger en senioravgift om 125 kr i månaden och behåller status som ordinarie medlem
– och du kan förvänta dig hjälp om du får bekymmer med en arbetsgivare.

Likaså kan du som fyllt 67 år välja att övergå till seniormedlemskap oavsett om du gått i ålderspension eller inte.

Pensionärsmedlemskap är valet för dig som gått i ålderspension och inte förvärvsarbetar.
Du betalar 75 kr i månaden och får status som pensionärsmedlem.

Du som inte fyllt 67 år men har kvar din anställning erlägger ordinarie medlemsavgift.

Arbetslös

Vid arbetslöshet är medlemsavgiften 100 kronor per månad. Du får ändå fullt stöd av oss.

Så betalar du medlemsavgiften

Enklast betalar du din medlemsavgift via internetbanken där du kan ansluta e-faktura eller autogiro och slipper då att få pappersfakturor hemskickade. Du hittar oss genom att söka på ”Kyrkans Akademikerförbund”.

Om du vill betala via autogiro men inte har internetbanken kan du istället fylla i, skanna och skicka denna autogiroanmälan till oss på medlemsservice@kyrka.se eller skicka den till oss på posten. Adressen finns förtryckt på blanketten.

Meddela oss om din lön ändras

Du behöver själv meddela oss då din lön ändras.
Har du frågor om din medlemsavgift? Skicka din fråga till: medlemsservice@kyrka.se

Premien för KyrkAs Privatjuridik

Som helt ny medlem får du prova på denna förmån i tre månader utan kostnad. Efter den kostnadsfria provperioden betalar du 35 kronor i månaden. Kostnaden adderas till din vanliga medlemsavgift, som du betalar precis på samma sätt som tidigare. Du ser beloppet på din faktura.

Medlemsavgifter (höjd med 8 kronor från 1 juli 2021)

Lön per månadMånadsavgift
1 – 5 999134 kr
6 000 – 11 999196 kr
12 000 – 17 999248 kr
18 000 – 20 999290 kr
21 000 – 23 999322 kr
24 000 – 26 999332 kr
27 000 – 29 999340 kr
30 000 – 32 999352 kr
33 000 – 35 999362 kr
36 000 – 39 999381 kr
40 000 –395 kr

Särskilda avgifter

Studerande (på heltid)0 kr
Första året efter vigning/avslutade studier100 kr
Föräldraledig på heltid (från 4:e månaden)100 kr
Sjukskriven på heltid (från 4:e månaden)100 kr
Senior
Pensionär
125 kr
75 kr
Arbetslös
Vilande (ej tjänst i Svenska kyrkan)
Utlandsanställd (lokalt)
100 kr
75 kr
75 kr

 

Meddela oss förändringar

Tänk på att du alltid själv ska meddela oss förändringarna i ditt liv!
Tänk på att det är du som själv meddelar oss förändringar av medlemskategori och lön