Skara
Välkommen till Skara stiftskrets! Vi på KyrkA finns här för dig och besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö.

Kontakta gärna oss

Här hittar du som arbetar i Skaras stift information om hur du får råd, stöd och hjälp som medlem i Kyrkans Akademikerförbund.

Har du en facklig fråga?

Du kan vända dig direkt till förbundet med dina frågor av facklig eller arbetsrättslig karaktär. Läs gärna mer i Lathunden (kräver inloggning) till kyrkans avtal. Här hittar du svaren på de flesta frågorna som rör avtal och ditt medlemskap.

KyrkA Anna-Lisa Saar medlemsservice
Har du en fråga som rör dina rättigheter som anställd eller en arbetsrättslig fråga? Du är varmt välkommen att höra av dig till din personliga ombudsman, Anna-Lisa Saar eller på 072-721 95 71. Läs mer om hjälpen du kan få här.

Ombudsmannajouren

Du är också välkommen att kontakta förbundskansliets ombudsmannajour för att få svar på en facklig eller arbetsrättslig fråga eller behöver stöd i en arbetsrelaterad situation, öppet varje vardag mellan klockan 9 och 12.

  • Ring växeln på telefon 08-441 85 60 och be att få tala med en ombudsman. Det är viktigt att du i växeln uppger vilket stift du arbetar i så du kommer rätt.
  • Skicka e-post direkt till Förhandlingsavdelningen forhandlingsavdelningen@kyrka.se

Har du en fråga om arbetsmiljön?

Behöver du stöd i en arbetsmiljöfråga som gäller arbetstid, konflikt på arbetsplatsen, rehabfrågor eller en annan fråga inom arbetsmiljöområdet?

Om du arbetar på en arbetsplats där det finns ett lokalt skyddsombud för KyrkA, kan du vända dig till henne eller honom.

Om du inte känner till att det finns ett lokalt skyddsombud för din arbetsplats för arbetsmiljöfrågor så är du varmt välkommen att kontakta ombudsmannajouren. Den är öppen vardagar mellan klockan 9 och 12.

Alla KyrkAs ombudsmän är också regionala skyddsombud.

Är du kyrkoherde och behöver ett gott råd?

För dig finns KyrkAs chefsrådgivning där du som är chef och ledare får konkreta och tydlig råd hur du ska hantera en viss situation i din roll som chef.

Du kan även vända dig hit om du behöver arbetsrättsligt stöd och vill företrädas av en chefsrådgivare.

Har du en fråga som rör dig som är senior?

Kontakta KyrkAs äldreombudsman Sten Bylin direkt på 072-577 80 27.