Så behandlar vi person­uppgifter

Kyrkans Akademikerförbund värnar om din integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt. Här hittar du information om hur och varför KyrkA samlar in och behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Kyrkans Akademikerförbund är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och den behandling som beskrivs nedan.
Har du frågor kring integritet och personuppgifter så är du välkommen att kontakta KyrkA.

Dataskyddsombud

KyrkA har utsett ett dataskyddsombud som ska se till att förbundet följer dataskyddsförordningen:
Patrik Palmgren
kyrka.dso@sweco.se

Kontakta i första hand KyrkAs kontaktperson avseende dataskydd (se ovan) om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller önskar utöva dina rättigheter.

Rätt att lämna klagomål

Integritetsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du upplever att dina rättigheter inte möts av KyrkA har du rätt att lämna in klagomål till IMY.

Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen här.

Så här hanterar vi dina personuppgifter:
För dig som är medlem
För dig som inte är medlem