KyrkA bli medlem medlemskap medlemsförmåner

Bli medlem

KyrkA är det största akademikerförbundet på kyrkans område och fokuserar alla resurser och allt engagemang på akademikerna i Svenska kyrkan. Våra fackliga representanter arbetar i Svenska kyrkan. De flesta av förbundets medlemmar är präster, diakoner och församlingspedagoger som arbetar i församlingsvårdande verksamhet. Men alla med akademisk utbildning, oavsett yrke, är välkomna i förbundet. Förbundet är partipolitiskt obundet
  och ingår i Saco.
KyrkA Kristin Windolf präst medlem medlemsröst församling

─ Jag är med i KyrkA i första hand av solidariska skäl. – Kristin Windolf, medlem

Läs om Kristin Windolf och andra röster om sitt medlemskap

Bli medlem

Att vara medlem handlar dels om att du ska få inflytande och kunna påverka din arbetssituation och dina villkor, dels om solidaritet med arbetskamraterna.
Ansök om medlemskap

Därför bör du vara medlem

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Därför bör du vara medlem

Medlemsförmåner

Nya medlemmar får tre månaders gratis medlemskap. Du erbjuds förmånliga försäkringar och lån. - Och marknadens bästa inkomstförsäkring.
Medlemsförmåner