Bli medlem idag
KyrkA är det enda fackförbundet som har fullt fokus på dig som är yrkesverksam i Svenska kyrkan. Ett medlemskap garanterar dig ett starkt ekonomiskt, juridiskt, och professionellt stöd i ryggen. Varmt välkommen!

En riktigt bra inkomstförsäkring

Medlemskap ger dig en riktigt bra inkomstförsäkring, fördelaktiga banklån samt medlemsförsäkringar.

Stöd för just dig

Vi kan Svenska kyrkan. Du får professionellt, personligt och juridiskt stöd för just din situation och roll. Och vi är bakom dig - ända upp till Arbetsdomstolen om så krävs.

Anpassad avgift

Din medlemsavgift anpassas efter din månadslön och situation och är du student eller pensionär, har vi extra stöd just för dig. Medlemskap är helt gratis för studenter som studerar heltid på högskola eller universitet för att söka tjänst inom Svenska kyrkan.
Våra medlemsavgifter

Frågor och svar om medlemskapet

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om medlemskapet, till exempel vad som krävs för att bli medlem och vilka förmåner som ingår.
Frågor och svar

Är du anställd utomlands?

Utlandskretsen finns till för dig som är medlem, och yrkesverksam i utlandet med svensk eller lokal anställning. Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. I kretsteamet finns representanter från såväl Svenska kyrkans internationella arbete, som Svenska kyrkan i utlandet. Kontakta gärna Pamela Garpefors, kretsföreträdare, på +49 1 731 923 324 eller på pamela.garpefors@svenskakyrkan.se
Medlemskap ger dig oslagbara förmåner

Tack vare att vi är det enda fackförbundet som satsar fullt på just dig som är yrkesverksam i Svenska kyrkan, kan vi använda vår gemensamma handlingskraft för att ge medlemmar större ekonomisk trygghet och frihet. Det är därför vi erbjuder marknadens bästa inkomstförsäkring, ett brett urval av andra förmånliga försäkringar och lån, kollektivavtal, rabatter, förhandlingsstöd, stöd för din yrkesroll i Svenska kyrkan, och mycket mer.

Det finns många goda skäl till att vara med i KyrkA:

1. Råd och stöd inför anställning och lön

Innan du skriver under ett anställningsavtal är det viktigt att rådfråga någon om löneläge och andra anställningsvillkor. Då finns KyrkA som vet exakt vilka lönenivåer som gäller i ditt stift – information du inte hittar någon annanstans. KyrkA känner verksamheten och kan avtalen och vet därför vad du bör kräva och vi ger dig råd. Vi förhandlar även för dig om du önskar.

2. Råd och stöd under anställningen

Har jag rätt lön? Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig? Måste jag vikariera som kyrkoherde? Ibland är frågorna många och svåra. Att veta vad som gäller är inte lätt för den enskilde. Arbetslivet och alla de lagar och regler som styr det är ett omfattande och komplicerat område. Som medlem i KyrkA har du tillgång till kompetenta fackliga företrädare som är utbildade inom arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftningen. I svårare fall kontaktas KyrkAs ombudsmän.

3. Förhandlingsstöd

Ibland är det en fröjd att arbeta, men ibland uppstår problem i arbetslivet. Det drabbar de flesta någon gång i livet. När det gnisslar i samarbetet eller när din anställning är hotad eller när din arbetsgivare vill ge dig en erinran – då är det till KyrkA medlemmarna ringer. Vi kan kyrkan, dess verksamhet och dess ordning – Kyrko-ordningen. Behöver du förhandlingsstöd, att KyrkA företräder dig på plats, så ingår det i medlemskapet. Vid behov och i svåra situationer följer ett ombud med dig. Vi företräder dig och dina intressen i överläggningar, förhandlingar lokalt och centralt. Ja, vi företräder dig ända upp i Arbetsdomstolen om det blir aktuellt. Allt detta ingår i medlemskapet – utan att det kostar dig något extra. Vad hade det kostat att anlita en advokat?

4. Chefsrådgivningen

Många av KyrkAs medlemmar är kyrkoherdar eller har andra chefsuppdrag. På webben hittar du som är medlem och kyrkoherde kortfattade och handfasta guider för olika situationer under portalen Kyrkoherde. Ta del av dem i lugn och ro. Ring sedan till någon av våra kontaktpersoner i stiftet för kyrkoherdar eller chefsansvariga ombudsmän om du har ytterligare frågor.
Du kan också vända dig till vår Chefsrådgivningen på förbundskansliet för kyrkoherdar och övriga chefer:

Sten Bylin som har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kyrkorådsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud. Sten Bylin nås på 072-577 80 27. Eller maila till chefsradgivningen@kyrka.se

För dig som är arbetsledande komminister, arbetsledande diakon, församlingsherde eller har annan chefsfunktion finns ett motsvarande material som för kyrkoherde men som är anpassat till chefsnivå.

5. Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen ansvarar för äldrefrågor inom förbundet med inriktning mot våra pensionärsmedlemmar och de medlemmar som är på väg in i pensionering.

Det kan exempelvis handla om frågor som:

  1. Vad ska du tänka på inför pensionen?
  2. Vad gäller för anställningsavtalet som emeriti-präst, diakon med flera?
  3. Hur ser anställningsskyddet ut för mig som är 65+?
  4. Vilken lön ska jag ha när jag vikarierar som exempelvis diakon eller församlingspedagog?

Äldreombudsmannen Sten Bylin har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kretsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud. Sten Bylin nås på 072-577 80 27. Eller mejl: sten.bylin@kyrka.se

6. Nära dig

KyrkA är uppbyggt utifrån medlemmarnas organisation. KyrkA organiserar sig i stiftskretsar. Det betyder att de som är fackligt förtroendevalda för KyrkA finns nära dig i tjänst i stiftet. De känner stiftet och vet vem de ska vända sig till för att du ska få bästa möjliga hjälp.

7. En riktigt bra inkomstförsäkring vid arbetslöshet

I ditt medlemskap ingår en inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 160 arbetsdagar.

Genom vårt verktyg kan du få en snabb uträkning på hur mycket din inkomstförsäkring ger dig i ersättning. – Och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa.

Läs mer på sidan Inkomstförsäkringen .

Kontakta Folksam: telefon 0771-950 950 eller läs mer på Folksams hemsida.

8. KyrkAs Privatjuridik – juristhjälp i privatlivet

För 49 kronor i månaden får du tillgång till en egen jurist som hjälper dig med din privatjuridik i obegränsat antal timmar kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning. Dessutom ingår ett rättsskydd på upp till 2 miljoner kronor om en tvist hamnar i domstol.

9. Medlemsförsäkringar utan kostnad i ­­­­3 månader för nya medlemmar

KyrkA erbjuder dig som ny medlem förmånliga gruppförsäkringar. Under tre månader får du utan kostnad prova på en liv- och en olycksfallsförsäkring. Vi återkommer med fler förmånliga försäkringserbjudande från oss på KyrkA. Läs mer om ditt erbjudande här

Har du frågor, önskemål eller synpunkter som rör dina försäkringar är du välkommen att  mejla till medlemsservice@kyrka.se

10. Kollektivavtal

KyrkA förhandlar centrala och lokala kollektivavtal för sina medlemmar. Kollektivavtalen löser många frågor samtidigt. Oftast ingår frågor som tjänstepension, kompetensutveckling, medbestämmande, lön vid sjukdom och föräldraledighet och försäkringar. Du behöver inte ensam förhandla om varje fråga. Vi förhandlar åt dig.

Läs om alla förmåner här

Gratis för studenter

Vi vill att du ska lyckas. Och vi vill göra det enkelt och smidigt att bli medlem hos oss. Därför är medlemskap helt gratis för dig som är student.

Läs mer om studerandemedlemskap

Hur fungerar medlemskap?

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem krävs att du är anställd i Svenska kyrkan eller kyrkan närliggande organisationer i en tjänst som normalt kräver treårig eftergymnasial utbildning eller är en kvalificerad yrkesutövare inom Svenska kyrkan eller i en Svenska kyrkan närliggande organisation

Om du studerar till ett yrke som syftar till tjänst i Svenska kyrkan kan du ansöka om studerandemedlemskap.

Din stiftskrets

Lokalavdelningarna i Kyrkans Akademikerförbund kallas kretsar.  På sidan Din stiftskrets hittar du den krets som du tillhör.

Seniormedlem

Som pensionär har du möjlighet att vara kvar som pensionärsmedlem eller seniormedlem. Du får fortsatt tillgång till många medlemsförmåner, till exempel tidningen Kyrkfack och rabatter på försäkringar. Det finns olika medlemskap att välja på med en liten skillnad i avgift.
Medlem som går i pension vid 65 år eller senare och inte förvärvsarbetar betalar 75 kr/mån och får status som pensionärsmedlem.
Som seniormedlem erlägger du en senioravgift, 125 kr/mån, oavsett hur mycket du arbetar och du är ändå ordinarie medlem i förbundet. En ordinarie medlem kan t ex väljas till uppdrag inom förbundet och har rösträtt.
Som seniormedlem har du ett bra skydd med vår seniorförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Med mera.

Våra avgifter

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Ju lägre lön desto lägre avgift. Vi tycker det är det mest rättvisa systemet för medlemsavgifter och det mest solidariska. Läs mer här

Medlem i A-kassa?

Kyrkans Akademikerförbund rekommenderar alla medlemmar att vara anslutna till en a-kassa.

 

Medlemsservice

Ring till Medlemsservice när du har frågor om medlemskapet, medlemsavgiften eller fakturor.

Medlemsservice

Medlemsservice har telefontid mån-fred kl 9 – 12.
Telefon: 08 – 441 85 70.
Epost-adress: medlemsservice@kyrka.se

Växeln

Du vänder dig enklast till växeln 08 – 441 85 60 när du önskar kontakt med en viss funktion eller viss person på Förbundskansliet.
Epost-adress: kansli@kyrka.se