Präst

Kyrkans Akademikerförbund arbetar för att präster ska ha bra arbetsvillkor. Uppdraget att vara präst gäller hela livet både inom och utom tjänsten, enligt prästvigningen. Men du har rätt till ledighet och rimliga arbetsvillkor.

Glädje blandas med sorg

Prästen har en varierad arbetsdag. Gudstjänster, dop och vigslar blandas med konfirmandgrupper och ungdomsträffar. Han eller hon möter människor i olika situationer i livet – allt från glädjen vid dop och bröllop, till förtvivlan vid sjuk- och dödsbäddar. Undervisning och själavård blandas med kontorsarbete.

präst ämbete kläder

Oregelbunden arbetstid

Prästens arbetstid är oregelbunden. Arbete på kvällar och helger är vanligt. Beredskap kan förekomma. Prästen arbetar oftast på söndagar, men ska i gengäld vara ledig en vardag i veckan.

De flesta präster arbetar i en församling, men det finns också specialtjänster som sjukhuspräst, fängelsepräst och präst i utlandskyrkorna. Inom Svenska kyrkan finns idag cirka 3 200 präster.

Anställda i sjukhuskyrkan

Det finns en förening för sjukhuspräster och sjukhusdiakoner, Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, SKAIS.

Föreningens ordförande är sjukhusdiakon Johan Möller.
Sjukhuskyrkan har egen hemsida www.sjukhuskyrkan.se

Länkar | Präst

Arbeta som präst

Extern länk

Sjukhuskyrkan

Extern länk