Nationell nivå
Välkommen till Nationell nivås sida! Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö. Nationell nivå är en särskild krets för anställda vid Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och Svenska kyrkan på nationell nivå med anställning inom Sverige. Det fackliga arbetet utgår från det som sker i vardagen på vår arbetsplats. Tillsammans behöver vi se och beskriva vad som är på gång, både ur ett medarbetar och chefsperspektiv, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att skapa en arbetsplats med en god arbetsmiljö. Kontakta gärna dina lokala fackliga förtroendemän! Du hittar våra kontaktuppgifter här på kretshemsidan.

Information om krets 14

Här hittar du vår fickfolder med kortinformation om krets 14 och protokoll!
Information och dokument

På gång i krets 14

Här hittar du information om vad som händer i kretsen
På gång i krets 14

Reflektioner

Vi anordnar ibland medlemsmöten med föreläsare. Här hittar du referat från tidigare tillfällen.
Reflektioner
Kontakta oss

Söker du kontakt med facket så mejla eller ring gärna någon av oss förtroendevalda och tillika kontaktpersoner. Vi är alla tillgängliga för samtal om fackliga frågor.

Fredrik Lidé,  Andreas Sandberg samt Elna Wahlgren Lundqvist finns på Kyrkokansliet.

Du hittar alla våra adressuppgifter via Kyrknätets adresslista i Outlook.

Kretsansvarig:


Fredrik Lidé
018-169423
fredrik.lide@kyrka.se

 

Kretsföreträdare:

Andreas Sandberg
018-169602
andreas.sandberg@svenskakyrkan.se


Elna Wahlgren Lundqvist
018-169639
elna.wahlgren.lundqvist@svenskakyrkan.se