Foto: Anna-Lisa Saar

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Kyrkans Akademikerförbund. Vänd dig i första hand till dina fackliga förtroendemän i din stiftskrets när du har frågor om det fackliga arbetet eller behöver hjälp. Kontaktpersoner i din krets finns på respektive kretssida.

Växel

Du vänder dig enklast till växeln 08 – 441 85 60 när du önskar kontakt med en viss funktion eller viss person på Förbundskansliet. Epost-adress: kansli@kyrka.se

Har du frågor om medlemskapet?

Vill du fråga om medlemskapet, medlemsavgiften eller fakturor skicka frågan till: medlemsservice@kyrka.se. Eller ring. Telefon: 08-441 85 70
Vill du göra en adressändring eller meddela ny lön eller anställning, kontakta oss så hjälper vi till med det.

Personal på Förbundskansliet

Här finner du kontaktuppgifter till personalen på Förbundskansliet.

Adress till Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A, 114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
Telefon: 08-441 85 60 (växel), fax: 08-441 85 77
Epost-adress: kansli@kyrka.se

Länkar