Därför bör du vara medlem
Att vara med i en fackförening är en demokratisk rättighet. Det ger dig inflytande över din arbetssituation och dina villkor. Att vara med i en fackförening är också ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att stå utanför. Skulle du bli arbetslös eller råka i kris på jobbet ställer vi upp för dig. Samtliga ledamöter i förbundets styrelse arbetar själva inom Svenska kyrkan, det ger en enorm styrka. Vi kan kyrkan, välkommen!

Det finns många goda skäl till att vara med i KyrkA:

1. Råd och stöd inför anställning och lön

Innan du skriver under ett anställningsavtal är det viktigt att rådfråga någon om löneläge och andra anställningsvillkor. Då finns KyrkA som vet exakt vilka lönenivåer som gäller i ditt stift – information du inte hittar någon annanstans. KyrkA känner verksamheten och kan avtalen och vet därför vad du bör kräva och vi ger dig råd. Vi förhandlar även för dig om du önskar.

2. Råd och stöd under anställningen

Har jag rätt lön? Har arbetsgivaren rätt att omplacera mig? Måste jag vikariera som kyrkoherde? Ibland är frågorna många och svåra. Att veta vad som gäller är inte lätt för den enskilde. Arbetslivet och alla de lagar och regler som styr det är ett omfattande och komplicerat område. Som medlem i KyrkA har du tillgång till kompetenta fackliga företrädare som är utbildade inom arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftningen. I svårare fall kontaktas KyrkAs ombudsmän.

3. Förhandlingsstöd

Ibland är det en fröjd att arbeta, men ibland uppstår problem i arbetslivet. Det drabbar de flesta någon gång i livet. När det gnisslar i samarbetet eller när din anställning är hotad eller när din arbetsgivare vill ge dig en erinran – då är det till KyrkA medlemmarna ringer. Vi kan kyrkan, dess verksamhet och dess ordning – Kyrko-ordningen. Behöver du förhandlingsstöd, att KyrkA företräder dig på plats, så ingår det i medlemskapet. Vid behov och i svåra situationer följer ett ombud med dig. Vi företräder dig och dina intressen i överläggningar, förhandlingar lokalt och centralt. Ja, vi företräder dig ända upp i Arbetsdomstolen om det blir aktuellt. Allt detta ingår i medlemskapet – utan att det kostar dig något extra. Vad hade det kostat att anlita en advokat?

4. Chefsstöd. Chefsrådgivningen

Många av KyrkAs medlemmar är kyrkoherdar eller har andra chefsuppdrag. På webben hittar du som är medlem och kyrkoherde kortfattade och handfasta guider för olika situationer under portalen Kyrkoherde. Ta del av dem i lugn och ro. Ring sedan till någon av våra kontaktpersoner i stiftet för kyrkoherdar eller chefsansvariga ombudsmän om du har ytterligare frågor.

Du kan också vända dig till vår Chefsrådgivningen på förbundskansliet för kyrkoherdar och övriga chefer: Sten Bylin som har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kretsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud. Sten Bylin nås på 072-577 80 27. Eller maila till chefsradgivningen@kyrka.se

För dig som är arbetsledande komminister, arbetsledande diakon, församlingsherde eller har annan chefsfunktion finns ett motsvarande material som för kyrkoherde men som är anpassat till chefsnivå.

5. Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen ansvarar för äldrefrågor inom förbundet med inriktning mot våra pensionärsmedlemmar och de medlemmar som är på väg in i pensionering.

Det kan exempelvis handla om frågor som:

    1. Vad ska du tänka på inför pensionen?
    2. Vad gäller för anställningsavtalet som emeriti-präst, diakon med flera?
    3. Hur ser anställningsskyddet ut för mig som är 65+?
    4. Vilken lön ska jag ha när jag vikarierar som exempelvis diakon eller församlingspedagog?

Äldreombudsmannen Sten Bylin har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kyrkorådsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud. Sten Bylin nås på 072-577 80 27. Eller mejl: sten.bylin@kyrka.se

6. Nära dig

KyrkA är uppbyggt utifrån medlemmarnas organisation. KyrkA organiserar sig i stiftskretsar. Det betyder att de som är fackligt förtroendevalda för KyrkA finns nära dig i tjänst i stiftet. De känner stiftet och vet vem de ska vända sig till för att du ska få bästa möjliga hjälp.

7. Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet ingår i medlemsavgiften

Att bli arbetslös kan bokstavlig talat slå sönder din ekonomi. Som medlem i KyrkA blir du inte bara kompetent företrädd – du har även tillgång till en förmånlig inkomstförsäkring. Den ger dig 80 % av din förlorade inkomst i hela 160 dagar.

8. KyrkAs Privatjuridik

För 49 kronor i månaden får du tillgång till en egen jurist som hjälper dig med din privatjuridik i obegränsat antal timmar kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning. Dessutom ingår ett rättsskydd på upp till 2 miljoner kronor om en tvist hamnar i domstol. Läs gärna mer här.

9. Förmånliga medlemslån och försäkringar

Medlemmar kan teckna förmånliga lån i flera olika banker, Swedbank, Nordea, Salus Ansvar och Den Danske Bank. För mer information se sidan Medlemsförmåner.

Medlemsförsäkringar utan kostnad i ­­­­3 månader för nya medlemmar

KyrkA erbjuder dig som ny medlem förmånliga gruppförsäkringar. Under tre månader får du utan kostnad prova på en liv- och en olycksfallsförsäkring. Vi återkommer med fler förmånliga försäkringserbjudande från oss på KyrkA. Läs mer om ditt erbjudande här

10. Den svenska modellen

I Sverige regleras arbetsmarknaden via kollektivavtal. Det är avtal som träffas mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. I många andra länder bestäms arbetsmarknadens villkor genom lagstiftning.
Att vara med i en fackförening innebär att man är en del av den svenska modellen. Skulle fackföreningarna få alltför få medlemmar kommer arbetsgivarna ensidigt kunna bestämma löner och arbetsvillkor.

11. Kollektivavtal

Kollektivavtalen löser många frågor samtidigt. Oftast ingår frågor som tjänstepension, kompetensutveckling, medbestämmande, lön vid sjukdom och föräldraledighet och försäkringar. Du behöver inte ensam förhandla om varje fråga. Vi förhandlar åt dig.