Råd och stöd till dig som är chef

Är du kyrkoherde, chef, församlingsherde eller arbetsledare i Svenska kyrkan? Vi har startat KyrkAs chefsrådgivning för att kunna stödja dig både i din ledarroll och som anställd. Att vara en ledare kan vara berikande, men ibland uppstår utmanande situationer där du behöver råd eller stöd. Vårt rådgivningsteam har en djup förståelse för de specifika utmaningar som du möter som ledare inom Svenska kyrkan. Vi är väl medvetna om de konflikter som kan uppstå mellan kyrkoherde och kyrkoråd när det gäller styrning och ledning. Vi hjälper dig även att navigera i arbetsrättsliga frågor och vi är fullt insatta i Kyrkoordningen och kyrkans organisation.

För att du ska få bästa möjliga hjälp finns alltid en kyrkoherde och en mellanchef på plats för att svara på dina frågor. Självklart har vi tystnadsplikt. Här hittar du aktuellt schema.

Kontakta oss gärna för att boka tid eller ställ din fråga på chefsradgivningen@kyrka.se

Varmt välkommen!

 

Låt oss presentera KyrkAs chefsrådgivare

Anders Knutsson

Anders är kyrkoherde i Laholms pastorat, Göteborgs stift. Tidigare kontraktsprost i Halmstad-Laholms kontrakt. Han har även uppdraget som KyrkAs kretsföreträdare i Lunds stiftskrets, är ledamot i KyrkAs förbundsstyrelse och i arbetsutskottet.
Läs gärna mer här

Andrea Schleeh

Andrea är kyrkoherde i Backa pastorat, Göteborgs stift. Hon är även 2:a vice ordförande i KyrkAs förbundsstyrelse. Hon har lång erfarenhet som kyrkoherde och mångårig erfarenhet av fackligt arbete.
Läs gärna mer här

Johan Engvall

Johan är tf kyrkoherde Norra Ölands pastorat och ledamot i förbundsstyrelsen. Han är även KyrkAs kretsföreträdare i Växjö stiftskrets.

Kent Österdahl

Kent är kyrkoherde i Klinte pastorat, Visby stift, sedan mer än 25 år. Han är även KyrkAs kretsordförande i Visby stiftskrets och ledamot i KyrkAs förbundsstyrelse.

Pamela Garpefors

Pamela är prost och tjänstgör som kyrkoherde för hela Tyskland och Nederländerna. Hon är även VD för flera bolag. Pamela är KyrkAs kretsföreträdare för Utlandskretsen och adjungerad i KyrkAs förbundsstyrelse.
Läs gärna mer här

Helene Westerlind

Helene är diakon och chef för Selånger Pilgrimscenter i Härnösands stift. Hon är även ledamot i Härnösands stiftskrets och i KyrkAs förbundsstyrelse.
Läs gärna mer här

Helena Tomelius

Helena är arbetsledande komminister i Hörby församling i Lunds stiftskrets.
Läs gärna mer här

Helena Nohle

Helena är församlingsherde i Backa pastorat, Göteborgs stift. Hon har mångårig facklig erfarenhet och är ledamot i KyrkAs förbundsstyrelse.
Läs gärna mer här

Sten Bylin, äldreombudsman

Sten har uppdraget som KyrkAs äldreombudsman. Han har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kretsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud.
Läs gärna mer här