Möt Andrea Schleeh, kyrkoherde i Backa pastorat

Vad är det bästa med att vara kyrkoherde i Backa pastorat?

–  Backa pastorat i Göteborgs stift har sju kyrkor fördelade på två församlingar. Här möter vi människor från olika sociala och ekonomiska bakgrunder, sätt att tänka och tro. Det gör arbetet mångfacetterat och spännande. Jag som brinner för struktur får här organisera, planera och initiera.

– Sedan 1992 har jag haft många olika uppdrag inom KyrkA som till exempel kassör, ledamot i kretsstyrelsen och i förbundsstyrelsen, fackligt förtroendevald och regionalt skyddsombud för att nämna några.

Vad behövs för att ett samarbete ska fungera bra?

– Ett samarbete fungerar som bäst när alla lyssnar på varandra och ger varandra utrymme att uttrycka sig. Att kompromissa och hitta gemensamma vägar framåt är viktigt för att ett arbete ska lyckas.

Har du några tips till andra kyrkoherdar kring ledarskap?

– Som kyrkoherde, församlingsherde, distriktsherde och kyrkogårdschef är det viktigt att arbeta med en tydlig struktur. Håll fast vid det du har delegerat till andra och håll dig även till din egen delegation. Kritisera inte dina mellanchefer, medarbetare eller kyrkans förtroendevalda inför andra och följ regelverket. Försök alltid vara generös i dina beslut men sätt också tydliga gränser.

Med vilka frågor kan man kontakta chefsrådgivningen och få svar från dig?

–  Du kan kontakta mig i alla frågor som rör ledarskapet. Personligen så brinner jag mest för ledarskapsfrågor, hur du bygger upp en hållbar organisation och psykosociala frågor. Det är intressant att ta reda på varför människor reagerar på ett visst sätt och få veta mer om bakgrunden.

–  Var inte rädd för att kontakta oss på chefsrådgivningen. Vi är åtta personer som delar på uppdraget och någon är alltid bäst på det.  Du kan känna dig trygg med att jag kopplar in en facklig kollega om det skulle behövas.