Luleå
Välkommen till Luleås krets!Till vår stiftskretsens styrelse kan du som medlem vända dig med dina frågor om till exempel arbetsmiljö, lön, avtal eller andra anställningsvillkor. Vi är fackligt förtroendevalda och arbetar alla inom Svenska kyrkan. Vi representerar stora delar av stiftets geografiska område, och har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.
Kontakta oss

Facklig förtroendeman (FFM)

Nils Nordenstorm och Peter Werner är uttagna på tid för fackligt arbete inom Luleå stift. Det är främst till dem du skall vända dig i dina fackliga frågor samt frågor rörande din lön.

I samband med byte av tjänst är det mycket viktigt att du hör av dig så att KyrkA kan biträda dig i löneförhandlingen.

Facklig förtroendeman för Norrbotten

Nils Nordenstorm     
0911- 27 41 08
nils.nordenstorm@kyrka.se

Facklig förtroendeman för Västerbotten

Peter Werner
0911-27 41 15
Peter.werner@kyrka.se

Kyrkoherdekontakt

Regionalt skyddsombud (RSO)

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Skyddsombud i Luleåkretsen:

Regionalt skyddsombud för Norrbotten

Nils Nordenstorm           
0911- 27 41 08
nils.nordenstorm@kyrka.se

Regionalt skyddsombud för Västerbotten

Peter Werner
0911-27 41 15
peter.werner@kyrka.se

Kretsstyrelse

Ordförande

Ordförande

Nils Nordenstorm
Präst Piteå
0911-27 41 08
nils.nordenstorm@kyrka.se

Margareta Andersson, vice ordförande
Präst Arvidsjaur och Arjeplog
0960-478 06
Margareta.andersson2@svenskakyrkan.se

Styrelseledamöter

Anna Karlsson, kretssekreterare
Församlingspedagog Boden
0921-775 31
anna.karlsson@svenskakyrkan.se

Arne Andersson
Präst Skellefteå
0910-70 84 22
arne.andersson@svenskakyrkan.se

Magnus Aasa
TF kyrkoherde Vindeln
0933-14310
magnus.aasa@svenskakyrkan.se

Malin Grönlund
Församlingsassistent Luleå
0920-26 49 39
malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Karl-Johan Emgård
Präst Älvsbyn
karl-johan.emgard@svenskakyrkan.se
0929-14902

Ersättare

Eva Werner
Församlingspedagog Piteå
0911-27 40 28
eva.werner@svenskakyrkan.se

Peter Werner Piteå
0911-27 41 15
peter.werner@kyrka.se

Ingela Eriksson
Diakonisassistent Hörnefors                                                                          Ingela.m.eriksson@svenskakyrkan.se
0930-399 35