Luleå
Välkommen till Luleås krets! Stiftskretsen för Luleå Stift har en styrelse, dit ni medlemmar kan vända er med frågor och få stöd. Vi är förtroendevalda och arbetar alla inom Svenska kyrkan. Vi representerar en jämn åldersfördelning, alla kyrkans profiler och stora delar av stiftets geografiska område. Vi utbildar oss kontinuerligt i fackliga frågor som bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.

Kontakta oss

Facklig förtroendeman (FFM)

Facklig förtroendeman för de olika kontrakten i Luleå stift:

Peter Werner
0911-27 41 15
peter.werner@kyrka.se

Kyrkoherdekontakt

Regionalt skyddsombud (RSO)

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Skyddsombud i Luleåkretsen:

Peter Werner
0911-27 41 15
peter.werner@kyrka.se

Kretsstyrelse

Ordförande

Peter Werner
Församlingspedagog
0911-27 41 15
peter.werner@kyrka.se

Margareta Andersson, vice ordförande
Präst
0960-478 06
margareta.andersson2@svenskakyrkan.se

Styrelseledamöter

Anna Karlsson, kretssekreterare
Församlingspedagog
0921-775 31
anna.karlsson@svenskakyrkan.se

Nils Nordenstorm, kassör
Präst
0911-27 41 08
nils.nordenstorm@kyrka.se

Lena Selin
Diakon
0953-416 68
lena.selin@svenskakyrkan.se

Malin Grönlund
Församlingspedagog
0920-26 49 39
malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Ersättare

Eva Werner
Församlingspedagog
0911-27 40 28
eva.werner@svenskakyrkan.se

Anders Höglund
Stiftskonsulent
0910-72 57 37
anders.hoglund@svenskakyrkan.se

Victoria Svärd Wärme
Präst
0921-775 63
victoria.svard.warme@svenskakyrkan.se