Härnösand
Välkommen till Härnösand! Har du funderingar om dina anställningsvillkor så kontakta oss i KyrkA's Härnösandskrets. Vi besvarar dina frågor om lön, gällande avtal och arbetsmiljön. Vi har olika uppdrag i kretsen. Om du inte vet vem du ska ringa till kan du alltid ta kontakt med kretsordföranden.

Kontakta oss

Ordförande

Håkan Stiberg
070-2247843
hakan.stiberg@kyrka.se

Fackliga förtroendemän (FFM)

Håkan Stiberg och Susanne Öhlén är uttagna på tid för fackligt arbete inom Härnösands stift. Det är främst till dem du skall vända dig i dina fackliga frågor samt frågor rörande din lön.

I samband med byte av tjänst är det mycket viktigt att du hör av dig så att KyrkA kan biträda dig i löneförhandlingen.

Håkan Stiberg
070-2247843
hakan.stiberg@kyrka.se

Susanne Öhlén
073-633 20 60
susanne.ohlen@kyrka.se

Regionala skyddsombud (RSO)

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Håkan Stiberg och Susanne Öhlén är regionala skyddsombud (RSO) med ansvar för inland och kust. Rolf Nordström är också RSO.

Håkan Stiberg (Ansvarig inlandet)
070-2247843
hakan.stiberg@kyrka.se

Susanne Öhlén (Ansvarig kust)
073-633 20 60
susanne.ohlen@kyrka.se

 

Flöde för händelser eller en lista på filer

Styrelsen i Härnösands stiftskrets 2018 - 2019

ORDINARIE LEDAMÖTER

Håkan Stiberg (Ordförande)

Rolf Nordströn (Vice ordförande)

Lena-Maria Oikarinen (Kassör)

Pether Bertilsson

Cecilia Nilsson

Helene Westerlind

Lindha Grimell

Jonas Deckmar

Elin Lockneus

ERSÄTTARE

Irene Andersson

Irja Åberg

Esa Snaula

Mats Axelsson

Jenz Grensjö

Erika Helenius

Daniel Gilberg

Mottagare för MBL-frågor

Nedanstående personer är lokala MBL-mottagare i frågor till vilka du
ska sända MBL-information samt göra förhandlingsframställan.

Södra Jämtlands och
Härjedalens kontrakt

Håkan Stiberg
Landgången 18, 831 61 Östersund
070-224 78 43
E-post: hakan.stiberg@svenskakyrkan.se

Norra Jämtlands kontrakt

Cecilia Nilsson
Ringvägen 23, 835 32 Krokom
070-263 10 02
E-post: cecilia.nilsson2@svenskakyrkan.se

Medelpads kontrakt

Lindha Grimell
Bäck 149, 893 92 Bjästa
0660-29 97 41
E-post: lindha.grimell@ths.se

Örnsköldsvik kontrakt

Pether Bertilsson
Box 222, 851 04 Sundsvall
073-271 01 41
E-post: pether.bertilsson@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Håkan Stiberg
Landgången 18, 831 61 Östersund
070-224 78 43
E-post: hakan.stiberg@svenskakyrkan.se