Personlig rådgivning
Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund har alltid rätt till rådgivning. Vi ger stöd och råd i frågor såväl inför som under din anställning. Vi företräder också dig i förhandlingar med arbetsgivarna, både kollektivt och individuellt. Våra förtroendevalda och ombudsmän kan lagar, avtal och förhållanden i Svenska kyrkan och kan agera direkt när någon medlem råkar ut för något som strider mot dennes rättigheter.

Din stiftskrets

Om du behöver råd och stöd i en fråga som rör dina arbetsvillkor eller hamnar i en konflikt på arbetsplatsen kontaktar du i första hand någon av de förtroendevalda i din stiftskrets. Alla våra förtroendevalda är verksamma inom Svenska kyrkan och är väl insatt i de situationer som kan uppkomma.
Din stiftskrets

Arbetsrättsligt och förhandlingsstöd

Förbundets centrala ombudsmän förhandlar framförallt i tvister och ger arbetsrättslig rådgivning och stöd i ärenden som rör anställningsskydd och dina rättigheter. När de förtroendevalda i din krets behöver ta ett ärende vidare kontaktar de förbundets ombudsmän. Den som arbetar i ett stift där KyrkA inte har regionala företrädare är välkommen att kontakta ombudsmännen direkt.

Om domkapitlet

Om du blir anmäld till domkapitlet är det viktigt att du kontaktar en ombudsman så snart som möjligt. Domkapitlet är skyldiga att ta emot en anmälan och att utreda ärendet. Många av ärendena skrivs av om det inte finns någon grund för anmälan. Här får du checklistan som hjälper dig på vägen.
Har du blivit anmäld till domkapitlet?

Chefsrådgivningen

Du som är kyrkoherde, chef, församlingsherde eller arbetsledare kan med förtroende vända dig till KyrkAs chefsrådgivning. Vår rådgivning utgår ifrån den kontext du som leder inom Svenska kyrkan lever i.
Chefsrådgivningen

Äldreombudsmannen

Som senior/pensionärsmedlem får du råd och hjälp av KyrkAs äldreombudsman inför din pension eller när du funderar på fortsatt anställning i någon form. Du har rätt att teckna förmånliga lån och försäkringar. Sten Bylin är ombudsman och ansvarar för äldrefrågor inom KyrkA med inriktning mot våra pensionärs- och seniormedlemmar.
Äldreombudsmannen

Medlemsservice

Ring eller mejla oss på Medlemsservice när du har frågor om ditt medlemskap, medlemsavgiften eller fakturor.
Medlemsservice