Visby
Välkommen till Visbys krets! Du är välkommen med dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal, och arbetsmiljö.
Foto: Anna-Lisa Saar

Kretsens årsmöte 2023 hölls tisdag 25 april i Terra Novakyrkan, Visby

Kontakta

Kretsansvarig, Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)

Kent Österdahl
Tfn: 070-235 14 55
kent.osterdahl@kyrka.se

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet.
Ett regionalt skyddsombud gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Visbykretsen leds av ett kretsteam bestående av

kretsförträdare Kent Österdahl samt
Tobias Nellvik och Görel Robsarve Malmros