Visby
Välkommen till Visbys krets! Du är välkommen med dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal, och arbetsmiljö.

Välkommen till årsmöte tisdag 25 april 2023 kl 09.30 i Terra Novakyrkan, Visby

Kallelse till årsmöte

Kontakta

Ordförande, Facklig förtroendeman (FFM) och Regionalt skyddsombud (RSO)

Kent Österdahl
Tfn: 070-235 14 55
kent.osterdahl@kyrka.se

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet.
Ett regionalt skyddsombud gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.