SPU - Svenska präster­skapets understöds­­stiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

Stiftelsen riktar sig till präster

Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

Kyrkans Akademikerförbund ansvarar sedan 1996 för Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse. Stiftelsen har bildats av överskottsmedel dels från Pensionskassan
Svenska prästerskapets understödsförening, dels från Hilda och Håkan Theodor Ohlssons fond.

SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av den senaste ingivna deklarationen till skattemyndigheten.

Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

 

Ansökan 

Ansökan för första halvåret 2022 är stängd. Men det går bra att ansöka till andra halvåret 2022.
Sista ansökningsdag är 6 maj 2022.

Svar till sökande lämnas innan  juli månads utgång 2022.

Ansökningsförfarandet är öppet vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse

Östermalmsgatan 68 A

114 50 Stockholm


Ytterligare information om stiftelsen

Kontakta Christina Jansson på KyrkA. Epost: christina.jansson@kyrka.se

 

 

Läs mer