SPU - Svenska präster­skapets understöds­­stiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

Stiftelsen riktar sig till präster

Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

Kyrkans Akademikerförbund ansvarar sedan 1996 för Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse. Stiftelsen har bildats av överskottsmedel dels från Pensionskassan
Svenska prästerskapets understödsförening, dels från Hilda och Håkan Theodor Ohlssons fond.

SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av den senaste ingivna deklarationen till skattemyndigheten.

Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

 

Ansökan 

Du har möjlighet att söka bidrag ur stiftelsen två gånger per år.

Ansökan för andra halvåret 2022 är stängd. Vi lämnar svar till dig som har sökt bidrag innan  juli månads utgång 2022.

För att ansöka till första halvåret 2023 behöver du skicka in din ansökan senast den 11 november 2022 till:

Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm


Har du frågor?

Kontakta Christina Jansson på KyrkA. Epost: christina.jansson@kyrka.se

 

 

Läs mer