Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för dig som anställd, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det enda fackförbundet som enbart finns till för dig som är anställd i Svenska kyrkan. Varmt välkommen!
 

Nyheter

PUBLICERAD 2022-08-19

”Arbetslivskriminalitet ska bekämpas med samhällets fulla styrka”

Så uttrycker sig Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister, om arbetslivskriminaliteten som göder den organiserade brottsligheten. Nu storsatsar regeringen för att knäcka arbetslivskriminaliteten och ger brottsbekämpande myndigheter större och starkare resurser.− Men tips från allmänheten är jätteviktiga. Vi ser i våra utredningar att dessa kan vara avgörande, säger Anna Lundström på Ekobrottsmyndigheten.Ett enda assistansbolag lyckades lura till sig 43 miljoner kronor från Göteborgs kommun och Försäkringskassan genom bedrägerier under flera år. När detta avslöjades ledde det till fängelsedomar mot 14 personer. Flera av dem fick långa fängelsestraff.Det är ett exempel på arbetslivskriminalitet ur nyhetsflödet. Ofta rör det sig om komplicerade brott med flera inblandade och höga summor.Vad som räknas in under arbetslivskriminalitet är däremot inte självklart.− Jag brukar säga att det handlar om multikriminalitet. Fenomenet är svårt att beskriva i ett enda ord, säger Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.Den är en av nio myndigheter som samverkar i kampen mot arbetslivskriminalitet. Personal från dessa myndigheter ska samlokaliseras i sju regionala center. I somras invigdes de två första.I samband med invigningen av dessa sjösatte regeringen en strategi i 45 punkter mot arbetslivskriminalitet. Samtidigt presenterades flera förslag om hur kampen mot brottsligheten kan vässas.Anna Lundström vill se fler tips från allmänheten för att effektivisera kampen mot denna kriminalitet. Eftersom komplicerade brottsupplägg är vanliga behövs ”signaler från folk ute i terrängen som ser saker”.− Den enskilde behöver inte fundera på om det är ett bra eller dåligt tips. Berätta om misstankarna, uppmanar hon.− Tipsen hamnar hos våra handläggare som värderar informationen tillsammans med övrig information som vi har. Vi kan också söka vidare efter mer fakta om tipset är intressant.En tipsare kan vara anonym och är skyddad av sträng sekretess. Om man däremot gör formell anmälan måste namn och kontaktuppgifter bifogas och man är inte anonym mot den misstänkte, som får ta del av innehållet i anmälan vid utredning av fallet.− När du gör en anmälan är du ganska bra skyddad under utredningen, men när åtal väcks blir oftast anmälan offentlig, understryker Lundström.Brottslingarna som ägnar sig åt arbetslivskriminalitet kan iscensätta väldigt komplicerade upplägg. De kan omfatta bokföringsbrott, skattebrott, kanske tvätt av svarta pengar, svart arbetskraft, brott mot arbetstidsregler och arbetsmiljölagar samt mycket annat.− Ofta har dessa företag vit och svart arbetskraft parallellt för att försvåra upptäckt och utredning av verksamheten. Den svarta arbetskraften döljs bland annat genom osanna fakturor, långa underentreprenörkedjor och krångliga betalkedjor.Många av lagöverträdelserna berör utstationerad arbetskraft eller arbetskraft från länder utanför EU. När uppgifter behövs från andra länder blir utredningarna av brottsligheten än mer komplicerad.− Arbetslivskriminalitet förekommer i alla branscher, men några är särskilt utsatta, säger Anna Lundström.− Dessa branscher kännetecknats av att de är personalintensiva. Personalkostnaderna står för övervägande delen av företagets utgifter. Här finns stor efterfrågan på lågutbildad arbetskraft och jobbet ska göras under tidspress.Bland de insatser som regeringen presenterade i somras en utredning av hur en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet kan utformas.Ett annat förslag ska underlätta för myndigheterna att dela sekretessbelagd information med varandra.De samverkande myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. I vissa fall deltar även Säpo och Kustbevakningen.Carl von Scheele
PUBLICERAD 2022-08-19

Vad gör du om sjukpenningen uteblir?

Som medlem i KyrkA har du möjlighet att få rättshjälp i ärenden som rör rätt till sjukpenning och ersättning vid arbetslöshet eller arbetsskada. Vi har intervjuat juristen Sofia Christola om några nyheter i sjukförsäkringen och vad som är viktigt att tänka på vid längre tids sjukskrivning.KyrkAs egna studier visar att sjukskrivningar på grund av stress i arbetet har ökat de senaste åren för flera yrkesgrupper inom kyrkan. Att vara medlem i KyrkA ger dig tillgång till rådgivning och hjälp att begära omprövning hos Försäkringskassan om sjukpenningen uteblir.Detta avgör din rätt till sjukpenning Först och främst måste du ha en så kallad sjukpenninggrundande inkomst, en SGI. Om du arbetar är det sällan ett problem. Om du har en sjukpenninggrundande inkomst har du rätt till sjukpenning om förvärvsförmågan, förmågan att tjäna pengar genom att arbeta, är nedsatt med minst 25 procent.– Detta är något som måste styrkas med ett läkarintyg säger Sofia Christola, jurist på LO TCO Rättshjälp.För att du ska kunna beviljas sjukpenning kräver Försäkringskassan att läkaren fyller i ett intyg som beskriver vilken diagnos det handlar om och om det finns några funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Funktionsnedsättningar är vilka funktioner som är nedsatta till följd av sjukdomen och aktivitetsbegränsningar är konsekvenserna av diagnosen och funktionsnedsättningar. Sedan tar Försäkringskassan ställning till om de anser att intyget är tillräckligt för att personen i fråga ska beviljas sjukpenning.Så prövas arbetsförmåganUnder de första 90 dagarna som sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra dina vanliga arbetsuppgifter eller något annat lämpligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda dig tillfälligt.Från och med 90 dagar som sjukskriven prövas din förvärvsförmåga också mot andra arbeten som din arbetsgivare kan ge dig.Vad krävs för att få sjukpenning efter 180 dagar?– Efter 180 dagar prövas din förvärvsförmåga som huvudregel mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, berättar Sofia Christola.Normalt förekommande arbeten är arbeten i hela Sverige och vid bedömningen tar man ingen hänsyn till exempelvis utbildning eller bostadsort. En svetsare i Sundsvall kan alltså nekas sjukpenning eftersom hon eller han bedöms kunna arbeta som kontorist i Göteborg. – Det är problematiskt om du frågar mig, säger Sofia Christola.Det finns vissa möjligheter att göra undantag, till exempel om du förväntas kunna försörja dig genom ditt vanliga arbete eller något annat arbete hos din arbetsgivare innan du har varit sjukskriven 365 dagar.Vad krävs efter ett år?– Efter 365 dagar görs bedömningen av din förvärvsförmåga mot normalt förekommande arbeten, fortsätter Sofia Christola.Det finns möjlighet att göra undantag om det finns särskilda skäl i form av att du förväntas kunna försörja dig genom ditt vanliga arbete eller något annat arbete hos din arbetsgivare innan du har varit sjukskriven i 550 dagar.– Det är nytt och infördes i februari 2022, säger Sofia Christola. Det går att göra undantag om det är oskäligt att bedöma förvärvsförmågan mot normalt förekommande arbeten, vilket kan vara aktuellt om du till exempel är svårt sjuk och inte kommer att bli bättre.Ovanligt att få sjukpenningen indragenSofia Christola berättar att det för tillfället är förhållandevis få som får avslag rörande sin sjukpenning. Under 2016 meddelade regeringen Försäkringskassan i form av ett så kallat regleringsbrev att de ville få ned sjuktalen till i snitt 9,0 sjukdagar per person och år. Detta ledde till en dramatisk ökning av antalet avslag vid 180 dagar. Därefter har det bland annat gjorts en utredning av sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggning och en hel del kritik har riktats mot Försäkringskassan.– Detta har sammanfallit med att Försäkringskassan har ökat antalet beviljade ansökningar om sjukpenning, säger Sofia Christola.Lagändring gör begrepp tydligareFörsäkringskassan använder begreppet ”normalt förekommande arbete” för att beskriva den arbetsmarknad som förvärvsförmågan ska prövas mot. Lagen ändras den 1 september 2022 på så sätt att efter 180 dagar ska förvärvsförmågan prövas mot ”förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”.– Att Försäkringskassan måste ange den yrkesgrupp inom vilken de anser att en person kan försörja sig gör det enklare för oss att föra bevisning om att så inte är fallet, säger Sofia Christola. Försäkringskassans handläggare tvingas också förhoppningsvis tänka till innan de hänvisar en person till ett normalt förekommande arbete.Vad krävs för att få en arbetsskada godkänd?– För att få en arbetsskada godkänd är grundvillkoret att din arbetsförmåga måste var nedsatt med minst 1/15-del under minst ett år framåt i tiden, säger Sofia Christola. Om grundvillkoret är uppfyllt görs en sambandsbedömning där Försäkringskassan tar ställning till om det finns ett samband mellan den exponering för en skadlig faktor som du har haft i ditt arbete och din arbetsoförmåga.Vad ska man tänka på för att skydda sin SGI?– Din SGI är skyddad så länge du har sjukpenning. Blir du nekad sjukpenning bör du anmäla dig på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande dagen efter du får beslutet. I vissa fall är din SGI skyddad under 25 dagar efter ett avslag, men det är säkrast att du anmäler dig redan dagen efter eller nästa vardag. Annars riskerar du att förlora din SGI och i sådana fall kommer du inte att kunna beviljas sjukpenning oavsett hur arbetsoförmögen du är, säger Sofia Christola. Går du tillbaka till arbetet är din SGI såklart skyddad.Källor:Socialförsäkringsbalken, kapitel 27, allmänna bestämmelser.Läs gärna också:Fler diakoner sjukskrivna på grund av stressLångtidssjukskrivning beror på stress i arbetetDet är bra att känna till att avtalet som KyrkA och andra förbund förhandlat fram, anger att för en anställd i Svenska kyrkan som får sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan men inte kan arbeta på grund av olycksfall, sjukdom eller arbetsskada får sjuklön av arbetsgivaren under 180 dagar.Genom ditt medlemskap i KyrkA kan du beviljas rättshjälp även i ärenden som gäller SGI vilket är en relativt unik medlemsförmån som inte alla känner till och inte alla fackförbund erbjuder.KyrkA anlitar då LO TCO Rättsskydd som är en av de mest ansedda byråerna, sannolikt den främsta på försäkringsrätt för din räkning. 
PUBLICERAD 2022-06-23

Bortse från påminnelseavgift från Tydliga

Vi vill påminna om att KyrkA nyligen har inlett ett nytt samarbete med försäkringsförmedlaren Hajpe som ersätter Söderberg och Partner. Du som redan har gruppförsäkringar via Kyrka behåller dina försäkringar i samma försäkringsbolag som tidigare med oförändrade villkor. Däremot flyttar vi administrationen från Söderberg & Partner till Hajpes administrativa partner Tydliga. Detta innebär bland annat att du behöver ändra autogiromottagare för dina fakturor till Tydliga för att slippa pappersfakturor (givet att du tidigare har betalat dina försäkringar via Söderberg och Partner).Tydliga meddelar att ett fåtal fakturor dessvärre har kommit bort på posten, vilket är förklaringen till några av er i dagarna har fått en påminnelseavgift. Tydliga hälsar att du kan bortse från påminnelseavgiften. Välkommen att kontakta Tydliga på admin@tydliga.se eller på 08-12 15 48 90 om du har några frågor om detta.Dessa brev har Tydliga skickat ut till dig som berörs i samband med förändringen:KyrkA -Tydligas brevKyrkA -Tydligas brev för dig som är seniorLäs gärna mer på vår försäkringsportal.

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"När jag på nära håll fick se hur KyrkA hjälpte en familjemedlem i kris var valet av fackförbund enkelt", säger Tove Norrfelt, arbetsledande komminister i Härnösands stift.
Så hjälpte facket mig

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyhet! Rådgivning för kyrkoherdar

KyrkA startar nu en rådgivning speciellt för dig som är kyrkoherde. En rådgivning som du kan vända dig till med förtroende och där rådgivarna har egen erfarenhet av att leva och verka som kyrkoherde.
Ta reda på mer

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper. Kika in här för att hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Vår ombudsmannajour

Vår ombudsmannajour är öppen för alla medlemmar, vardagar 9-12. Ring förbundets växel på 08-441 85 60 och be att få bli kopplad till jourhavande ombudsman. Eller mejla till forhandlingsavdelningen@kyrka.se
forhandlingsavdelningen@kyrka.se

Är du rätt försäkrad?

Här hittar du allt om KyrkAs försäkringserbjudande till dig som medlem.
KyrkAs försäkringserbjudande

Din stiftskrets

Här hittar du dina kontaktpersoner i stiftskretsen som ger dig råd och stöd i frågor och svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.
Dina kontaktpersoner i stiftskretsen

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Referensgruppen för 60+

KyrkAs referensgrupp för dig som är 60+ har startat. Är du intresserad av att vara med är du välkommen att höra av dig till vår äldreombudsman, Sten Bylin.
Mejla till Sten Bylin

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse kan ansöka till första halvåret 2023.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Om ersättning för regionala skyddsombud

Här förklarar vi hur systemet med ersättning för regionala skyddsombud fungerar och vad du som arbetsgivare behöver veta när du skickar en faktura till KyrkA.
Läs mer

KyrkA i media

Här hittar du artiklar och radioprogram där KyrkA kommenterar arbetsrättliga ärenden.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner