Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

KyrkA Sunt arbetsliv riskbedömning
PUBLICERAD 2020-11-26

Avtalsrörelsen fortsätter

Igår, den 25 november förhandlade KyrkA och Skao kring villkor i villkorsavtalet, det så kallade AB ( Allmänna Bestämmelser). Förhandlingen berörde löneavtalet, ett flertal paragrafer i Allmänna Bestämmelser samt traktamentsavtalet.Dessutom diskuterades delar av avtal 17 som syftar till att avtalstexter ska vara enklare att läsa.Det pågår också intensiva förhandlingar för att få fram ett nytt Svenska kyrkans avtal. Nya förhandlingsdatum har bokats in. Avtalsrörelsen per 26 november Idag den 26 november förhandlas Utlandsavtalet. KyrkA och arbetsgivarparterna är ännu inte överens och det behövs ansträngningar från båda sidor för att komma fram till ett avtal.Arbetsgivaren önskar förändra och delvis försämra ett antal villkor. Nya regler för tvistelösning diskuteras. Parterna behöver även hitta lösningar för frågorna som rör garanterad nettolön och semester.
PUBLICERAD 2020-11-24

SENASTE NYTT OM AVTALSRÖRELSEN

Förhandlingarna om lönenivåer och villkoren i de allmänna bestämmelserna har nu gått in i ett intensivare skede.KyrkA har täta förhandlingstillfällen med Skao. Därtill skickas bud, yrkanden och formuleringar med nya texter mellan parterna.Nästa förhandlingstillfälle är 25 november.För utlandsavtalet återstår också många frågor. Nästa förhandlingstillfälle för utlandsavtalet är den 26 november.KyrkA hoppas att ett gemensamt avtal ska kunna tecknas in om en snar framtid.
PUBLICERAD 2020-11-10

Johan Engvall – aktuell som Facklig förtroendeman i Växjö stiftskrets från den 1 december

Johan Engvall är prästen vars hjärta ömmar lite extra för Öland och Växjö stift sedan lång tid tillbaka. Hans passion är att lösa tvister och ledorden är; ”med vänlighet, saklighet och kunskap kommer du långt”. Efter nära två år i Jerusalem avbröts utlandsvistelsen abrupt i mars 2020 på grund av Covid-19 och då fick han oväntat återkomma hem. Här berättar han om sin tid i Jerusalem och om sitt nya uppdrag som startar den 1 december där han kommer att vara Facklig förtroendeman i Växjö stiftskrets. På vilket sätt kan du stärka KyrkA? – Jag tror att min långa erfarenhet av jobb på nationell nivå, stiftsnivå och utomlands kan vara till stor hjälp för KyrkAs medlemmar. Varför valde du Växjö stiftskrets? – Öland har varit min konstant genom livet. Oavsett var jag har befunnit mig har jag alltid kommit tillbaka till Öland som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Här har jag tillbringat somrarna sedan jag var barn och under de senaste 25 åren har detta varit min och familjens andra hem. Därför känns det naturligt att nu ta mig an rollen som Facklig förtroendeman här. Vilket uppdrag har du för Växjö stiftskrets? – Jag är i full gång och förhandlar budgetar. Dessutom kommer jag att hjälpa medlemmar med olika arbetsmiljöproblem, ge råd inför den årliga löneförhandlingen eller inför en ny tjänst och delta vid lönerevisioner. Jag kommer också att sprida kunskap om människors rättigheter på arbetsplatsen och ge tips om vad som är bra att tänka på i olika situationer.– Som tidigare kyrkoherde med drygt 20 års erfarenhet från tre stift har jag också möjlighet att ge stöd och råd i ledarskapsfrågor. Jag gillar att vara ett bollplank och ge rådgivning i de här frågorna. Behovet är så stort bland medlemmarna och med min bakgrund och mitt kontaktnät har jag en hel del att tillföra. Hur ser du på den senaste tidens händelser? – Det är tråkigt att ryktesspridningen har skadat förbundet. Men det känns ändå skönt att vi nu har svart på vitt att det inte har förekommit något oegentligt med ekonomin eller annat. Nu ser jag fram emot att få verka för såväl medlemmarnas som för Svenska kyrkans bästa. Hur kan vi lära känna dig lite bättre? – Jag är gift med Kerstin sedan 30 år tillbaka och vi har fyra vuxna söner och två barnbarn. Jag är en amatörmässig men glädjefylld trädgårdsodlare som nyligen har upptäckt padelsporten. Jag läser deckare, romaner och teologi. Jag är speciellt intresserad av förhållandet mellan judendom och kristendom samt frågor kring antisemitism. Vilka erfarenheter tar du med dig hem från Jerusalem? – Jag har arbetat för Svenska teologiska institutet och Svenska kyrkan i Jerusalem sedan mars 2018. Jag skulle egentligen kommit hem till Sverige runt midsommar i år, men på grund av pandemin fick jag återvända hem tidigare. Det var snopet.– Jerusalem som är den heliga staden inom judendomen och kristendomen har en komplicerad historia, där finns många utmaningar. Det jag tar med mig i det fackliga uppdraget är att det går att ha meningsfull dialog och bygga samarbete och hitta lösningar även om utgångspunkterna är olika.Kontakta gärna Johan EngvallDu är varmt välkommen att kontakta Johan Engvall på 070-832 04 07 från den 1 december om du behöver råd och stöd kring dina arbetsvillkor eller om du vill börja arbeta fackligt. Som det ser ut nu behöver vi förstärkning av fackligt förtroendevalda i Kronoberg.

OSA-utbildning flyttad

Vi flyttar OSA-utbildningen till den 14 september med anledning av den ökade smittspridningen. Du som redan är anmäld har förtur men bekräfta gärna till oss om du vill gå kursen.
Bekräfta gärna till oss

Nya tillfälliga regler i a-kassan

För att möta krisen i pandemins spår har regeringen och samarbetspartierna infört tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under 2020.
Om a-kassans nya regler

Några röster från förbundsfullmäktige

KyrkAs förbundsfullmäktige hölls den 5 till 6 oktober på Djurönäset i Stockholm. Här får du veta mer om vad som diskuterades där och hur deltagare upplevde stämningen.
Så upplevde ledamöter förbundsfullmäktige

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Anmäl e-faktura eller autogiro

Om du får en pappersfaktura från oss kan vi rekommendera e-faktura eller autogiro istället. Du anmäler dig via din internetbank. Enkelt för dig och bra för miljön!

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här får du veta mer om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal.
Så slipper du krångel i efterhand

Styrelseuppdrag i en konkurrerande organisation till KyrkA

Om någon önskar få uppdrag som facklig förtroendevald finns det nu en av förbundsstyrelsen beslutad ordning.
Styrelseuppdrag i en konkurrerande organisation

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner