Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutvecklingoch personalvård.
Medlem

KyrkA stäms av före detta medarbetare

KyrkA som arbetsgivare anser sig ha goda grunder för avskedet av medarbetaren och kommer att visa dessa grunder i den kommande processen.
KyrkA stäms av före detta medarbetare

Avtalsrörelsen flyttas fram till i höst

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen fram till i höst. Svenska kyrkans avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.
Avtalsrörelsen flyttas fram till i höst

Frågor kring förlängningen av Svenska kyrkans avtal

KyrkA svarar här på en del frågor här som gäller förlängning av nuvarande avtal, t ex hur påverkar en prolongering av avtalet din lön? Lönesamtal?
Nytt från KyrkA nr 6 2020

A-kassa viktigare än någonsin

I går presenterades tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen., bl a höjd ersättning. Just nu är ett medlemskap i a-kassan och facket viktigare än någonsin.
A-kassa viktigare än någonsin

Några frågor och svar till dig som anställd gällande Corona

Nyheter om Coronaviruset når oss varje dag, varje timme. Men vad gäller? Har jag rätt att stanna hemma? Får jag betalt ändå? Frågorna är många och några av dem vill vi besvara här i nyhetsbrevet till medlemmar.
Nyhetsbrev bl a om Corona

Amorteringsbefrielse i Swedbank

Nu har du som kund i Swedbank möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av spridningen av coronaviruset covid-19.
Amorteringsbefrielse i Swedbank

KyrkA vann i AD

KyrkA har stämt en arbetsgivare för att ha hävdat att arbetsgivarens företrädare inte var behöriga att teckna ett ingånget avtal om avgångsvederlag. Domslutet från Arbetsdomstolen ger förbundet rätt i denna centrala principfråga. Domen gäller en präst i Mellansverige.
KyrkA vann i AD

Förbundskansliet får nya öppettider

KyrkAs förbundskanslis telefonväxel och medlemsservice har nya tider fr o m 16 mars: kl 9-12. Detta gäller tillsvidare utifrån en begränsad bemanning på grund av smittorisken av corona.

Skattereduktion på din medlemsavgift 2019

Din medlemsavgift är avdragsgill för första kvartalet 2019. KyrkA har lämnat kontrolluppgift om detta till skatteverket. Du behöver alltså inte göra något själv.
Skattereduktion på din medlemsavgift 2019

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit den sista tiden i media, bl a om inköp, representation och boende. Här finner du en FAQ kring detta. Nu startar också en fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet. KyrkA inför också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media

Nyheter

Kyrkfack nr 1 2020 KyrkA
PUBLICERAD 2020-03-11

Hur mår kyrkoherdarna?

I nummer 1 av Kyrkfack berättar vi om KyrkAs rapport om Kyrkoherdens arbetsmiljö: Kyrkoherdarna känner arbetsglädje - men många funderar på att sluta. Vi redogör också för KyrkAs krav i avtalsrörelsen. "Inte lögn, inte sant" är en ny bok om det starkt förändrade medielandskapet och nyhetsjournalistiken. Intervju med biskop Mikael Mogren, som vill vida på en kyrka med självförtroende.Kyrkfack nr 1 2020
KyrkA motarbetare arbetsmiljö
PUBLICERAD 2020-03-06

Chefsnyheterna 6 mars

I Chefsnyheterna 6 mars kan du bl a läsa om: Ge plats för motarbetarna Motstånd mot förändring behöver inte vara dåligt / Nio tips att få energin att räcka till /Coronaviruset - det gäller på arbetsplatsen / Få idéerna att blomstra på jobbet / Småprat stör mest i kontorslandskapetChefsnyheterna 6 mars
KyrkA budskap slogans
PUBLICERAD 2020-02-12

Nominera till Förbundsstyrelsen

Som medlem har du möjlighet att föreslå ledamöter och ersättare till vår förbundsstyrelse, ett uppdrag på fyra år. Valberedningen arbetar nu med förslag till förbundsfullmäktige som äger rum 1-2 juni.Vi arbetar efter representativ fördelning med hänsyn till yrke, ålder, kön och geografi. Utifrån de förslag vi hittills fått in ser vi att diakoner är underrepresenterade.Tänk gärna efter om du känner kompetenta personer oavsett kretstillhörighet.Vi vill ha nomineringarna senast 3 april.Det är viktigt att de nominerade är tillfrågade och villiga att stå till förfogande samt att det finns motivering för den nominerade. Som ledamot i förbundsstyrelsen ser vi att denne haraktuell erfarenhet av fackligt arbete och förhandlingserfarenhet förankring i fackligt arbete och i det egna yrket i kyrkan möjlighet att prioritera uppdraget och att kunna avsätta tid för det om möjligt sitta i kretsstyrelse strategiskt tänkande och intresse för omvärldsfrågor integritet och god samarbetsförmåga kunskap om och intresse för arbetsmiljöfrågor – RSO förtrogenhet med Svenska Kyrkans organisation på olika nivåer aktivt intresse för frågor kring medlemsrekrytering aktivt intresse för intern och extern kommunikation aktivt intresse för arbete med budget och ekonomiska frågor För att föreslås till förbundsordförande ser vi att dennehar ett långsiktigt engagemang för KyrkA tar ansvar för förbundets styrning tar ansvar förbundets ekonomiförvaltning tar arbetsgivaransvar för kansliets anställda kan arbetsrätt och de avtal som gäller på Svenska kyrkans område har god analytisk förmåga Maila till pernilla.rosin@svenskakyrkan.se 
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner