Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för dig som anställd, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det enda fackförbundet som enbart finns till för dig som är anställd i Svenska kyrkan. Varmt välkommen!
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

PUBLICERAD 2021-11-10

Vinnarna av Per Hanssons bok om befogenhetsprövning

Vi vill gratulera de tre vinnarna Maria Ingridsson, Bengt Arvidsson och Emma Hedlundh av boken "Befogenhetsprövningar i Svenska kyrkan: Ett spel för galleriet?" författad av professor emeritus Per Hansson.Det finns platser kvar på Per Hanssons föreläsning i ämnet den 30 november. Varmt välkommen!Läs gärna mer och anmäl dig här
PUBLICERAD 2021-11-05

Möt Pamela Garpefors – aktuell som kretsföreträdare i Utlandskretsen

Pamela Garpefors, kyrkoherde Svenska kyrkan i Berlin, berättar från Victoriaförsamlingen i Berlin om församlingens arbete, sig själv och vad hon kan bidra med som nyvald kretsföreträdare för KyrkA i Utlandskretsen.Vi möts via Teams, och kyrkoherde Pamela Garpefors visar runt i församlingens vackra park där löven fortfarande är gröna och hösten ännu inte har tagit över. - Här höll vi våra gudstjänster under hela pandemin, säger Pamela Garpefors.Detta är mötesplatsen för förbipasserande cafébesökare såväl som för församlingsmedlemmar och elever i Svenska skolan i Berlin. Skolan där Pamela är VD består av ett trettiotal elever från första till sjätte klass. Det finns även en förskola i församlingens regi med runt 18 barn.I parken finns ett avgränsat område som Pamela kallar för klosterträdgården. – Den är mycket uppskattad av eleverna, menar hon. Här samsas mynta, timjan och rosor i pallkragar som eleverna själva sköter om.Victoriaförsamlingen på Landhausstrasse i Berlin grundades 1903, invigdes 1922, och fick sitt namn av den dåvarande svenska kronprinsessan Victoria. Kyrkan och tillhörande byggnader förstördes i bombningar under andra världskriget. Det enda som fanns kvar av ursprungsbyggnaderna var det vita klocktornet.Församlingen bedriver omfattande gudstjänstfirande, körverksamhet, förskola, öppen förskola, ungdomsgrupp, bibelstudiegrupp, café, event och stor gemenskap. Vid sidan om det vanliga församlingsarbetet pågår även förberedelserna inför hundraårsjubileet näst år.Pamela Garpefors studerade i Uppsala, och blev prästvigd för Växjö stift. Hon har en magisterexamen i ledarskap och har erfarenhet från flera kyrkoherdetjänster och kontraktsprostskap från olika stift.På frågan om vad som är aktuellt svarar hon att det just nu pågår utredningar kring att lokalanställa de utsända.– Många frågor är uppe för diskussion utan självklara svar. Det är viktigt att de anställda får hållbara pensioner, stöd vid evakuering, sjukersättning och en rimlig löneutveckling. Hur en lokalanställd medlem ska kunna få facklig hjälp är också är också en viktig fråga.Vilka erfarenheter tar du med dig till KyrkA nu när du är aktuell som kretsföreträdare? – Med 16 års erfarenhet som kyrkoherde och 14 års erfarenhet som prost finns jag tillgänglig att ge stöd och råd i ledarskaps- och organisationsfrågor.Vilka frågor ligger dig varmt om hjärtat att driva lite extra? – Ledarskaps- och organisationsfrågor. Organisatorisk och social hälsa.– På samma sätt som jag har fått växa i gemenskap, fått ansvar och förtroende vill jag ge vidare och visa detsamma, avslutar Pamela Garpefors. Svenska kyrkan rymmer växtmån och hopp. Att i gudstjänst, diakoni, undervisning och mission få mötas i ögonhöjd, dela liv och växa i tro är nådefyllt.Kretsföreträdare för KyrkAs UtlandskretsPamela Garpefors efterträder den 1 november Johan Engvall som kretsföreträdare för Utlandskretsen. – Detta uppdrag ska bli spännande, säger hon. Jag har ett hjärta som slår för fackligt arbete och jag vill stötta våra medlemmar i denna förändring av SKUT.På KyrkAs hemsida hittar du det nu gällande Utlandsavtalet. 
PUBLICERAD 2021-11-05

När sjukpenningen uteblir

Att få avslag från Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning kan kännas som ett slag i ansiktet. Men det finns hjälp att få. Här tipsar juristen om vad som är viktigt att tänka på och hur du kan gå vidare.Om Försäkringskassan fattar ett negativt beslut är de skyldiga att informera dig om det i förväg och motivera varför. Det beskedet kommer oftast som brev. Om du tycker att Försäkringskassans beslutsunderlag inte ger en riktig eller komplett bild av ditt sjukdomstillstånd har du tid och möjlighet att lämna synpunkter på bedömningen och kan skicka in kompletterande uppgifter.Försäkringskassans brev är också ett bra underlag för dig när du pratar med en eventuell arbetsgivare om vad som kan göras för dig i den situation du har hamnat i. Många gånger kan också ditt fackförbund hjälpa till med att svara på frågor och med att ta kontakt med arbetsgivaren. Skydda din SGI Om Försäkringskassan väl fattar beslutet att du inte har rätt till sjukpenning ska det alltid framgå i beslutet vad du måste göra för att behålla din SGI, din sjukpenninggrundande inkomst. Det är viktigt att du läser och följer den informationen.SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få. Du behöver din SGI om du längre fram ska kunna få sjukpenning eller någon annan ersättning, till exempel föräldrapenning. Du kanske blir sjukskriven på grund av en annan diagnos eller får beslutet ändrat i en omprövning. Om du då inte har skyddat din SGI kan du inte få någon ytterligare sjukpenning, även om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga faktiskt är nedsatt.Står det i Försäkringskassans beslut att du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete är det precis det du ska göra. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära uppsägning. Om du har en anställning som du tänker gå tillbaka till efter rehabiliteringen kan den arbetsgivaren bevilja dig tjänstledigt för att söka andra arbeten. När du senare återfår arbetsförmågan avslutar du bara din tjänstledighet och går tillbaka till det jobb du hade innan du blev sjuk.Prata gärna med din arbetsgivare och ditt fackliga ombud för att se om det går att hitta en lösning i just ditt fall. Om beslutet är felaktigt Om du tycker att Försäkringskassan har fattat fel beslut kan du begära omprövning. Det måste du i så fall göra inom två månader från det att du tog emot beslutet. Försäkringskassan har egna blanketter som du kan använda men regelverket är snårigt och många gånger är det klokt att vända sig till någon som är sakkunnig, som kan hjälpa dig att begära en omprövning.Om du har juristförsäkringen KyrkAs Privatjuridik är du alltid välkommen att kontakta HELP för att få juridisk hjälp och rådgivning, utan timkostnad. Mejla till info@helpforsakring.se eller ring kundtjänst på 0771–985 200. 

Din stiftskrets

Här hittar du dina kontaktpersoner i stiftskretsen som ger dig råd och stöd i frågor och svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.
Dina kontaktpersoner i stiftskretsen

Föreläsningar för dig som är 60+

KyrkA värnar om dig som är 60+ och lanserar nu en serie föreläsningar. Kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig här

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper i höst. Kika in här för hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Juristhjälp i privatlivet

Nu kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse kan ansöka till andra halvåret 2022.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner