KyrkA har värnat sina medlemmar i 120 år!
Som medlem har du 120 år av facklig erfarenhet till din tjänst. Som det enda kyrkliga fackförbundet vill vi fortsätta bidra till ett hållbart arbetsliv för dig som arbetar i Svenska kyrkan. Vi bryr oss om dig. Varmt välkommen!
 
Nyheter
Publicerad 2023-05-03
Svenska kyrkans avtal 2023 är nu klart
Idag har Kyrkans Akademikerförbund och övriga förbund inom avtalsområdet tecknat nya kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) gällande lön och andra villkor. Avtalet gäller i två år plus en månad och garanterar löneökningar under perioden på 7,708 procent varav 4,408 procent under 2023 och 3,3 procent under 2024.Avtalet ger också ökad lägerersättning med 10 procent. Utöver detta har nya avtal gällande ersättningar för användande av bil i tjänsten samt nya anställningsformer för aspiranter och personer som ska genomföra förberedande profilpraktik. Höjd lägerersättning och reviderad lägerbilaga Inför årets avtalsrörelse yrkade KyrkA på höjda lägerersättningar i syfte att öka statusen på den för Svenska kyrkan så viktiga lägerverksamheten. KyrkA har framgångsrikt drivit den frågan. Avtalet innehåller utöver nämnda löneökningar en extra satsning på lägerverksamheten i form av ökade ersättningar för de som tjänstgör på läger med övernattning. Lägerersättningarna höjs med 10% under år 2023 utöver den årliga ökningen som redan nämnts. Samtidigt införs en möjlighet att halvera ersättningen för personal som väljer att åka hem från läger för att övernatta hemma.Lägerbilagan innehåller numera också tydligare skrivningar om vilka krav som ställs på en arbetsgivare inför läger under planeringsstadiet. I tillägg har parterna infört nya skrivningar avseende rätten till dygnsvila. Bakgrunden till detta är det EU-direktiv avseende rätten till dygnsvila som på senare tid fått stark påverkan på svensk arbetsmarknad.Parterna har i samband med förhandlingarna också sett behovet av en genomgång av avtalet i stort för att se om avtalet innehåller bestämmelser som strider mot EU-direktivet. Detta arbete ska ske skyndsamt och vara avslutat under hösten 2023. Förändringar avseende semester Parterna har under förhandlingarna fört konstruktiva samtal gällande semester. KyrkA har i sina yrkanden och vid förhandlingsbordet lagt stor vikt vid semestern som ett verktyg för återhämtning och att det behöver skapas förutsättningar för ostörd ledighet. Som ett resultat av KyrkAs yrkanden förtydligar det nya avtalet behovet av att arbetsgivaren på planeringsstadiet beaktar bemanningen under och efter semesterperioden. Syftet är att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för att de som har semester ges möjlighet till ledighet och återhämtning.Avtalet innebär samtidigt att möjligheten att spara semester minskar från 40 dagar till 30 dagar under en övergångsperiod på 5 år och det tillförs skrivningar i avtalet som förtydligar hur ansökan av huvudsemester ska ske. Höjd bilersättning och förbättrat bilersättningsavtal (BIL23) KyrkA har till årets avtalsrörelse yrkat på höjda bilersättningar och på ett mer flexibelt bilavtal. Parterna har nått överenskommelse om ett nytt bilersättningsavtal (BIL23) som ger en ökad ersättning per kilometer till 4:30 kr/km. Avtalet öppnar samtidigt för både enskilda överenskommelser och lokala kollektivavtal samt innehåller en mekanism med vilken parterna årligen kan justera ersättningsnivån baserat på bränsleprisutvecklingen. Förändrat löneavtal Skao hade inför årets förhandlingar yrkat på förändrat löneavtal. Som ett resultat av detta revideras löneavtalet och processen förändras till viss del. Fortsatt kan lönerevision ske genom antingen lönesamtal och dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare eller via förhandling mellan de lokala parterna. Att båda dessa former kvarstår i löneavtalet har varit en viktig fråga för KyrkA. Ökat fokus läggs på överläggningen mellan facket och arbetsgivare och att de lokala parterna ska samverka för en god löneprocess. Löneförhandling är kvar som alternativ om parterna väljer att avstå från att följa processen i sex steg med lönesamtal och lönesättande samtal. I sådana fall sätts de nya lönerna via traditionell förhandling. KyrkAs särbestämmelse om individuellt val försvinner samtidigt ur avtalet.De avtalade årliga löneökningarna är fortsatt inte några individgarantier utan en kollektiv garanti för respektive arbetstagarorganisation. Löneökningarna som avtalats är något högre år ett än vad som avtalats på andra avtalsområdet. Detta beror på att lönerevisionen år 2024 förskjuts med en månad och att avtalen löper ut en månad senare år 2025 än vad som tidigare varit fallet. Kläder Avtalets bestämmelser om kläder flyttas och revideras delvis för att omfatta alla yrkesgrupper som tjänstgör under gudstjänster och kyrkliga handlingar. För KyrkAs medlemsgrupper innebär detta ingenting i sak. Samma möjligheter och rättigheter till kläder kvarligger i de nya skrivelserna. Nya anställningsformer I tillägg har parterna tecknat två kollektivavtal för nya anställningsformer för de som genomför profilpraktik samt för så kallade aspiranter. Båda dessa anställningsformer tillkommer på initiativ av arbetsgivarsidan och avsikten är att få mer enhetliga anställningar över hela landet för två specifika grupper.Profilpraktikanställning kan innehas av de som genomför sin förpraktik inför någon av SKUI:s fyra utbildningar, präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker.Aspirantanställning är en anställningsform som kombinerar anställning och utbildning under en period på högst 11 månader med avsikten att lära känna Svenska kyrkan. Idag motsvaras detta av exempelvis programmet Ung resurs. Förhoppningen är att denna anställningsform kan bidra till rekryteringen av personal till Svenska kyrkan på sikt. Gemensamt arbete under avtalsperioden Alla delar av respektive parts yrkanden kunde inte mötas i form av avtalsförändringar. Samtidigt ser parterna behov av fortsatt samarbete såsom att se över avtalets struktur och läsbarhet.Utöver vad som nämnts så har KyrkA och Skao kommit överens om att i gemensamma kreativa diskussioner sträva efter att söka förbättra områden såsom personalpolitik, konflikthantering, struktur och organisationsfrågor, semester, och det preventiva arbetet för att förhindra sjukskrivningar och bibehålla kompetens. Sammanfattning I förhandlingarna har vi i KyrkA nått framgång med våra yrkanden om ökad lägerersättning och höjd bilersättning. Vi ser också att de förtydliganden som görs inom kollektivavtalets semesterbestämmelser är till gagn för våra medlemmars möjligheter till reell återhämtning under sin semester. Sammanfattningsvis har KyrkA tecknat ett avtal som stärker Svenska kyrkan samtidigt som den värnar våra medlemmar, helt i enlighet med förbundets portalparagraf. Vi ser nu fram emot en avtalsperiod med fortsatt konstruktivt samarbete mellan arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund.Text: David Thell, KyrkAs biträdande förhandlingschef

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"När jag på nära håll fick se hur KyrkA hjälpte en familjemedlem i kris var valet av fackförbund enkelt", säger Tove Norrfelt, arbetsledande komminister i Härnösands stift.
Så hjälpte facket mig

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nationaldagen och den 5 juni stängt

KyrkAs växel, kansli och medlemservice är stängda 5 och 6 juni. Du kan alltid mejla till oss på medlemsservice@kyrka.se så svarar vi så snart som möjligt. Allt gott!

Var med i KyrkAs fototävling

KyrkA fyller 120 år i år och det vill vi uppmärksamma genom att utlysa en fototävling på temat ”Kyrkor i Sverige”. Mejla gärna oss dina bästa bilder på Svenska kyrkans kyrkobyggnader. Det kan vara bilder interiört eller exteriört, högupplösta.
Läs mer här

Rådgivning för kyrkoherdar

Till KyrkAs rådgivning för dig som är kyrkoherde kan du vända dig till med förtroende. Här har rådgivarna egen erfarenhet av att leva och verka som kyrkoherde.
Ta reda på mer

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper. Kika in här för att hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Våra ombudsmän

Vår förhandlingsavdelning är öppen för alla medlemmar, vardagar 9-12. Ring förbundets växel på 08-441 85 60 och be att få bli kopplad till en ombudsman. Eller mejla till forhandlingsavdelningen@kyrka.se
forhandlingsavdelningen@kyrka.se

Är du rätt försäkrad?

Här hittar du allt om KyrkAs försäkringserbjudande till dig som medlem.
KyrkAs försäkringserbjudande

Din stiftskrets

Här hittar du dina kontaktpersoner i stiftskretsen som ger dig råd och stöd i frågor och svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.
Dina kontaktpersoner i stiftskretsen

Svenska kyrkans avtal 2023

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2023, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2023 (logga in)

Referensgruppen för 60+

KyrkAs referensgrupp för dig som är 60+ har startat. Är du intresserad av att vara med är du välkommen att höra av dig till vår äldreombudsman, Sten Bylin.
Mejla till Sten Bylin

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Ansök om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse senast den 6 maj 2023.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Om ersättning för regionala skyddsombud

Här förklarar vi hur systemet med ersättning för regionala skyddsombud fungerar och vad du som arbetsgivare behöver veta när du skickar en faktura till KyrkA.
Läs mer

KyrkA i media

Här hittar du artiklar och radioprogram där KyrkA kommenterar arbetsrättliga ärenden.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner