Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

Foto: Anna-Lisa Saar
PUBLICERAD 2021-05-12

Fler diakoner sjukskrivna på grund av stress

Diakoner är en yrkesgrupp som möter människor i nöd och hjälper andra. KyrkA har nyligen genomfört en arbetsmiljöenkät som visar på betydande arbetsmiljörisker för diakoner.KyrkA har uppmärksammat diakonernas arbetsmiljö vid ett flertal tillfällen. Nu kan vi presentera en rykande färsk rapport direkt från diakonernas vardag som visar att det finns betydande arbetsmiljörisker som behöver uppmärksammas. Här belyser vi de allvarligaste riskerna och återkommer i kommande nyhetsbrev med fler insikter från rapporten.Vilka är de allvarligaste riskerna i arbetsmiljön? – Utifrån svaren i enkäten ser vi att diakonerna är fortsatt mycket stressade. Rapporten visar att var fjärde diakon ofta eller väldigt ofta upplever stress i arbetet. Sjukskrivningarna på grund av stress har ökat och hotfulla situationer är ett annat stort problem, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på KyrkA. Fler diakoner sjukskrivna på grund av stress - Det är väldigt allvarligt att det finns en kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av stress i arbetet jämfört med för fem år sedan när den förra undersökningen gjordes, kommenterar Vibeke Hammarström. Idag är det mer än var fjärde diakon (28 %) som varit sjukskriven på grund av stress i arbetet i mer än två veckor. Detta ska jämföras med 2015 då knappt var femte diakon (18 procent) varit sjukskriven i mer än två veckor. Det är oroande siffror som vi vill att arbetsgivarna uppmärksammar. Många utsätts för hot och våld på arbetet Av rapporten framgår att var sjätte diakon upplever hot och våld på arbetet.Hur ser du på att det är så många som upplever hot och våld i vardagen? – Vår undersökning visar att var sjätte diakon har upplevt hot och eller våld på arbetet. Det innebär att du som diakon riskerar att befinna dig i en potentiellt livshotande situation på grund av arbetet. Det är en fråga som måste tas på allvar av arbetsgivaren. Kanske är det så att vi fortfarande upplever att vi befinner oss på en trygg plats men svaren visar att hot är en verklighet för många diakoner. Fler åtgärder måste sättas in och vi måste våga tala om detta. Glädjande är att idag är det nästan 40 procent som har tillgång till larm. För fem år sedan var det bara en av tre som hade det. Det visar att många arbetsgivare ser allvarligt på att hot förekommer.Att svaren i enkäten visar att det är färre som anmäler hotfulla händelser till arbetsgivaren är inte ett bra tecken, anser Vibeke Hammarström. – Varför det är så skulle vara värt att undersöka. Har vi blivit avtrubbade och tycker vi ska tåla hot eller upplever medarbetarna att arbetsgivaren är ointresserad och därför inte anmäler?– Dessutom är det viktigt att inte skuldbelägga den som utsätts. Det är viktigt att arbetsgivare och medarbetare tillsammans arbetar för att motverka en machokultur där det ses som ett misslyckande om du utsätts för något, säger Vibeke Hammarström. Positiva faktorer i arbetsmiljön Idag talas det mycket om friskfaktorer. Vilka positiva faktorer finns i diakonernas arbetsmiljö?– Min personliga bild av diakoners upplevelse av sitt arbete är att de ofta känner en stor glädje över att få arbeta med det de gör och att de känner att de gör skillnad för andra människor. Men de mest glädjande resultaten ur vår enkät till våra medlemmar är det stöd som de upplever i sitt arbete. Det är en klar majoritet av diakonerna som svarat att de upplever att de har stöd i sitt uppdrag från närmaste chef liksom av sina kollegor. – Vi behöver alla stöd om vi ska orka med svåra situationer och om vi ska trivas på vårt arbete, avslutar Vibeke Hammarström. KyrkA har tidigare uppmärksammat arbetsgivarna i Svenska kyrkan på diakonernas situation vid flera tillfällen. Förbundet genomförde 2015 en stor enkät till alla medlemmar som var diakoner. Resultatet av den ligger som jämförelse till de fynd som presenteras ovan. Likaså har KyrkA påtalat de stora risker som diakoner löper i sitt arbete vad gäller risken för utmattning och långtidssjukskrivning av psykosociala orsaker. Faktagrunden för detta återfinns i förbundets egna studier samt i Försäkringskassans stora rapport om långtidssjukskrivning. I denna rapport framkommer det att diakoner ligger på tredje plats i riket tillsammans med socionomer vad gäller risken för att bli långtidssjukskriven på grund av utmattning och psykisk ohälsa.
PUBLICERAD 2021-05-12

Arbetslöshetens dag den 15 maj

Lördagen den 15 maj är det enligt temadagskalendern Arbetslöshetens dag. Det senaste året har varit en tuff prövning för vårt samhälle. Arbetsmarknaden har varit instabil och osäkerheten stor. Även om KyrkAs medlemmar har en mycket låg arbetslöshet och det i många fall råder brist på personal inom Svenska kyrkan och då särskilt inom vigningstjänsten vill vi ändå uppmärksamma Arbetslöshetens dag för dig som är drabbad. Trygghet för dig som blir arbetslös KyrkAs inkomstförsäkring – inkomstförsäkringen från Folksam ingår i ditt medlemskap. Det är en försäkring som tillsammans med a-kassan ger 80 procent av din tidigare lön om du blir ofrivilligt arbetslös. Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 200. Läs gärna mer här.Kyrkans Trygghetsråd Ansök om stöd från trygghetsrådet och du kan få personlig rådgivning och verktyg för att du ska hitta ett nytt arbete utifrån dina behov. Av din coach kan du få hjälp med allt från att skriva cv, inventera din kompetens till karriärplanering, personlig rådgivning och guidning i regler hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Du kan också ansöka om studiestöd och andra ekonomiska ersättningar. Läs gärna mer här.A-kassan Du är väl medlem i en av Sveriges a-kassor? Om du blir arbetslös och vill söka ersättning behöver du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och direkt anmäla detta till din a-kassa och begära ett arbetsgivarintyg. Läs gärna mer här om Sveriges a-kassor. 
PUBLICERAD 2021-05-07

Felaktig avgift för KyrkAs Privatjuridik

Kostnaden för tjänsten är 35 kronor i månaden och inget annat. Dessvärre står det 100 kronor på de pappersfakturor och e-fakturor som nyligen har skickats ut.  Nya fakturor är på väg och du kan bortse från den du har fått. Om du har autogiro berörs du inte inte av detta. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att det inte orsakar några bekymmer.

Svenska kyrkans avtal 2020

Nu finns Svenska kyrkans avtal 2020 att hämta här. Du hittar också det nya utlandsavtalet och avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Juristhjälp i privatlivet

Nu kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 20 procent rabatt på alla tågresor med SJ mellan den 1 juni och 31 augusti 2021. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)
Foto: Anna-Lisa Saar

Aviavgift från februari

Välj gärna e-faktura eller autogiro för medlemsavgiften. Det är miljövänligt, enkelt och kostnadsfritt. Och du slipper aviavgiften. Kontakta gärna oss på medlemsservice@kyrka.se eller 08-441 85 70 om du har några frågor.

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Om arbetsmiljö under Corona

Jag tillhör riskgruppen och känner stor oro inför de arbetsuppgifter som min arbetsgivare har gett mig. Hur ska jag tänka och vad har arbetsgivaren för ansvar?
4 frågor och svar

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här får du veta mer om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal.
Så slipper du krångel i efterhand

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner