Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för dig som anställd, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det enda fackförbundet som enbart finns till för dig som är anställd i Svenska kyrkan. Varmt välkommen!
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

PUBLICERAD 2022-01-27

Regeringen förväntas återinföra coronaersättningar

Den 2 februari förväntas riksdagen fatta beslut om att återinföra coronaersättningarna och andra åtgärder inom socialförsäkringsområdet. Det är bl.a. fråga om ersättning för slopad karensdag och ersättning för riskgrupper. Enligt förslaget ska dessa gälla till och med den 31 mars 2022 och gå att söka retroaktivt från den 8 december. Det föreslås också att bl.a. tillfällig föräldrapenning när skolor tvingas stänga ska förlängas till samma datum. Även den tillfälliga regeln om slopat krav på läkarintyg för att styrka sjukfrånvaron under sjuklöneperioden förväntas återinföras. Det innebär att sjukintyg inte måste uppvisas förrän vid dag 15 i sjukskrivningen. Det slopade kravet föreslås gälla mellan den 19 januari–31 mars 2022.
PUBLICERAD 2022-01-17

Konsekvenserna av att Avtal 20 inklusive löneavtalet samt Omställningsavtalet sagts upp

KyrkA gick i fredags den 14 januari ut med information om den uppkomna situationen. KyrkA beklagar det av Skao fattade beslutet att säga upp avtalen. Vi bedömer uppsägningen av avtalen som en i sammanhanget onödig åtgärd.Konsekvenserna av uppsägningen av Avtal 20 och löneavtalet är inte helt klarlagda i nuläget. Situationen kompliceras av att Skaos uppsägning inte åtföljdes av ett förslag till nytt avtal vilket skulle skett enligt förhandlingsprotokollet. Skao och KyrkA tillsammans med övriga fack har undertecknat en prolongering av avtalet vilket innebär att allmänna villkorsavtalet och löneavtalet gäller till minst den 7 april.I nuläget vill KyrkA rekommendera dig som medlem och dig som arbetsgivare att fortsätta med förberedelserna inför löneöversynen genom att genomföra lönesamtal. För dig som befinner dig i en situation där du kan komma att bli uppsagd och kan komma att omfattas av regelverket i Omställningsavtalet gäller detta avtal till den 7 juli i nuläget med den aktuella prolongeringen.Vi återkommer med mer information löpande.
PUBLICERAD 2022-01-17

Nytt år, ny tillit

Det är svårt att vara kyrka men också ett fantastiskt uppdrag. I vår tid blir Svenska kyrkan ibland ifrågasatt samtidigt som allt fler vill ha en kyrka att vända sig till i både glädje och sorg, i orostid och trygghet. En kyrka som har tid med människors livsfrågor och som vågar ha tillit till människor och sin kärnverksamhet.KyrkA vill också förnya och utveckla sin verksamhet och sitt förhållningssätt. Vi vill betona vikten av ett förnyat, progressivt arbetssätt inom förbundet och behovet av att arbeta mer konsultativt. Förbundet har stor kunskap om och erfarenhet av Svenska kyrkan och kan på ett positivt och tillitsskapande sätt bidra till positiva lösningar. KyrkA vill vara en föregångare i att arbeta med och för tillit. Vi vill genom tro på, tillit och tilltro till kyrkans anställda, våra medlemmar och motparter bidra genom vårt konsultativa förhållningssätt till en långsiktig problemlösning.I handling innebär detta att KyrkA som förbund och som motpart uppträder stödjande och konsultativt i syfte att hitta konstruktiva lösningar utan konfrontation. Vi behöver hitta nya arbetssätt i Svenska kyrkan. Vi behöver finna en annan tillit till varandra. Det behövs i Svenska kyrkan i stort, men också i mötet med varandra som parter. Att mötas i brist på tillit är ingen bra grund för konfliktlösning eller för lösning av andra svåra frågor. Givetvis förväntas av parterna att vi visar respekt för och följer ingångna avtal, lagar och arbetsmiljö¬regler. Avtal, lagar och regelverk är vår gemensamma egendom som vi har att förvalta och tillämpa.KyrkA är, som namnet anger, ett förbund för dig som arbetar i Svenska kyrkan och ett förbund som även värnar Svenska kyrkan som portal¬paragrafen i förbundets stadgar visar. I Svenska kyrkan är tron och tilliten viktig. Vi vill arbeta för att 2022 blir tillitens år. KyrkA vill bidra till detta genom att vara det konsultativa förbundet med tro på Svenska kyrkan och dess uppdrag, tillit till våra medlemmar och tilltro till arbetsgivarna i Svenska kyrkan. Tron är grunden för tilliten och ger oss mod att våga visa tilltro till varandra.God fortsättning!Bror Holm FörbundsordförandeFörbundets ändamål och syfte Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) har som ändamål att främja Svenska kyrkans uppdrag, genom att utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter.

Din stiftskrets

Här hittar du dina kontaktpersoner i stiftskretsen som ger dig råd och stöd i frågor och svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.
Dina kontaktpersoner i stiftskretsen

Föreläsningar för dig som är 60+

KyrkA värnar om dig som är 60+ och lanserar nu en serie föreläsningar. Kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig här

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper i höst. Kika in här för att hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Juristhjälp i privatlivet

Nu kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse kan ansöka till andra halvåret 2022.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Om ersättning för regionala skyddsombud

Här förklarar vi hur systemet med ersättning för regionala skyddsombud fungerar och vad du som arbetsgivare behöver veta när du skickar en faktura till KyrkA.
Läs mer

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner