Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

KyrkA Sunt arbetsliv riskbedömning
PUBLICERAD 2020-10-29

Förhandlingarna inom industrin fortsätter

Förhandlingarna inom industrin fortsätter och detta avtal påverkar Kyrkans avtal. Industriavtalet går ut 31 oktober. Målet är att ha ett nytt avtal klart så snart som möjligt efter att industrins parter har kommit överens om lönenivåerna för den exportberoende industrin, det så kallade ”märket”.KyrkA:s yrkanden i avtalsrörelsen gäller bland annat löneavtalet, höjda pensionsavsättningar och att så många som möjligt innefattas i turordningskretsarna.  KyrkA yrkar också att alla särskilda ersättningar höjs med samma procentuella höjning som löneökningsutrymmet, men därutöver yrkas vissa särskilda satsningar. Bättre villkor för lägerverksamhet KyrkA vill ha bättre villkor för det arbete med lägerverksamheten. – Det utgår ingen extra ersättning vad gäller ob och övertid för de som har oreglerad arbetstid vid lägerverksamhet och det känns orättvist. Många jobbar också sena kvällar och helger i övrigt och det är viktigt att de kompenseras, säger förbundsordföranden Bror Holm. Vibeke Hammarström anser att ersättningarna generellt är låga och vill därför se en höjning, men även en tydlighet i vad som gäller. Klimatbonus KyrkA yrkar på en höjning av ersättningen i bilavtalet. Men ett viktigt yrkande gäller Svenska kyrkan och klimatet.– Vi vill se en klimatbonus för den som växlar över till el- eller hybridbil, och att arbetsgivaren kan tillhandahålla elcyklar där det är möjligt, säger Vibeke Hammarström. Risktillägg för hot och våld Om arbetsuppgifterna innebär att arbetstagaren riskerar att utsättas för hot och våld finns inom flera branscher ett risktillägg. Mot bakgrund av den risk anställda i kontaktyrken löper har KyrkA yrkat att avtalet bör innehålla en skyldighet för arbetsgivare att arbeta förebyggande här. – Vi vill också se ett risktillägg i lönen eftersom hot och våld är en företeelse som förekommer, säger Vibeke Hammarström. KyrkA vill även lyfta möjligheten till samtal med psykolog och terapeut för grupper som jobbar i utsatta situationer. Det kan gälla också vid andra svåra frågor och även som en förebyggande åtgärd om någon ligger i farozonen för utmattning. Lokalt anställda i Skut Gällande utlandsavtalet är anställningen huvudfrågan. Skut överväger att de utsända istället ska bli lokalt anställda i den församling de arbetar i. – Det är en jättestor förändring. Här kommer skydd och kollektivavtal in om de ska anställas lokalt, säger Vibeke Hammarström. Detta är ett av våra yrkanden när det gäller utlandsavtalet. Medlemmar bör också erbjudas fler besök på mödravårdscentralen vid graviditet med bibehållna förmåner, samt ett tillägg till ökad tillfällig föräldrapenning.– Vi vill också ha en utvecklingstimme i veckan som kan ägnas till egna studier och reflektion kring det egna ansvarsområdet, säger Bror Holm.Parter i Svenska kyrkans avtal är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd. 
Göran Arrius Sacos ordförande KyrkA
PUBLICERAD 2020-10-26

Saco: Överenskommelsen mellan parterna går före LAS-utredningen

Saco stöder överenskommelsen om arbetsrätten mellan PTK och Svenskt Näringsliv, och vill att regeringen och samarbetspartierna tar den vidare. LAS-utredningen bör nu kastas i papperskorgen, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius, i ett pressmeddelande. Saco ställer sig bakom den överenskommelse om arbetsrätten som Svenskt Näringsliv och PTK antog utan LO. Saco vill hellre se att den blir lag än LAS-utredningens förslag- Nu när vi från Saco ställer oss bakom så kommer ju även väldigt många medlemmar på offentligsidan att stå bakom det här, säger Arrius till Ekot. Överenskommelsen vilar på en bred grund och Saco vill därför att den ska ligga grund för de nya spelreglerna på arbetsmarknaden. Tillsammans med de överenskommelser som finns på offentlig sektor möter detta upp intentionerna i Januariavtalet. Värna den svenska modellen - Det finns ett behov av att reformera villkoren för trygghet, omställning och anställningsskydd på arbetsmarknaden. När det nu finns en bred partslösning så ska LAS-utredningen kastas i papperskorgen. Då värnas den svenska modellen. Det säger sig samarbetspartierna vara överens om och vi förutsätter att samtliga håller det löftet, fortsätter han.Sacoförbunden representerar både privatanställda och offentliganställda. Överenskommelsen har tagits fram av parter på den privata sektorn och Saco anser att det nu är viktigt att se till hela arbetsmarknaden i det fortsatta arbetet.
Omslagsbild diakoni Kyrkfack nr 2 2020
PUBLICERAD 2020-10-20

Diakonin växer i coronans tid

I nummer 2 av Kyrkfack berättar vi om hur coronan har påverkat församlingar och verksamhet. Vilka var de största förändringarna för medarbetare? Hur har de mått under pandemin?Intervju med biskop Karin Johannesson om andlig återhämtning, och om att vara teolog och andlig ledare. Arbetsmiljöexperten Eva Linér ger några råd inför Arbetsmiljöverkets inspektion av Svenska kyrkan.Läs mer: Kyrkfack nr 2 2020 – blädderversion.

Några röster från förbundsfullmäktige

KyrkAs förbundsfullmäktige hölls den 5 till 6 oktober på Djurönäset i Stockholm. Här får du veta mer om vad som diskuterades där och hur deltagare upplevde stämningen.
Så upplevde ledamöter förbundsfullmäktige

Styrelseuppdrag i en konkurrerande organisation till KyrkA

Om någon önskar få uppdrag som facklig förtroendevald finns det nu en av förbundsstyrelsen beslutad ordning.
Styrelseuppdrag i en konkurrerande organisation

Tillfällig mejladress för frågor om anseenderevisionen

Om du har frågor om anseenderevisionen som Ernst & Young nyligen presenterade på förbundsfullmäktige är du välkommen att mejla till anseenderevisionen@kyrka.se (öppen t o m 11 november)

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Höjda avgifter a-kassan

Akademikernas a-kassa höjer sina medlemsavgifter från den 1 oktober från 110 kronor till 140 kronor i månaden. Detta för att täcka kostnaderna som följer av den höga arbetslösheten under våren 2020.
Därför höjs avgiften

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal. Vår jurist ger dig råd om dina rättigheter på jobbet när spelreglerna plötsligt förändras och svarar på de vanligaste frågorna.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Anmäl e-faktura eller autogiro

Om du får en pappersfaktura från oss kan vi rekommendera e-faktura eller autogiro istället. Du anmäler dig via din internetbank. Enkelt för dig och bra för miljön!

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här redogör, Ylva Wåhlin, om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal. I tillägget dokumenterar du villkoren och slipper oklarheter kring filmningen.
Så slipper du krångel i efterhand

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit den sista tiden i media, bl a om inköp, representation och boende. Här finner du en FAQ kring detta. Nu startar också en fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet. KyrkA inför också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner