Foto: Anna-Lisa Saar

Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

PUBLICERAD 2021-06-11

Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk hög arbetslöshet bland akademiker. Nu krävs kraftfulla åtgärder för studenterna som går ut i arbetslivet i lågkonjunktur, skriver Saco tillsammans med 18 Sacoförbund.Läs artikeln här (till Altingets hemsida):
PUBLICERAD 2021-05-21

Dags att ta tillvara församlingspedagogens hela kompetens

Att förväntningarna som skapas under profilåret inte uppfylls när vardagen i församlingen infinner sig kan många vittna om. Maria Hammarström, församlingspedagog, menar att arbetsgivarna behöver tänka till för att behålla men också locka nya duktiga medarbetare till rollen som församlingspedagog.Den starka vårsolen lyser in genom det högt placerade fönstret i församlingspedagogen Maria Hammarströms trivsamma men sparsmakade kontor i bottenvåningen av Märsta kyrkas församlingshem.Hon började arbeta 2020 i Märsta pastorat som består av fyra församlingar: Husby-Ärlinghundra, Valsta, Norrsunda och Skepptuna. – Om livet hade varit normalt skulle jag börjat mitt uppdrag med att kontakta skolor, fritidsgårdar och försöka starta upp barngrupper och projekt av olika slag. Men i och med pandemin har jag ägnat mig åt att gå in i det vi redan hade på gång som att hjälpa till att samla Unga ledare och att väcka liv i lokalavdelningen för Svenska Kyrkans Unga. Förväntningar som inte uppfylls Arbetsgivaren har ofta låga och otydliga förväntningar på församlingspedagogen menar Maria Hammarström. När arbetet i församlingen främst handlar om att leda barn- och ungdomsgrupper förväntar sig församlingspedagogen att få ett helhetsansvar för lärandet. – Redan när jag gick mitt profilår på Sigtuna folkhögskola 1990 och det talades om att församlingspedagogen skulle vara församlingens studierektor så var vi medvetna om att det fanns ett glapp mellan utbildningens idé och många församlingars behov. De flesta av mina dåvarande kurskamrater har idag också gått vidare till andra typer av tjänster, inom och utanför kyrkan.Så här beskriver Svenska kyrkan vad rollen som församlingspedagog innebär: ”Som församlingspedagog i Svenska kyrkan är din uppgift att skapa lärande miljöer i olika sammanhang. Den pedagogiska uppgiften är av avgörande betydelse för kyrkans liv. – För att fortsätta att locka medarbetare till församlingspedagogrollen och skapa en bra arbetsmiljö behöver arbetsgivarna framför allt tydliggöra vad de vill med rollen som församlingspedagog, erbjuda vidareutbildningar och fler karriärmöjligheter än idag, säger Maria Hammarström. Nya behörighetsregler Nu har precis nya behörighetsregler införts som ska bredda möjligheterna att bli församlingspedagog med kompletterande utbildning. Tidigare krävdes bland annat en fackutbildning som till exempel en lärarexamen eller motsvarande för du skulle kunna påbörja församlingspedagogprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. – Kraven från reformen 2014 har nog gjort det svårare att få in helt nya församlingspedagoger den tänkta vägen, men däremot har jag träffat på flera lärare som sett kyrkan som sin andra karriär. Bra att det nu blivit lite enklare. Många som redan arbetar som församlingspedagoger är intresserade av att gå profilåret på Utbildningsinstitutet. Sången ledde till kyrkan För Marias egen del var det kören som ledde in till kyrkan. – Några klasskamrater sjöng i Uppsala domkyrkas gosskör och var outhärdligt skrytsamma om hur kul det var, fast på ett positivt sätt skrattar hon. De inspirerade mig att söka efter en motsvarande kör för flickor och så blev jag antagen till Uppsala Domkyrkas Ungdomskör.Efter det blev hon kvar som konfirmandassistent. Det blev starten på en livslångt åtagande som hennes föräldrar inte riktigt kunde dela intresset för. De hade inte samma gudstro. – De var alltid stöttande och inte alls fientliga, men som 14-åring var jag bekymrad över tanken på att de som inte trodde på Gud hamnade i helvetet. Då sa konfirmandprästen som förstod mitt dilemma något som jag aldrig glömmer. ”Jesus dog för våra synders skull och gick ända ned i dödsriket för att rädda oss, det innebär att dina föräldrar får fler chanser. Det är aldrig för sent.””Att komma utifrån och inte riktigt höra till” var känslor som Maria brottades med. Kallet blev tydligt vid ett besök hos syokonsulenten där hon såg en broschyr om tjänst i Svenska kyrkan och att arbeta som församlingspedagog. – Där och då såddes det ett frö: jag tänkte att som församlingspedagog skulle jag kunna vara mig själv och hjälpa andra att gå från utanförskap till gemenskap och tillhörighet. Jag kom ju själv utifrån och kände mig länge som en främling. Insikten om var just jag kunde göra mest nytta bara fanns där som ett svar på mina frågor. Nu är det hög tid att vår kompetens som församlingspedagoger tas tillvara av Svenska kyrkan avslutar hon. 
PUBLICERAD 2021-05-20

Vad gör jag om hantverksjobbet drar ut på tiden?

Att anlita rätt hantverkare för en renovering eller ombyggnad är viktigt. Det är tyvärr inte ovanligt att arbeten försenas eller att budgeten överskrids. Här redogör Karl Liljeholm, jurist på HELP, för dina rättigheter om arbetet försenas och vad som är bra att tänka på innan arbetet inleds för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Till att börja med skyddas du som konsument av konsumenttjänstlagen om du anlitar en näringsidkare för att utföra en hantverkartjänst.Om något av följande inträffar anses det vara en försening eller som det heter i lagtexten, ett dröjsmål:Om uppdraget inte har avslutats inom den tid som ni har avtalat, utan att det beror på dig som kund. Om uppdraget inte har avslutats inom den tid som är skälig med hänsyn till vilket arbete som skulle utföras. Om näringsidkaren inte påbörjar arbetet inom utsatt tid eller följer en utsatt tidsplan.Skulle det vara så att du inte har ett skriftligt avtal med dina hantverkare kan det vara svårt att visa att de har tagit för lång tid på sig. Det är dessvärre inte ovanligt att arbeten påbörjas utan att det finns en tidplan. Men vad får du då göra om det här renoveringsarbetet drar ut på tiden? Du får kräva att företaget gör klart arbetet. I ditt fall får hantverkarna bara vägra att göra klart arbetet om det finns stora hinder som de inte kan övervinna eller om det skulle innebära stora kostnader för dem.Har du själv drabbats av kostnader som företaget ska ersätta dig för på grund av dröjsmålet, får du hålla inne med så mycket av betalningen som krävs för att du ska vara säker på att få ersättningen.Är förseningen av väsentlig betydelse, om du till exempel skulle vilja ha ett gästhus renoverat inför ett planlagt bröllop och arbetet blir försenat, kan du ha rätt att häva hela eller den del av avtalet som återstår. En hävning betyder att tjänsten ska avslutas och att företaget inte har rätt att få betalt för den del av arbetet som hävs.Det är klokt att komma ihåg att skriva avtal när man köper hantverkartjänster med andra ord. När man får den avtalade överenskommelsen på pränt är det betydligt lättare att ha en samsyn om vad som ska göras, inom vilka tidsramar och till vilken kostnad. Skulle något gå snett är det förstås också enklare att kunna gå tillbaka till avtalet och peka på vad som har överenskommits. Några bra kom-i-håg och råd om hantverkaravtal till den som går i renoveringstankar finns att läsa på HELPs hemsida här.Om du har försäkringen KyrkAs Privatjuridik är du välkommen att kontakta juristerna på HELP när du behöver rådgivning och juridiskt stöd, till exempel med avtalsskrivning. Läs gärna mer om KyrkAs Privatjuridik här.

Utbildning i Svenska kyrkans avtal 2020

Vi håller en utbildning i de viktigaste delarna i Svenska kyrkans avtal 2020. Kurstillfället den 2 juni blev snabbt fulltecknat. Därför erbjuder vi nu samma kursinnehåll den 25 augusti.
Läs mer och anmäl dig här

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

När nationaldagen infaller på en helg

I år infaller nationaldagen på en söndag. Här påminner vår jurist Madelene Grunnesjö om vad som gäller när nationaldagen infaller på en helg.
Extra ledigt

Juristhjälp i privatlivet

Nu kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse får svar i mitten av juli. Nu kan du ansöka till första halvåret 2022.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 20 procent rabatt på alla tågresor med SJ som du bokar och genomför mellan den 1 juni och 31 augusti 2021. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)
Foto: Anna-Lisa Saar

Aviavgift från februari

Välj gärna e-faktura eller autogiro för medlemsavgiften. Det är miljövänligt, enkelt och kostnadsfritt. Och du slipper aviavgiften. Kontakta gärna oss på medlemsservice@kyrka.se eller 08-441 85 70 om du har några frågor.

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här får du veta mer om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal.
Så slipper du krångel i efterhand

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner