Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 
Bli medlem

Fördjupad granskning av KyrkA startar nu

För att visa att KyrkAs förtroendevalda som anställda arbetar seriöst och med medlemmars bästa framför ögonen har förbundsstyrelsen beslutat om att genomföra en s k anseenderevision, vilket är en djupare granskning av ekonomin än en vanlig revision.
En fördjupad extern granskning av KyrkA

KyrkA inför nolltolernas mot alkohol

Vi vill vara progressiva och gå vidare med att utveckla KyrkA. Även mot bakgrund av den kritik som riktats mot förbundet har förbundsstyrelsen beslutat att återinföra nolltolerans mot alkohol.
KyrkA inför nolltolerans mot alkohol

KyrkA manipulerades, men går stärkta ur krisen

Uppgifter i media om hur medlemspengar använts har skapat oro och oreda i Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA). När dess förbundsstyrelse samlades under tisdagen avfärdades flera av dessa påståenden och istället diskuterades orsaken till spridningen av uppgifter, att det har handlat om manipulation och desinformation.
KyrkA manipulerades, men går stärkta ur krisen

Aftonbladets intervju med Vibeke Hammarström

Aftonbladet har intervjuat Vibeke Hammarström, förbundsdirektör för Kyrkans Akademikerförbund. Med anledning av Aftonbladets artiklar om KyrkA så vill vi ge dig som medlem telefonintervjun i sin helhet. Här kommenterar vi också det som Aftonbladet påstår.
Aftonbladets intervju med Vibeke Hammarström

Angående frågor från Aftonbladet

De senaste veckorna har uppgifter i Kyrkans Tidning och Aftonbladet kommit om hur medlemspengar har använts i Kyrkans Akademikerförbund, enligt en skrivelse som har nått vissa medier anonymt. Bror Holm, förbundsordförande, svarar här utförligt på uppgifterna i Aftonbladet om hotell, taxiresor, utlandsresor, alkohol, inköp, lokaler och arbetsmiljö. Förbundet har ingenting att dölja. Alla angivna kostnader finns det förklaringar och orsaker till, men det sätt på vilket enskildas kvitton valts ut ger en oriktig och ensidig bild av verksamheten.
Angående frågor från Aftonbladet

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger pedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutvecklingoch personalvård.
Medlem

Nyheter

Kyrkfack medlemstidning Kyrkfack
PUBLICERAD 2019-11-06

Fyra kyrkoherdar av tio överväger att sluta

I nummer 4 av Kyrkfack berättar Bror Holm i sin ledare om att fyra kyrkoherdar av tio överväger att sluta. Kyrkfack intervjuar Birgitta Ödmark, ny vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  Andra rubriker är ”Jag lever min dröm”, intervju med Andreas Axinge, församlingspedagog – och ”Utan pensionärer stannar kyrkan.Läs mer i nya Kyrkfack
KyrkA dator arbete löneenkät
PUBLICERAD 2019-11-05

Löneenkäten 2019 på gång

Har du uppdaterat din e-post? I vecka 46 kommer 2019 års löneenkät som riktar sig till alla KyrkAs medlemmar och är en del av den partsgemensamma lönestatistiken. Syftet är att ge arbetsgivare och arbetstagare ett gemensamt underlag för centrala och lokala förhandlingar. Gå gärna in på Mina sidor här på hemsidan och uppdatera dina personuppgifter så att de blir rätt.  
KyrkA budskap kampanjskylt
PUBLICERAD 2019-10-24

Vad blir din ersättning om du blir arbetslös?

Som medlem i KyrkA får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt - och detta i 200 arbetsdagar. Det här gör KyrkAs inkomstförsäkring till den bästa och mest omfattande inkomstförsäkringen som finns på marknaden.Genom vårt nya verktyg inkomstsnurran kan du få en snabb uträkning på hur mycket din inkomstförsäkring ger dig i ersättning. - Och vad skillnaden blir mot att bara ha A-kassa.Inkomstsnurran 
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner