KyrkA medlemmar medlemskap grupp går

Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och pedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 
Bli medlem

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger pedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutvecklingoch personalvård.
Medlem

Nyheter

KyrkA Diakonstola diakoni
PUBLICERAD 2019-06-04

Diakonins månad

Tema Äldres psykiska ohälsa September är Diakonins månad. Sedan flera år sätter kyrkorna fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad. Diakonins månad firas under hela september månad i många kyrkor och samfund. Flera kyrkor uppmärksammar särskilt Diakonins månad den söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref) som år 2019 infaller den 15 september. Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är Äldres psykiska ohälsa. Fördjupningsmaterial Sveriges Kristna Råd (SKR) erbjuder ett fördjupningsmaterial som ett stöd. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen.Läs mer på SKR:s webbplats Arrangörer Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. Suicidpreventiva dagen den 10 september Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Runt om i landet uppmärksammas dagen med aktiviteter, inte minst i många kyrkor. - Se program på bl a suicidzeroLäs mer Folkhälsomyndigheten  Gör stresstestet Keds Stress och utbrändhet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning inom Svenska kyrkan. 2011 kom en första rapport från Försäkringskassan och sedan har det bekräftats i ytterligare rapporter. Präster och särskilt kvinnor inom yrket är oftare än andra sjukskrivna för stressrelaterade symptom.Stressjukdomar smyger sig oftast på, bit för bit. Men det finns möjligheter att upptäcka dem i tid.  Det finns ingen tydlig gräns mellan extrem trötthet och utmattningssyndrom. Men testet Keds, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, visar ungefär hur långt från väggen man står.Börja gärna med att göra Karolinska sjukhusets stresstest Keds.
KyrkA student mingel framtidsyrken yrken
PUBLICERAD 2019-06-04

Studentmingel om framtidsyrken

KyrkA anordnar ett studentmingel med information om hur det är att arbeta i Svenska kyrkan.Studenter får träffa fackliga företrädare som alla arbetar i kyrkan: präst, dikon, församlingspedagog och kyrkomusiker. Dessa är de fyra profilutbildningar vid Utbildningsinstitutet. På arbetsmarknaden råder idag stor brist inom samtliga dessa yrken och framtiden ser ljus ut för de studenter som väljer att jobba i kyrkan.Plats och tid:11 november kl 17-21 i KyrkAs lokaler på Östermalmsgatan 68F, Stockholm. Anmälan: Anna-Lisa Saar, anna-lisa.saar@kyrka.se
KyrkA hållbart arbetsliv kompetens arbetslöshet
PUBLICERAD 2019-06-04

Saco: Utan kompetens­utveckling är ­du passé vid 43

Bristen på arbetskraft är stor och vi ska helst jobba till 75. Men forskning visar att intresset från arbetsgivarna att rekrytera avtar redan när de sökande fyllt 43 år. Samtidigt vill arbetsgivarorganisationer och en del politiker göra det enklare att säga upp anställda, konstaterar Saco i en ny rapport.Utbildning är en investering som ger avkastning för arbetstagare, arbetsgivare och hela samhället. Kompetens har också blivit en allt viktigare del i anställningstryggheten. Hållbart arbetsliv I Saco-rapporten ges förslag på hur medarbetare ska kunna utvecklas så att de får ett långt och hållbart arbetsliv, vilket också bidrar till lösningen av den stora utmaningen att tillgodose behovet av kompetens på svensk arbetsmarknad.Saco föreslår en kompetensutvecklingslag. Arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare inom ramen för anställningen måste skärpas. Kompetensutvecklingslag För att detta ska kunna genomföras i praktiken krävs att arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling. Samtidigt vill vi ge arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för kostnaderna.Det behövs också ett delvis förändrat utbud av kurser och studieupplägg i högskola och yrkeshögskola för att tillgodo se behovet av kompetensutveckling under hela karriären.
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner