Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 
Bli medlem

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger pedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutvecklingoch personalvård.
Medlem

Nyheter

KyrkA student mingel framtidsyrken yrken
PUBLICERAD 2020-01-13

Gratis medlemskap för studenter

Medlemskapet i KyrkA är gratis under hela studietiden. Studerar du på högskola eller universitet för att söka tjänst inom Svenska kyrkan är ett medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) ett mycket bra val. Presentkort Nya studerandemedlemmar får ett presentkort på 200 kr. Som medlem i KyrkA får du även: • stöd  och rådgivning när du ska löneförhandla• prisvärda försäkringar för dig och din familj• aktuella frågor i medlemstidningen Kyrkfack. Det är den enda fackliga tidskriften som enbart vänder sig till akademiker i Svenska kyrkan Vi kan kyrkan! Tänker du dig en framtid som präst, diakon eller församlingspedagog? KyrkA har bäst kunskap om anställningsvillkoren på jobbet eftersom vi har förhandlat fram dem. Alla våra representanter jobbar i kyrkan Alla våra fackliga representanter arbetar i Svenska kyrkan och genom dem får du tillgång till expertkunskap om löner och villkor. Du får ett stort kontaktnät av fackliga företrädare med koll på förhållandena där du vill arbeta. 
Kyrkfack nr 5-6 2019 KyrkA medlemstidning
PUBLICERAD 2020-01-07

Kyrkfack nr 5-6

I nummer 5-6 av Kyrkfack träffar ni Stockholms nye biskop Andreas Holmberg i en intervju. Krisen i KyrkA med alla uppgifter i media, kritiska kretsar – hur går vi vidare? Ni får också ta del av en riktigt fransk jul samt goda råd om hur du kan planera din pension och ditt liv som pensionär.Kyrkfack nr 5-6
KyrkA budskap slogan
PUBLICERAD 2019-12-20

Stöd från SPU – Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse

Nu kan du ansöka till om understöd från Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att lämna "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag." Ansökan här gäller andra halvåret 2020 och första halvåret 2021. Sista ansökningsdag är 6 maj respektive 11 november 2020.Läs mer på SPU: s egen sida - se länk i högerspalten. 

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit den sista tiden i media, bl a om inköp, representation och boende. Här finner du en FAQ kring detta. Nu startar också en fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet. KyrkA inför också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner