KyrkA medlemmar medlemskap grupp går

Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 
Bli medlem

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger pedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutvecklingoch personalvård.
Medlem

Nyheter

KyrkA student mingel framtidsyrken yrken
PUBLICERAD 2019-10-11

Studentmingel för dig som vill arbeta ­i Svenska kyrkan

 Välkommen på kvällsmingel där vi bjuder på vegetarisk buffè - måndag 11/ 11 kl. 18.00 - 21.00! Du får under minglet en bild av hur det är att jobba inom Svenska kyrkan och med möjlighet att träffa blivande kollegor. Du får träffa präster, diakoner, pedagoger med flera Du kommer under minglet att träffa människor från alla församlings­vårdande yrken inom Svenska kyrkan: präster, diakoner, församlingspedagoger. Dessutom har du möjlighet att träffa representanter från ditt stift. Några av dem kommer att kort berätta om sin vardag:-          Hur är det att arbeta som komminister idag?-          Varför är diakon världens bästa yrke?-          Jag blev pedagog för att jag…-          Bilder ur en kyrkoherdes vardag Vegetarisk buffé Vi bjuder vi på vegetarisk buffé med dryck på vårt förbundskansli, Östermalmsgatan 68 F, Stockholm.Välkommen på kvällsmingel måndag 11/ 11 kl. 18.00 - 21.00!Vi är Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, - det största förbundet för akademiker inom Svenska kyrkan och det enda fackförbundet som endast arbetar för de anställda inom Svenska kyrkan. Anmälan Anmäl dig senast 31 oktober på ingrid.birgersson@kyrka.se eller till rebecca.soderblom@kyrka.se på KyrkA.Välkommen!KyrkA – Vi kan kyrkan!
KyrkA a-kassa avgift arbetslöshet stöd AEA
PUBLICERAD 2019-09-25

Nya rutiner för a-kassan

Från och med 1 november kommer Akademikernas a-kassa, AEA,  själva att administrera a-kasseavgiften som är 110 kronor per månad. KyrkA kommer förstås att fortsätta att debitera din fackavgift.Om du är med i AEA så kommer ditt medlemskap att automatiskt fortsätta där. Du behöver inte själv göra något. Oktober månads avgift blir den sista som kommer att aviseras gemensamt - från och med november kommer du alltså betala fackavgiften separat till förbundet och a-kasseavgiften till a-kassan.OBS! Att du betalar din a-kasseavgift direkt till Akademikernas a-kassa påverkar vare sig din arbetslöshetsförsäkring eller inkomstförsäkring från KyrkA. Kontakt med Kyrkans Akademikerförbund Önskar du kontakt med Kyrkans Akademikerförbund kan du mejla till medlemsservice@kyrka.se eller ringa 08 - 441 85 70 vardagar kl 9-16. Kontakt med Akademikernas a-kassa Har du frågor om din arbetslöshetsförsäkring kan du ringa 08 - 412 33 00 vardagar kl 9-16 eller mejla till info@aea.se  
KyrkA Diakonstola diakoni
PUBLICERAD 2019-09-06

Diakonins månad

Tema Äldres psykiska ohälsa September är Diakonins månad. Sedan flera år sätter kyrkorna fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad. Diakonins månad firas under hela september månad i många kyrkor och samfund. Flera kyrkor uppmärksammar särskilt Diakonins månad den söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref) som år 2019 infaller den 15 september. Temat för Diakonins månad 2018 och 2019 är Äldres psykiska ohälsa. Fördjupningsmaterial Sveriges Kristna Råd (SKR) erbjuder ett fördjupningsmaterial som ett stöd. Studieförbunden Sensus och Bilda ställer gärna upp och medverkar i planering och genomförande av inspirationstillfällen.Läs mer på SKR:s webbplats Arrangörer Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. Suicidpreventiva dagen den 10 september Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Runt om i landet uppmärksammas dagen med aktiviteter, inte minst i många kyrkor. - Se program på bl a suicidzeroLäs mer Folkhälsomyndigheten  Gör stresstestet Keds Stress och utbrändhet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning inom Svenska kyrkan. 2011 kom en första rapport från Försäkringskassan och sedan har det bekräftats i ytterligare rapporter. Präster och särskilt kvinnor inom yrket är oftare än andra sjukskrivna för stressrelaterade symptom.Stressjukdomar smyger sig oftast på, bit för bit. Men det finns möjligheter att upptäcka dem i tid.  Det finns ingen tydlig gräns mellan extrem trötthet och utmattningssyndrom. Men testet Keds, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, visar ungefär hur långt från väggen man står.Börja gärna med att göra Karolinska sjukhusets stresstest Keds.
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner