Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för dig som anställd, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det enda fackförbundet som enbart finns till för dig som är anställd i Svenska kyrkan. Varmt välkommen!
 

Nyheter

PUBLICERAD 2022-05-11

Act Ukraina x 2: värva en medlem och stöd Ukraina

För varje ny medlem som värvas till förbundet ger KyrkA just nu stöd till Ukraina via Act Svenska kyrkan motsvarande värdet av två månaders medlemskap för nya medlemmen och värvaren.Du får som ny medlem just nu ett halvårs kostnadsfritt medlemskap under ditt första medlemsår. Erbjudandet är uppdelat på så vis att du får 3 månaders gratis medlemskap inledningsvis samt att du även får gratis medlemskap under månad 9 till 12. KyrkA betalar dessutom in motsvarande din medlemsavgift under en månad till Ukraina via Act Svenska kyrkan. Meddela oss gärna i formuläret om du har blivit värvad och av vem. Bli medlem härDu som värvar en medlem får juni månads medlemskap i KyrkA gratis. Den du värvar får ett halvårs kostnadsfritt medlemskap under första medlemsåret. Dessutom betalar KyrkA motsvarande din och din värvade kollegas medlemsavgifter för en månad till Ukraina. Meddela oss på medlemsservice@kyrka.se vem du har värvat.Kampanjvillkor: Gäller enbart för dig som är ny medlem och som ansöker om medlemskap i KyrkA under tidsperioden från och med den 5 maj till och med den 31 maj 2022. 
PUBLICERAD 2022-05-11

Snart dags för KyrkAs kongress

KyrkAs kongress hålls den 30 och 31 maj och kommer i år att vara digital. Här får du veta mer om hur den går till och vad du kan förvänta dig.Vartannat år hålls KyrkAs kongress, som är förbundets högsta beslutande organ. I år hålls den i två dagar, den 30 och 31 maj. Kongressens ledamöter representerar dig som är medlem och deras uppgift är att fatta viktiga beslut om förbundets framtid och utveckling.– Detta är den första digitala kongressen i förbundets historia. Förbundsstyrelsen ser fram emot att få möta så många engagerade i förbundet. Nu ska vi samla oss kring förbundets fortsatta arbete de kommande åren och utarbeta riktningen framåt, säger Bror Holm, förbundsordförande.-Vi är också glada för att KyrkA har fått så många nya medlemmar den sista tiden. Allt fler ser en trygghet i vårt förbund som även värnar Svenska kyrkan. Nu ska vi fatta fler beslut som både gynnar våra medlemmar och Svenska kyrkan, avslutar Bror Holm.Några av programpunkterna:Bror Holm, förbundsordförande, inleder kongressen med ett anförande som du kommer att kunna se i efterhand. Inspelningen kommer du att hitta på KyrkAs hemsida.Claes Stråth, före detta generaldirektör för Medlingsinstitutet, tidigare förhandlingschef Kommunförbundet (idag SKR) och mångårig medlare i arbetsmarknadskonflikter, kommer att hålla i programpunkten: ”Frågor som aktualiserats med anledning av konflikten i Svenska kyrkan.”Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande kyrkostyrelsen, kommer att tala under ämnet om hur Svenska kyrkan bör uppträda som arbetsgivare.Bror Holm, förbundsordförande och Vibeke Hammarström, förbundsdirektör, analyserar konsekvenserna av vårens avtalsförhandlingar som nyligen har avslutats.David Thell, biträdande förhandlingschef, går igenom innehållet i medlarnas hemställan.Dagordningen för de två kongressdagarna är omfattande. Ytterligare en viktig punkt på dagordningen är valet av vice förbundsordförande och val av ett antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.Röstningen sker digitaltPresidiet och förbundsstyrelsen kommer att leda mötet från förbundskansliets lokaler medan ledamöterna ansluter via Teams. KyrkA har anlitat experthjälp för den viktiga röstningen, som sker digitalt i ett program som heter Meeting Spyder. I detta system finns även talarlistan, kongresshandlingar och möjlighet att begära ordet.Fördelar med digital kongressAtt förbundsstyrelsen har valt att göra kongressen digital beror på att planeringen inleddes under pandemin. Men det finns många fördelar med en digital kongress. Deltagarna slipper restid. Minskat resande innebär minskad miljöpåverkan vilket är något förbundet arbetar aktivt med.De resursbesparingar som förbundet kan göra i och med en digital kongress ger i stället utrymme för fler förhandlingar, utbildningar och erbjudanden till våra medlemmar.Håll utkik efter Bror Holms inledningsanförande och övrig rapportering direkt från kongressen på vår hemsida.
PUBLICERAD 2022-05-11

Ett längre arbetsliv kräver också ett mer hållbart arbetsliv

Här möter du Håkan Stiberg, en facklig kämpe med flera hjärtefrågor. Till vardags är han sjukhuspräst och KyrkAs kretsordförande i Härnösands stift. Två av hans hjärtefrågor är rättvis pension och arbetsmiljö.Ett hållbart arbetsliv är en angelägen fråga för Håkan Stiberg. I sin roll som kretsföreträdare i Härnösands stiftskrets, står arbetsmiljöfrågorna högst på agendan och Håkan bryr sig om att du som arbetar inom kyrkan inte ska förlora lön eller pension för att du kommer ut sent i arbetslivet efter flera års studier.Pensionen påverkas av hur mycket du tjänar och under hur lång tid du har inkomsten. För studieåren är det bidragsdelen i studiemedlen som är pensionsgrundande, vilket gör att kompensationen blir låg. I sina beräkningar utgår Pensionsmyndigheten ifrån att du börjar arbeta vid 23 års ålder och har en god inkomst.– För de flesta som utbildar sig till tjänster inom kyrkan är det vanligt att inte börja arbeta förrän närmare 30-årsåldern, säger Håkan Stiberg, sjukhuspräst i Östersunds församling och kretsordförande i Härnösands stiftskrets. Han talar av egen erfarenhet, och tillägger att det inte ska straffa sig att du har utbildning.För dig som studerar till en tjänst inom kyrkan innebär det många års studier och om du studerar till präst behöver du dessutom tjänstgöra ett år som pastorsadjunkt till låg ersättning. Det innebär att du kommer ut senare i arbetslivet och förlorar många tusenlappar i allmän pension*.– En viktig faktor för ett hållbart arbetsliv är att få rätt kompensation, fortsätter Håkan Stiberg. Som akademiker behöver du få en rimlig lön redan från början som ersättning för den tid du har gått miste om att tjäna in till din pension, fortsätter han. Han framhåller att förbundet ständigt arbetar för att utbildning ska uppskattas och synas i lönekuvertet.– Vi har drivit lönefrågan starkt i avtalsförhandlingar, och även lyckats öka lönerna för flera yrkesgrupper, säger Håkan Stiberg. I kyrkan arbetar många långt upp i åldrarna Pensionsåldern är höjd till 68 år, men många inom Svenska kyrkan arbetar längre än så. Då krävs det att du har en hållbar arbetssituation.– Det handlar om att du har en god arbetsmiljö, fysiskt, organisatoriskt och socialt, säger Håkan Stiberg. Allt från att du känner tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och får kompetensutveckling till att du blir inkluderad och känner dig uppskattad. Du ska inte heller behöva utsättas för olycksrisk eller ha dålig belysning. Och om du har en funktionsnedsättning behöver din arbetsplats anpassas utifrån dina behov av hjälpmedel.– I kyrkan vi har en dimension till, som kanske inte finns i övriga arbetslivet, säger Håkan Stiberg. Vi har en andlig dimension. Studier** gjorda av Lennart Belfrage, tidigare stiftspsykolog i Visby stift, visar att de som har ett regelbundet andaktsliv med möjlighet till egen andlig fördjupning får ett mer hållbart arbetsliv. Håkan Stiberg framhåller att det finns en naturlig arbetsglädje i att stå i Guds tjänst.Tid för återhämtning är en annan viktig faktor för ett hållbart arbetsliv. Medan storhelger för många betyder återhämtning är detta för kyrkans anställda den tid de arbetar som mest. – När ska vi få vår återhämtning? Det är ett problem att många anställda har ackumulerad semester som är svår att få ut eftersom det finns personalbrist, säger Håkan Stiberg.Pensionsavgångarna innebär också att de som är kvar får arbeta mer. KyrkA ser det som angeläget att arbetsgivarna rekryterar för framtiden och att det ska finnas förutsättningar för återhämtning.– En annan faktor, är att arbetsgivaren uppmuntrar till friskvård, och har ett friskvårdsavtal och ger möjlighet till träning och sociala aktiviteter som syftar till att medarbetaren mår bättre, menar Håkan Stiberg. Därför arbetar jag fackligt – För mig har det alltid känts naturligt att vara fackligt ansluten och engagerad, säger Håkan Stiberg. Att vi har kollektivavtal är resultatet av en lång facklig kamp. Det är ingen självklarhet att ha bra arbetsvillkor.– Organisatoriska arbetsmiljöfrågor är angelägna, fortsätter Håkan Stiberg. Det kan handla om att det finns förutsättningar för att fördela arbetet och att det finns en balans mellan ansvar och befogenheter. Kommunikationen är viktig och för oss som medarbetare är känslan av delaktighet och att få handlingsutrymme ofta avgörande för trivseln.Berätta om en fråga där facket har haft en avgörande betydelse?– Vi är ofta med som stöd i rehabiliteringsärenden, säger Håkan Stiberg. Exempelvis i fallet med medarbetaren som på grund av en stroke inte längre kunde arbeta med text och ord. Där hittade vi en lösning som utgick från medarbetarens kompetens och behov. Lösningen blev en tjänst som kyrkogårdsarbetare, vilket hen trivs mycket bra med. Om det behövs hittar vi okonventionella lösningar på problem. Huvudsaken är att våra medlemmar får så bra förutsättningar som möjligt till ett hållbart arbetsliv.*Källa: Pensionsmyndigheten **Källa: Cleargy Existence Challenged, rapport av Lennart Belfrage, Uppsala universitet 2009.

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Snart semestertider

Nu är det snart semestertider och tid för återhämtning för de flesta. Din rätt till semesterdagar, semesterlön och semesterersättning finns nedtecknad i semesterlagen, men även ditt kollektivavtal har betydelse.
Detta har du rätt till

Vår ombudsmannajour

Vår ombudsmannajour är öppen för alla medlemmar, vardagar 9-12. Ring förbundets växel på 08-441 85 60 och be att få bli kopplad till jourhavande ombudsman. Eller mejla till forhandlingsavdelningen@kyrka.se
forhandlingsavdelningen@kyrka.se

Nyhet kring försäkringserbjudandet!

KyrkA inleder ett nytt samarbete för försäkringserbjudandet. Här hittar du vår nya försäkringsportal.
KyrkAs försäkringserbjudande

Din stiftskrets

Här hittar du dina kontaktpersoner i stiftskretsen som ger dig råd och stöd i frågor och svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.
Dina kontaktpersoner i stiftskretsen

Föreläsningar för dig som är 60+

KyrkA värnar om dig som är 60+ och lanserar nu en serie föreläsningar. Kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig här

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper. Kika in här för att hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Juristhjälp i privatlivet

Nu kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse kan ansöka till andra halvåret 2022.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Om ersättning för regionala skyddsombud

Här förklarar vi hur systemet med ersättning för regionala skyddsombud fungerar och vad du som arbetsgivare behöver veta när du skickar en faktura till KyrkA.
Läs mer

KyrkA i media

Här hittar du artiklar och radioprogram där KyrkA kommenterar arbetsrättliga ärenden.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner