Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutvecklingoch personalvård.
Medlem

Nyheter

KyrkA budskap slogans
PUBLICERAD 2020-02-12

Nominera till Förbundsstyrelsen

Som medlem har du möjlighet att föreslå ledamöter och ersättare till vår förbundsstyrelse, ett uppdrag på fyra år. Valberedningen arbetar nu med förslag till förbundsfullmäktige som äger rum 1-2 juni.Vi arbetar efter representativ fördelning med hänsyn till yrke, ålder, kön och geografi. Utifrån de förslag vi hittills fått in ser vi att diakoner är underrepresenterade.Tänk gärna efter om du känner kompetenta personer oavsett kretstillhörighet.Vi vill ha nomineringarna senast 3 april.Det är viktigt att de nominerade är tillfrågade och villiga att stå till förfogande samt att det finns motivering för den nominerade. Som ledamot i förbundsstyrelsen ser vi att denne haraktuell erfarenhet av fackligt arbete och förhandlingserfarenhet förankring i fackligt arbete och i det egna yrket i kyrkan möjlighet att prioritera uppdraget och att kunna avsätta tid för det om möjligt sitta i kretsstyrelse strategiskt tänkande och intresse för omvärldsfrågor integritet och god samarbetsförmåga kunskap om och intresse för arbetsmiljöfrågor – RSO förtrogenhet med Svenska Kyrkans organisation på olika nivåer aktivt intresse för frågor kring medlemsrekrytering aktivt intresse för intern och extern kommunikation aktivt intresse för arbete med budget och ekonomiska frågor För att föreslås till förbundsordförande ser vi att dennehar ett långsiktigt engagemang för KyrkA tar ansvar för förbundets styrning tar ansvar förbundets ekonomiförvaltning tar arbetsgivaransvar för kansliets anställda kan arbetsrätt och de avtal som gäller på Svenska kyrkans område har god analytisk förmåga Maila till pernilla.rosin@svenskakyrkan.se 
KyrkA budskap slogan
PUBLICERAD 2020-01-31

KyrkAs krav i avtalsrörelsen

Kyrkans Akademikerförbund inledde den 22 januari avtalsrörelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao). Målet är att ett nytt avtal ska vara klart den 31 mars i och med att det gamla treåriga avtalet löper ut. De avtal som är uppsagda och där parterna nu ska hitta en ny väg framåt tillsammans är framförallt löneavtalet och allmänna bestämmelser. Även Utlandsavtalet är uppsagt av arbetsgivarna.KyrkA:s yrkanden i avtalsrörelsen gäller bland annat löneavtalet, höjda pensionsavsättningar och att så många som möjligt innefattas i turordningskretsarna. I texten här nämner vi ett axplock av våra yrkanden för att senare återkomma till flera av dem. KyrkA yrkar också att alla särskilda ersättningar höjs med samma procentuella höjning som löneökningsutrymmet, men därutöver yrkas vissa särskilda satsningar. Bättre villkor för lägerverksamhet KyrkA vill ha bättre villkor för det arbete med lägerverksamheten. - Det utgår ingen extra ersättning vad gäller ob och övertid för de som har oreglerad arbetstid vid lägerverksamhet och det känns orättvist. Många jobbar också sena kvällar och helger i övrigt och det är viktigt att de kompenseras, säger förbundsordföranden Bror Holm. Vibeke Hammarström anser att ersättningarna generellt är låga och vill därför se en höjning, men även en tydlighet i vad som gäller. Ett av de områden som medlemmar framfört många klagomål är användandet av möjligheten att förskjuta arbetstid. KyrkA välkomnar en diskussion om användandet av denna paragraf och villkoren. Vid förskjuten arbetstid kan den anställde bli ombedd att jobba på en annan tid, men ersättningens storlek beror hur nära inpå man fått reda på det, förklarar hon. Klimatbonus KyrkA yrkar på en höjning av ersättningen i bilavtalet. Men ett viktigt yrkande gäller Svenska kyrkan och klimatet.- Vi vill se en klimatbonus för den som växlar över till el- eller hybridbil, och att arbetsgivaren kan tillhandahålla elcyklar där det är möjligt, säger Vibeke Hammarström. Rätt till särskild klädsel Arbetsgivarorganisationen föreslår att reglerna om arbetskläder avskaffas. Dessa regler handlar om exempelvis kaftaner för präster och högtidsdräkter för diakoner.- Detta behöver diskuteras, men om det krävs en viss klädsel då ska arbetsgivaren också bekosta det”, säger Bror Holm, ordförande i Kyrkans Akademikerförbund.Om det är klarlagt att det i tjänsten ingår att vikariera för kyrkoherden när denna är frånvarande till exempel vid semester, ska hänsyn tas till detta när ingångslönen fastställs och vid löneöversyner. Risktillägg för hot och våld Om arbetsuppgifterna innebär att arbetstagaren riskerar att utsättas för hot och våld finns inom flera branscher ett risktillägg. Mot bakgrund av den risk anställda i kontaktyrken löper har KyrkA yrkat att avtalet bör innehålla en skyldighet för arbetsgivare att arbeta förebyggande här. - Vi vill också se ett risktillägg i lönen eftersom hot och våld är en företeelse som förekommer, säger Vibeke Hammarström. KyrkA vill även lyfta möjligheten till samtal med psykolog och terapeut för grupper som jobbar i utsatta situationer. Det kan gälla också vid andra svåra frågor och även som en förebyggande åtgärd om någon ligger i farozonen för utmattning. Lokalt anställda i Skut Gällande utlandsavtalet är anställningen huvudfrågan. Skut överväger att de utsända istället ska bli lokalt anställda i den församling de arbetar i. - Det är en jättestor förändring. Här kommer skydd och kollektivavtal in om de ska anställas lokalt, säger Vibeke Hammarström. Detta är ett av våra yrkanden när det gäller utlandsavtalet. Medlemmar bör också erbjudas fler besök på mödravårdscentralen vid graviditet med bibehållna förmåner, samt ett tillägg till ökad tillfällig föräldrapenning.- Vi vill också ha en utvecklingstimme i veckan som kan ägnas till egna studier och reflektion kring det egna ansvarsområdet, säger Bror Holm. Både KyrkA och Skao har framfört till varandra att de hoppas på och kommer att arbeta för en god ton och en ömsesidig respekt under förhandlingarna. Parterna var även överens om att utgångspunkten är att löneökningarna bör följa industriavtalets lönenorm, det så kallade märket, och är därför beredda att invänta resultatet av förhandlingarna mellan industrins parter.  
KyrkA student mingel framtidsyrken yrken
PUBLICERAD 2020-01-13

Gratis medlemskap för studenter

Medlemskapet i KyrkA är gratis under hela studietiden. Studerar du på högskola eller universitet för att söka tjänst inom Svenska kyrkan är ett medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) ett mycket bra val. Presentkort Nya studerandemedlemmar får ett presentkort på 200 kr. Som medlem i KyrkA får du även: • stöd  och rådgivning när du ska löneförhandla• prisvärda försäkringar för dig och din familj• aktuella frågor i medlemstidningen Kyrkfack. Det är den enda fackliga tidskriften som enbart vänder sig till akademiker i Svenska kyrkan Vi kan kyrkan! Tänker du dig en framtid som präst, diakon eller församlingspedagog? KyrkA har bäst kunskap om anställningsvillkoren på jobbet eftersom vi har förhandlat fram dem. Alla våra representanter jobbar i kyrkan Alla våra fackliga representanter arbetar i Svenska kyrkan och genom dem får du tillgång till expertkunskap om löner och villkor. Du får ett stort kontaktnät av fackliga företrädare med koll på förhållandena där du vill arbeta. 

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit den sista tiden i media, bl a om inköp, representation och boende. Här finner du en FAQ kring detta. Nu startar också en fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet. KyrkA inför också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media

Problem med posten i Stockholm

Uppenbarligen har Post Nord problem med postgången i Stockholm. OBS! skicka till KyrkAs rätta postadress: Östermalmsgatan 68 A (inte 68 F) 114 50 Stockholm. Alternativt via mejl till ekonomi@kyrka.se (fakturor) eller kansli@kyrka.se
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner