Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för dig som anställd, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det enda fackförbundet som enbart finns till för dig som är anställd i Svenska kyrkan. Varmt välkommen!
 

Nyheter

PUBLICERAD 2022-06-23

Bortse från påminnelseavgift från Tydliga

Vi vill påminna om att KyrkA nyligen har inlett ett nytt samarbete med försäkringsförmedlaren Hajpe som ersätter Söderberg och Partner. Du som redan har gruppförsäkringar via Kyrka behåller dina försäkringar i samma försäkringsbolag som tidigare med oförändrade villkor. Däremot flyttar vi administrationen från Söderberg & Partner till Hajpes administrativa partner Tydliga. Detta innebär bland annat att du behöver ändra autogiromottagare för dina fakturor till Tydliga för att slippa pappersfakturor (givet att du tidigare har betalat dina försäkringar via Söderberg och Partner).Tydliga meddelar att ett fåtal fakturor dessvärre har kommit bort på posten, vilket är förklaringen till några av er i dagarna har fått en påminnelseavgift. Tydliga hälsar att du kan bortse från påminnelseavgiften. Välkommen att kontakta Tydliga på admin@tydliga.se eller på 08-12 15 48 90 om du har några frågor om detta.Dessa brev har Tydliga skickat ut till dig som berörs i samband med förändringen:KyrkA -Tydligas brevKyrkA -Tydligas brev för dig som är seniorLäs gärna mer på vår försäkringsportal.
PUBLICERAD 2022-06-23

Ny lag förstärker konsumentskyddet

Från den 1 maj i år har vi en ny konsumentköplag* som ersätter den tidigare lagen från 1990. Här gör vi nedslag i viktiga förändringar kring digital utveckling, förstärkt konsumentskydd och köp av levande djur.Varor och tjänster med digitalt innehåll Avsikten med den nya lagen är bland annat att modernisera konsumenträtten när det gäller köp av digitala varor och tjänster, och att anpassa reglerna till utvecklingen på den digitala marknaden.Några nyheter: • Lagen kan tillämpas på digitalt innehåll som datorprogram, applikationer, spel och musik, och på digitala tjänster som streamingtjänster, sociala medier och video- och ljuddelningstjänster.• Lagen gäller även för digitala tjänster där du som konsument ska ”betala” med att tillhandahålla dina personuppgifter (istället för att betala med pengar) för att använda tjänsten.• Reglerna för leverans och dröjsmål med att leverera eller betala, vad som räknas som fel, vem som har ansvar för felet och vilken felpåföljd som kan krävas tillämpas i princip på samma sätt på fysiska varor som på de digitala varor och tjänster som lagen nu omfattar.• Säljare kan bli ansvariga för fel i digitala varor som uppstår på grund av bristande uppdateringar av mjukvaran i en produkt. Förstärkt konsumentskydd För att stärka skyddet för oss konsumenter, och för att förbättra hur länge varor ska förväntas hålla, införs nya regler för hur länge en säljare ansvarar för vad som kallas ”ursprungliga fel”.Några nyheter: • Ett fel som visar sig inom två år efter att varan avlämnades ska anses vara ett fel som säljaren svarar för, om inte denne kan visa något annat eller om det inte är förenligt med varans eller felets art (tidigare gällde endast sex månader).• En av anledningarna till den här förlängningen är att effekten bör bli att marknaden, åtminstone i viss utsträckning, nu styrs mot att höja kvaliteten och producera mer hållbara varor. Den längre fristen betyder att fler konsumenter med framgång kan reklamera fel i ett senare skede. Det i sin tur medför att det blir kostnadseffektivt för säljare att verka för och att producera mer hållbara varor.• Om du vill ha en felaktig vara reparerad eller utbytt mot en ny ska du, som det heter, göra varan tillgänglig för säljaren. Denne ska då ta tillbaka den felaktiga varan på sin egen bekostnad.• Du kan inte häva ett köp om säljaren kan bevisa att felet är ”ringa”. Tidigare hade konsumenten rätt att häva ett köp om felet var ”av väsentlig betydelse” men i den nya lagen flyttas alltså bevisbördan från konsumenten till säljaren. Köp av levande djur Särskilda regler gäller nu om du ska köpa levande djur. Syftet är att skapa en bättre ordning för både säljare och konsumenter och att bidra till en god respekt och välfärd för djur.Några nyheter: • Som nämndes ovan är fristen förlängd från sex månader till två år när det gäller hur länge en säljare ska ansvara för ett ursprungligt fel. Ett undantag görs dock vid köp av just levande djur - där gäller istället sex månader som den tid under vilken ett fel som utgångspunkt ska anses vara säljarens ansvar.• En särskild regel införs när det gäller undersökning av ett levande djur innan ett köp. Om konsumenten har undersökt djuret, eller låtit bli att undersöka det trots att säljaren har uppmanat till det, begränsas möjligheten för konsumenten att hävda att något är fel med djuret.• I lagen införs en uttrycklig hänvisning till djurskyddslagen, som gäller under alla stadier av ett köp.Den här nya konsumentköplagen gäller för varor och tjänster där köpet är gjort från och med den 1 maj 2022. För varor och tjänster som är köpta innan dess gäller den gamla konsumentköplagen.* Bakgrunden är två nya EU-direktiv, där det ena handlar om att tillhandahålla digitalt innehåll och digitala tjänster och det andra behandlar försäljning av varor. Lagen gäller när du som privatperson köper något av en näringsidkare, som vi här kallar säljare. Om du köper en vara eller tjänst av en annan privatperson gäller i stället köplägen och avtalslagen.Text: Bianca Rönngren, jurist på HELP Försäkring.Har du några frågor till en privatjurist? Om du har juristförsäkringen KyrkAs Privatjuridik genom ditt medlemskap är du välkommen att kontakta HELP Försäkring. Då får du snabbt kontakt med en jurist som ger dig hjälp och rådgivning i privatlivet, utan timkostnad och ända upp i domstol om det behövs. Mejla till info@helpforsakring.se, ring kundtjänst på 0771–985 200 eller logga in med BankID på Min sida via HELPs hemsida helpforsakring.se. 
Foto: Anna-Lisa Saar
PUBLICERAD 2022-06-14

Skatteavdrag gör a-kassan billigare

Från den 1 juli kan du göra avdrag på skatten för medlemsavgiften till a-kassan. Skatteavdraget är på 25 procent och det är a-kassan som meddelar avdraget till Skatteverket. Läs mer här.

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"När jag på nära håll fick se hur Kyrka hjälpte en familjemedlem i kris var valet av fackförbund enkelt", säger Tove Norrfelt, arbetsledande komminister i Härnösands stift.
Så hjälpte facket mig

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyhet! Rådgivning för kyrkoherdar

KyrkA startar nu en rådgivning speciellt för dig som är kyrkoherde. En rådgivning som du kan vända dig till med förtroende och där rådgivarna har egen erfarenhet av att leva och verka som kyrkoherde.
Ta reda på mer

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper. Kika in här för att hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Vår ombudsmannajour

Vår ombudsmannajour är öppen för alla medlemmar, vardagar 9-12. Ring förbundets växel på 08-441 85 60 och be att få bli kopplad till jourhavande ombudsman. Eller mejla till forhandlingsavdelningen@kyrka.se
forhandlingsavdelningen@kyrka.se

Snart semestertider

Nu är det snart semestertider och tid för återhämtning för de flesta. Din rätt till semesterdagar, semesterlön och semesterersättning finns nedtecknad i semesterlagen, men även ditt kollektivavtal har betydelse.
Detta har du rätt till

Nyhet kring försäkringserbjudandet!

KyrkA inleder ett nytt samarbete för försäkringserbjudandet. Här hittar du vår nya försäkringsportal.
KyrkAs försäkringserbjudande

Din stiftskrets

Här hittar du dina kontaktpersoner i stiftskretsen som ger dig råd och stöd i frågor och svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.
Dina kontaktpersoner i stiftskretsen

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Referensgruppen för 60+

KyrkAs referensgrupp för dig som är 60+ har startat. Är du intresserad av att vara med är du välkommen att höra av dig till vår äldreombudsman, Sten Bylin.
Mejla till Sten Bylin

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse kan ansöka till andra halvåret 2022.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Om ersättning för regionala skyddsombud

Här förklarar vi hur systemet med ersättning för regionala skyddsombud fungerar och vad du som arbetsgivare behöver veta när du skickar en faktura till KyrkA.
Läs mer

KyrkA i media

Här hittar du artiklar och radioprogram där KyrkA kommenterar arbetsrättliga ärenden.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner