Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Semesterlagen - dina rättigheter

Nu är det snart semestertider och tid för återhämtning för de flesta. Din rätt till semesterdagar, semesterlön och semesterersättning finns nedtecknad i semesterlagen, men även ditt kollektivavtal har betydelse. Här beskriver Ylva Wåhlin vad som gäller.
Så tjänar du in betalda semesterdagar

Extra ledigt när 6 juni infaller på helgen?

I år infaller nationaldagen på en helg. För många innebär det att man får kompensation i form av en annan ledig dag under året, men du behöver vara överens med din arbetsgivare och det ska funka med verksamheten.
Ta reda på mer

Flyttar förbundsfullmäktige till oktober

Vi flyttar förbundsfullmäktige till oktober med anledning av Covid-19. Förbundsstyrelsen har gjort en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om folksamlingar och resande och kommit fram till att ledamöternas hälsa är prio.
Därför flyttar vi förbundsfullmäktige

Om Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse

Bra att veta för dig som har sökt bidrag ur stiftelsen är att du får svar på din ansökan i mitten av augusti 2020. Förseningen beror på att stiftelsens styrelsemöte har flyttats från den 31 maj till den 16 juni. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Christina Jansson på christina.jansson@kyrka.se

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här redogör vår jurist, Ylva Wåhlin, om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal. I tillägget dokumenterar du villkoren och slipper oklarheter kring filmningen.
Så slipper du krångel i efterhand

Madelene Grunnesjö - vår nya jurist och ombudsman

Vi hälsar Madelene Grunnesjö välkommen. Hon förstärker teamet som vår nya jurist och ombudsman. Här berättar hon om sig själv, sina förväntningar och hur hon kommer att kunna hjälpa dig som medlem.
Läs mer
Fyra färgglada böcker på ett bord

Inställda utbildningar pga Covid-19

Med anledning av Covid-19 är alla utbildningar inställda till och med september. De utbildningstillfällen som är inplanerade efter detta datum behöver vi återkomma om längre fram. Vi håller dig uppdaterad här på hemsidan.

Tidningen KyrkFack flyttas fram

Vi har flyttat fram publiceringen av tidningen KyrkFack på grund av sjukdom. Du hittar de senaste nyheterna här på hemsidan och i vårt e-postutskick. Meddela oss din mest aktuella mejladress så att du kan vara säker på att få våra utskick.

Fler frågor från Aftonbladet

Vi har än en gång fått frågor från Aftonbladet. Som tidigare besvarar vi frågorna här på hemsidan för att ge dig som medlem möjlighet att ta del av vår version.
Läs mer

Nyhetsbrev nr 8: Avtal om korttidsarbete underlättar i kristid

Nu är det möjligt att halvera lönekostnaderna under en begränsad tid genom ett nytt avtal om korttidsarbete. Det gäller dig som är arbetsgivare inom Svenska kyrkan och som bedriver näringsverksamhet inom ramen för kyrkans verksamhet.
Detta måste vara uppfyllt

Frågor och svar om korttidsarbete

Här svarar vår jurist, Ylva Wåhlin, på frågor om korttidsarbete och du får en avtalsmall som du behöver för att kunna teckna lokalt kollektivavtal.
Detta gäller för Svenska kyrkan

Om dina rättigheter på jobbet

I takt med att Corona-viruset sprids ändras spelreglerna för oss alla. Vår chefsjurist, Ylva Wåhlin, ger dig råd om dina rättigheter på jobbet och svarar på de vanligaste frågorna.
"Vad händer med lönen när allt ställs in?"

Avtalsrörelsen flyttas fram till i höst

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen fram till i höst. Svenska kyrkans avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.
Avtalsrörelsen flyttas fram till i höst

Frågor kring förlängningen av Svenska kyrkans avtal

KyrkA svarar här på en del frågor här som gäller förlängning av nuvarande avtal, t ex hur påverkar en prolongering av avtalet din lön? Lönesamtal?
Nytt från KyrkA nr 6 2020

A-kassa viktigare än någonsin

I går presenterades tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen., bl a höjd ersättning. Just nu är ett medlemskap i a-kassan och facket viktigare än någonsin.
A-kassa viktigare än någonsin

Nyhetsbrev: KyrkA nr 5

Nyheter om Corona-viruset når oss varje dag. Det är inte lätt att som arbetsgivare fatta beslut om en aktivitet ska ställas in eller när det är dags att skicka hem en anställd som hostar. Svaren är inte givna.
Nytt från KyrkA nr 5 2020

Förskottslån i Coronatider

Om du är arbetslös på grund av att din arbetsgivare har gått i konkurs har du som är medlem hos oss och kund i Swedbank möjlighet att ansöka om förskottslån på upp till 30 000 kronor. Lånet är till för att täcka dina omkostnader tills ersättning från statlig lönegaranti betalas ut.
Anmäl ditt intresse hos Swedbank

Amorteringsbefrielse i Swedbank

Nu har du som är medlem hos oss och som är kund i Swedbank möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av spridningen av coronaviruset covid-19.
Så ansöker du

KyrkA vann i AD

KyrkA har stämt en arbetsgivare för att ha hävdat att arbetsgivarens företrädare inte var behöriga att teckna ett ingånget avtal om avgångsvederlag. Domslutet från Arbetsdomstolen ger förbundet rätt i denna centrala principfråga. Domen gäller en präst i Mellansverige.
KyrkA vann i AD

Förbundskansliet får nya öppettider

KyrkAs förbundskanslis telefonväxel och medlemsservice har nya tider fr o m 16 mars: kl 9-12. Detta gäller tillsvidare utifrån en begränsad bemanning på grund av smittorisken av corona.

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit den sista tiden i media, bl a om inköp, representation och boende. Här finner du en FAQ kring detta. Nu startar också en fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet. KyrkA inför också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media

Nyheter

Kyrkfack nr 1 2020 KyrkA
PUBLICERAD 2020-03-11

Hur mår kyrkoherdarna?

I nummer 1 av Kyrkfack berättar vi om KyrkAs rapport om Kyrkoherdens arbetsmiljö: Kyrkoherdarna känner arbetsglädje - men många funderar på att sluta. Vi redogör också för KyrkAs krav i avtalsrörelsen. "Inte lögn, inte sant" är en ny bok om det starkt förändrade medielandskapet och nyhetsjournalistiken. Intervju med biskop Mikael Mogren, som vill vida på en kyrka med självförtroende.Kyrkfack nr 1 2020
KyrkA motarbetare arbetsmiljö
PUBLICERAD 2020-03-06

Chefsnyheterna 6 mars

I Chefsnyheterna 6 mars kan du bl a läsa om: Ge plats för motarbetarna Motstånd mot förändring behöver inte vara dåligt / Nio tips att få energin att räcka till /Coronaviruset - det gäller på arbetsplatsen / Få idéerna att blomstra på jobbet / Småprat stör mest i kontorslandskapetChefsnyheterna 6 mars
KyrkA budskap slogan
PUBLICERAD 2020-01-31

KyrkAs krav i avtalsrörelsen

Kyrkans Akademikerförbund inledde den 22 januari avtalsrörelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao). Målet är att ett nytt avtal ska vara klart den 31 mars i och med att det gamla treåriga avtalet löper ut. De avtal som är uppsagda och där parterna nu ska hitta en ny väg framåt tillsammans är framförallt löneavtalet och allmänna bestämmelser. Även Utlandsavtalet är uppsagt av arbetsgivarna.KyrkA:s yrkanden i avtalsrörelsen gäller bland annat löneavtalet, höjda pensionsavsättningar och att så många som möjligt innefattas i turordningskretsarna. I texten här nämner vi ett axplock av våra yrkanden för att senare återkomma till flera av dem. KyrkA yrkar också att alla särskilda ersättningar höjs med samma procentuella höjning som löneökningsutrymmet, men därutöver yrkas vissa särskilda satsningar. Bättre villkor för lägerverksamhet KyrkA vill ha bättre villkor för det arbete med lägerverksamheten. - Det utgår ingen extra ersättning vad gäller ob och övertid för de som har oreglerad arbetstid vid lägerverksamhet och det känns orättvist. Många jobbar också sena kvällar och helger i övrigt och det är viktigt att de kompenseras, säger förbundsordföranden Bror Holm. Vibeke Hammarström anser att ersättningarna generellt är låga och vill därför se en höjning, men även en tydlighet i vad som gäller. Ett av de områden som medlemmar framfört många klagomål är användandet av möjligheten att förskjuta arbetstid. KyrkA välkomnar en diskussion om användandet av denna paragraf och villkoren. Vid förskjuten arbetstid kan den anställde bli ombedd att jobba på en annan tid, men ersättningens storlek beror hur nära inpå man fått reda på det, förklarar hon. Klimatbonus KyrkA yrkar på en höjning av ersättningen i bilavtalet. Men ett viktigt yrkande gäller Svenska kyrkan och klimatet.- Vi vill se en klimatbonus för den som växlar över till el- eller hybridbil, och att arbetsgivaren kan tillhandahålla elcyklar där det är möjligt, säger Vibeke Hammarström. Rätt till särskild klädsel Arbetsgivarorganisationen föreslår att reglerna om arbetskläder avskaffas. Dessa regler handlar om exempelvis kaftaner för präster och högtidsdräkter för diakoner.- Detta behöver diskuteras, men om det krävs en viss klädsel då ska arbetsgivaren också bekosta det”, säger Bror Holm, ordförande i Kyrkans Akademikerförbund.Om det är klarlagt att det i tjänsten ingår att vikariera för kyrkoherden när denna är frånvarande till exempel vid semester, ska hänsyn tas till detta när ingångslönen fastställs och vid löneöversyner. Risktillägg för hot och våld Om arbetsuppgifterna innebär att arbetstagaren riskerar att utsättas för hot och våld finns inom flera branscher ett risktillägg. Mot bakgrund av den risk anställda i kontaktyrken löper har KyrkA yrkat att avtalet bör innehålla en skyldighet för arbetsgivare att arbeta förebyggande här. - Vi vill också se ett risktillägg i lönen eftersom hot och våld är en företeelse som förekommer, säger Vibeke Hammarström. KyrkA vill även lyfta möjligheten till samtal med psykolog och terapeut för grupper som jobbar i utsatta situationer. Det kan gälla också vid andra svåra frågor och även som en förebyggande åtgärd om någon ligger i farozonen för utmattning. Lokalt anställda i Skut Gällande utlandsavtalet är anställningen huvudfrågan. Skut överväger att de utsända istället ska bli lokalt anställda i den församling de arbetar i. - Det är en jättestor förändring. Här kommer skydd och kollektivavtal in om de ska anställas lokalt, säger Vibeke Hammarström. Detta är ett av våra yrkanden när det gäller utlandsavtalet. Medlemmar bör också erbjudas fler besök på mödravårdscentralen vid graviditet med bibehållna förmåner, samt ett tillägg till ökad tillfällig föräldrapenning.- Vi vill också ha en utvecklingstimme i veckan som kan ägnas till egna studier och reflektion kring det egna ansvarsområdet, säger Bror Holm. Både KyrkA och Skao har framfört till varandra att de hoppas på och kommer att arbeta för en god ton och en ömsesidig respekt under förhandlingarna. Parterna var även överens om att utgångspunkten är att löneökningarna bör följa industriavtalets lönenorm, det så kallade märket, och är därför beredda att invänta resultatet av förhandlingarna mellan industrins parter.  
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner