Juldag vid Kvikkjokks kyrka KyrkA

Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

PUBLICERAD 2021-02-25

Nu presenteras anseendeutredningen

Vi vill bjuda in dig som är medlem i KyrkA till en föredragning av den forensiska experten Joel Altschul från Ernst & Young.Under 2020 beställde KyrkA en anseendeutredning av Ernst & Young. Här får du veta mer om resultatet och har möjlighet att ställa frågor till förbundsstyrelsen.Du kan välja mellan två olika datum, den 15 eller 21 mars klockan 13.30 - 15.00.Anmäl dig senast den 11 mars till Ingrid Birgersson på ingrid.birgersson@kyrka.seVarmt välkommen! 
PUBLICERAD 2021-02-19

Diakon – i tjänst för Guds rike

Annika Svensson är församlingsdiakon i Backa pastorat och vice ordförande i KyrkA. Hon fick sitt diakonkall tidigt i livet liksom sitt intresse för det fackliga arbetet. För henne är det viktigt att göra skillnad och att underlätta människors livssituation. Därför ser hon med glädje på att arbetsvillkoren för diakoner har förbättrats över tid. Men ännu är vi inte i mål, konstaterar hon.Annika Svensson vigdes till diakon 1992 och har 29 år i yrket. För Annika har det alltid varit självklart att vara med i facket. Hon vill kunna påverka och bidra till bättre villkor för anställda i Svenska kyrkan. Diakonens roll tydligare – Den utveckling som diakonatet och Svenska kyrkan genomgått och genomgår är spännande på så många sätt. En av de största förändringarna jag fått uppleva var när diakonatet blev en del av kyrkans vigningstjänst år 2000. Jag konstaterar med glädje att det har lett till en förändrad syn på diakonatet i församlingar, pastorat och i hela Svenska kyrkan men ännu är vi inte i mål, säger Annika Svensson.– Diakonens roll blev tydligare i församlingen och vårt arbete värderas oftare i relation till det arbete som utförs. En diakon har en gedigen fackutbildning och utför ett kompetent och kvalificerat arbete och det ska synas i lönen, konstaterar Annika Svensson. Som fackförbund driver KyrkA att det arbete som varje individ utför och bidrar med ska värderas rättvist oavsett om du är pedagog, komminister eller diakon. Detta är en fråga som förbundet arbetat mycket med under många år.– Det finns mycket som händer och behöver hända inom diakonatet. Inom KyrkA fortsätter vi att bevaka diakoners villkor och rättigheter. Inte minst har vi gjort det i avtalsrörelserna genom åren. Det är vi ensamma om. Dra en gräns mellan arbete och fritid – För mig är diakonyrket ett livslångt kall. Men det innebär inte att jag måste vara i tjänst dygnet runt. Jag är anställd att utföra mitt arbete på heltid och har lärt mig att dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Mitt enkla knep för att värna min fritid är att när jag tar på mig mitt diakonemblem är jag i arbete och när jag tar av mig emblemet är jag ledig.Diakonen tillhör de så kallade kontaktyrkena som innebär att det kan vara svårt med gränssättningen mellan arbete och fritid. Det är därför viktigt att jag i samråd med arbetsgivaren hittar redskap för att enklare kunna dra gränsen mellan arbete och fritid, menar Annika Svensson. – Överhuvudtaget är frågor kring arbetsmiljö oerhört viktigt för mig och därför arbetar jag fackligt för KyrkA. Som anställd i Svenska kyrkan ska vi orka arbeta med engagemang och glädje förhoppningsvis fram till den dag vi går i pension. Gränssättning mellan arbete och fritid är en arbetsmiljöfråga men också en överlevnadsfråga. En annorlunda avtalsrörelse I december 2020 tecknades Svenska kyrkans avtal 20 som innebär bland annat höjda ersättningar för lägerverksamhet och beredskap under obekväm arbetstid.De viktigaste förändringarna kan du läsa mer om i länken längst ner på sidan.– Detta var en annorlunda avtalsrörelse, säger Annika Svensson. Den startade i januari, fick pausas på grund av pandemin, för att återupptas i oktober. Det finns fortfarande många frågor kvar av KyrkAs yrkanden att hantera som vi kommer att arbeta med i så kallade avtalsvårdsgrupper.KyrkA driver här bland annat frågan om att du som anställd ska kunna besöka psykolog eller terapeut på samma villkor som du idag får besöka läkare eller tandläkare på betald arbetstid. – Vi vet att kyrkans anställda är utsatta och möter många människor i nöd. Att själv ha möjlighet att få samtalsstöd skulle underlätta anställdas arbetsmiljö.En annan fråga som KyrkA driver handlar om kompetensutveckling. – Vi ser att det är viktigt att vi anställda i Svenska kyrkan har möjlighet att på betald arbetstid få den kompetensutveckling vi behöver, säger Annika Svensson. I mitt yrke, diakonens, ställs vi ständigt inför nya situationer, nya frågor och i det mångkulturella samhälle vi lever finns andra livsöden än vi kanske är vana vid. Samhället förändras och för att kunna bedriva ett högkvalitativt diakonalt arbete krävs att vi diakoner kontinuerligt ges möjligheten att få ny och fördjupad kunskap.– Som diakon tycker jag att det självklara valet av medlemskap i ett fack är KyrkA. Inget annat förbund kan kyrkan eller engagerar sig för min yrkesgrupp på det sätt KyrkA gör. Vi som är förtroendevalda är också anställda i Svenska kyrkan och arbetar i våra yrken. Vår personal på förbundet har goda kunskaper om Svenska kyrkan som arbetsplats och om Kyrkoordningen utifrån exempelvis tillsynsfrågor hos domkapitel. Jag skulle aldrig våga vara med i ett annat förbund än i KyrkA!– Att vara diakon är absolut det mest fantastiska arbetet! Det är stundtals svårt, utmanande, samtidigt givande och fantastiskt roligt. Det är en glädje att få tjänstgöra för Guds rike, avslutar Annika Svensson.Läs gärna mer här om de viktigaste förändringarna i Svenska kyrkans avtal 20: https://kyrka.se/nyheter/svenska-kyrkans-avtal-2020-ar-antligen-klart/
PUBLICERAD 2021-01-29

DO: KyrkA har inte brutit mot diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i sin utredning kommit fram till att Kyrkans Akademikerförbund inte har brutit mot diskrimineringslagen.En före detta medarbetare i Kyrkans Akademikerförbund har till Diskrimineringsombudsmannen (DO) påstått att hen har blivit utsatt för diskriminering och repressalier. Men DO:s utredning visar att Kyrkans Akademikerförbund inte har brutit mot diskrimineringslagen.–  Efter sammanvägning av uppgifter från båda parter är vår bedömning att utredningen inte visar att KyrkA har brutit mot diskrimineringslagen (2 kap. 1 § DL) eller överträtt förbudet mot repressalier (2 kap. 18 § DL), säger Carolina Stiwenius, sektionschef, rättsenheten på DO.För Kyrkans Akademikerförbund är HBTQ-frågor mycket viktiga, något som Vibeke Hammarström, förbundsdirektör, intygar:–   Det är mycket tråkigt att en före detta medarbetare påstår detta. Kyrkans Akademikerförbund har som arbetsgivare aldrig haft synpunkter på anställdas sexuella läggning, inte heller i det här fallet. Som förbund är vi i framkant vad gäller att driva HBTQ-frågor och motverka diskriminering.Läs beslutet här (logga in)

Juristhjälp i privatlivet

Från 1 februari kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

Aviavgift från februari

Från februari 2021 kommer vi att införa en aviavgift på 15 kronor för pappersfakturor. Välj gärna e-faktura eller autogiro för medlemsavgiften istället. Det är miljövänligt, enkelt och kostnadsfritt. Och du slipper aviavgiften. Kontakta gärna oss på medlemsservice@kyrka.se eller 08-441 85 70 om du har några frågor.

LAS och OSA-utbildning för kyrkoherdar

Fördjupningskursen i LAS för kyrkoherdar med start 11-12/2 är nu fullbokad.Det finns platser kvar på OSA-utbildningen som är flyttad till den 14 september med anledning av den ökade smittspridningen.
Chefs & Fackliga utbildningar

Nyhet från Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Den vuxne i rummet klarar samtalet

I de riktigt svåra samtalen gäller det att som chef att behålla lugnet, säger psykoterapeuten Jakob Carlander i en ny handbok för chefer. En annan artikel tar upp svårigheten i att delegera. Varför sitter ofta chefen och gör om medarbetarnas arbete på kvällar och helger? Digitala mötesverktyg som Teams hindrar oliktänkande och leder ofta till att en eller ett fåtal personer dominerar.
Chefsnyheterna

Om arbetsmiljö under Corona

Jag tillhör riskgruppen och känner stor oro inför de arbetsuppgifter som min arbetsgivare har gett mig. Hur ska jag tänka och vad har arbetsgivaren för ansvar?
4 frågor och svar

Några röster från förbundsfullmäktige

KyrkAs förbundsfullmäktige hölls den 5 till 6 oktober på Djurönäset i Stockholm. Här får du veta mer om vad som diskuterades där och hur deltagare upplevde stämningen.
Så upplevde ledamöter förbundsfullmäktige

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här får du veta mer om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal.
Så slipper du krångel i efterhand

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner