Har du blivit anmäld till domkapitlet?

”Bara lugn – vi på KyrkA hjälper dig. Dessutom avskrivs många fall för att det saknas grund för anmälan”, råder vår ombudsman, Madelene Grunnesjö. Här får du hennes checklista som kanske kan minska din oro.

Tillhör du en av de som blivit anmälda till domkapitlet? Då är du inte ensam. – Tänk på att vilken präst eller diakon som helst kan bli anmäld för i princip vad som helst, säger Madelene Grunnesjö, ombudsman på KyrkA och tidigare stiftsjurist. Domkapitlet är skyldiga att ta emot en anmälan och att utreda ärendet. Du behöver inte vara orolig och det finns tidsfrister. KyrkAs ombudsmän stöder dig i processen och kan även biträda dig vid ett utredningssamtal. Många av ärendena skrivs dessutom av om det inte finns någon grund för anmälan. Det kan ta tid, men det beror oftast på knappa resurser hos stiftet, så ta det inte personligt.

Domkapitlet får in många anmälningar

– En anmälan kan handla om något du har sagt i en predikan eller i ett debattinlägg på webben, i en tidning eller på tv. Det kan också handla om hur du som chef leder och fördelar arbetet eller  om händelser i ens privatliv. En person i kyrkans vigningstjänst kan inte bete sig hur som helst på sin fritid. Hen förväntas följa kyrkans etiska riktlinjer oavsett tidpunkt på dygnet, fortsätter Madelene Grunnesjö. Prästens och diakonens privatliv och tjänst hör alltså samman.

– Om det sprids ett rykte om att du som präst eller diakon har en romantisk relation med en person utanför ditt äktenskap kan det innebära att du blir anmäld till domkapitlet.

– Domkapitlet kan också inleda ett tillsynsärende på eget bevåg, utan att det finns en anmälan i botten. Exempelvis om det kommer fram att du begått ett brott.

Så här ser processen ut

1. Först får du ett brev från domkapitlet om att de har inlett ett tillsynsärende mot dig eller att de ber dig yttra dig över en inkommen anmälan. Kontakta KyrkAs ombudsmannajour så tidigt som möjligt i processen.

2. Fyll i och posta en fullmakt. Om du vill att vi agerar som ombud för dig gentemot domkapitlet behöver du fylla i en fullmakt. En fullmakt innebär att alla dokument och mejl som skickas till dig också ska skickas till KyrkA samt att vi har rätt att föra din talan (om det är det du vill). Om det är ont om tid kan vi också begära mer tid av domkapitlet för att hjälpa dig skriva yttrandet. Fullmakten får du av oss på KyrkA och efter att du skrivit på den postar du den till stiftet. Även om du inte fyller i en fullmakt kan vi hjälpa dig genom att läsa igenom ditt yttrande och komma med råd och synpunkter.

3. Våra ombudsmän hjälper dig under processen. Hur lång tid det tar innan ärendet är färdigutrett beror på ärendets karaktär. Normalt sett sker en viss skriftväxling mellan dig och domkapitlet. Om du vill har du också rätt till ett utredningssamtal med domkapitlets utredningsgrupp där du muntligt kan komplettera det du tidigare har skrivit. Om domkapitlet kallar dig på utredningssamtal har du rätt att ta med dig en vän, ett juridiskt ombud eller ett fackligt ombud från KyrkA. Du har också rätt att närvara när domkapitlet sammanträder och beslutar om ditt ärende. Även då har du rätt att ta med dig en vän, ett juridiskt ombud eller ett fackligt ombud.

4. När domkapitlet har fattat beslut får du antingen besked om att ärendet skrivs av eller att anmälan leder det till någon av påföljderna skriftlig erinran, prövotid eller obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.

Hur gör jag om jag blir anmäld?

Kontakta KyrkAs ombudsmannajour direkt innan du svarar domkapitlet. Gå inte själv på några möten utan begär alltid att KyrkA ska vara med.

När en arbetsgivare begär befogenhetsprövning

Du kan också höra av dig till KyrkAs ombudsmannajour när du har fått brev från domkapitlet om att du ska yttra dig i ett befogenhetsprövningsärende. Befogenhetsprövning är något en arbetsgivare alltid måste begära hos domkapitlet när de planerar att säga upp, avskeda, omplacera eller besluta om disciplinär åtgärd gentemot en präst eller en diakon. Detta görs för att domkapitlet vill kontrollera att den arbetsrättsliga åtgärden inte har något med prästens eller diakonens ämbetsutövande att göra.