KyrkA Förbundsfullmäktige Djurö 2018

Din stiftskrets

I din stiftskrets får du hjälp med dina frågor eller problem av fackligt erfarna - alla verksamma inom akademikeryrkena i Svenska kyrkan.
KyrkA personlig rådgivning arbete förhandling anställning

Råd och stöd

När du har frågor eller behöver hjälp, vänd dig i första hand till din stiftskrets:Fackliga förtroendemän eller Regionala skyddsombud (RSO) eller om kretsen har en särskild kyrkoherdekontakt.

Saco lönesök - medlem

Har du rätt lön? Med Saco Lönesök kontrollerar du enkelt om din lön ligger på rätt nivå. Saco Lönesök är en medlemsförmån för dig tillgång Sveriges största databas för akademikerlöner med uppgifter från över 300 000 akademiker.
Saco Lönesök
KyrkA kyrka byta jobb personlig rådgivning

Byta jobb - söka ny tjänst

Vi har den senaste lönestatistiken för ditt stift. Kontakta dina fackligt förtroendevalda för råd och information.
Kontakta din stiftskrets
Kyrkans Akademikerförbund är indelat i kretsar. De 13 kretsarna följer Svenska kyrkans indelning i stift. Vi har dessutom en 14:e krets för anställda vid Svenska kyrkan på nationell nivå och en utlandskrets.