Sten Bylin, äldreombudsman och chefsrådgivare

Sten Bylin har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kretsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud. Sten Bylin nås på mobil: 072-577 80 27 främst måndag-torsdag kl 10.00 – 12.00.

Vilka får kontakta äldreombudsmannen?

–  I första hand är det medlemmar som är pensionärer, men som vikarierar inom kyrkan som jag hjälper. De är varmt välkomna att höra av sig.

Vad innebär referensgrupp 60+?
Sten Bylin bjuder in alla medlemmar 60 år och uppåt som vill mötas två gånger per år via Teams för att diskutera hur vi kan utveckla förbundets erbjudande till 60+. Under dessa möten tar vi fram förslag på föreläsningar och diskuterar allmänt hur våra pensionärer upplever sin situation i arbetslivet eller i livet i allmänhet. Vi går också igenom vilka förväntningar de har på förbundet.

Vilka frågor kan du som chefsrådgivare och äldreombudsman svara på?

–  Alla frågor som har med ledarskapet att göra. Det kan till exempel handla om att tolka ett avtal, hur de ska hantera problem och konflikter i en arbetsgrupp, eller hur de kan förbättra relationerna med kyrkorådet och sin kyrkorådsordförande.  Men som äldreombudsman hjälper jag såklart alla förbundets pensionärer som arbetar i någon mån oavsett roll.